Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Analiza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X

ZZL Anonymous napisał "Praca licencjacka, Uniwersytet Szczeciński.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MOTYWACJĘ DO PRACY
1. 1 Istota i znaczenie motywowania w działalności kierowniczej
1. 2 Wybrane teorie motywacyjne
1. 2. 1 Teoria potrzeb według A. Maslowa
1. 2. 2 Teorie X i Y McGregora
1. 2. 3 Inne koncepcje klasyfikacji potrzeb
1. 2. 4 Koncepcja potrzeb pracowników według D. McClellanda
1. 2. 5 Zadowolenie i niezadowolenie według Herzberga
1. 2. 6 Teoria oczekiwań V. H. Vrooma
1. 2. 7 Teoria ERG Alderfera
1. 3. Rodzaje środków motywacyjnych

ROZDZIAŁ II NARZĘDZIA ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO
2. 1 Wpływ wynagrodzenia na motywację do pracy
2. 1. 1 Struktura wewnętrzna wynagrodzeń
2. 1. 2 Funkcje, oraz formy płac
2. 1. 3 Metody wartościowania pracy
2. 1. 4 Komputerowe systemy wartościowania stanowisk pracy
2. 2 Formy wynagrodzeń niematerialnych wpływające na motywację do pracy
2. 2. 1 Negatywne, oraz pozytywne sposoby oddziaływania na podwładnych
2. 2. 2 Istota oceny pracownika

ROZDZIAŁ III CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE X
3. 1 Motywacja w polskich realiach
3. 2 Działalność przedsiębiorstwa X
3. 3 System motywacyjny pracowników w przedsiębiorstwie X
3. 4 Zasady systemu premiowania działalności innowacyjnej pracowników
3. 5 Motywacyjne formy organizacji pracy, oraz zasady awansu pracowników
3. 6 Korzyści wynikające z czynności motywowania

ROZDZIAŁ IV PRZEDSTAWIENIE, ORAZ DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO KADRY MENEDŻERSKIEJ W OPARCIU O WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANKIETY
4. 1 Cel, przedmiot, metody i zakres badań
4.2 Analiza czynników wpływających na kadrę menedżerską wynikająca z badań empirycznych
4. 3 Wnioski wynikające z badań. Propozycje usprawnień i modyfikacji systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie X

ZAKOŃCZENIE
SPIS WYKRESÓW
BIBLIOGRAFIA
ANEKS – ANKIETA"
Wysłano dnia 17-07-2002 o godz. 18:33:06 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4.66
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved