Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Opinie osób rozwiedzionych na temat psychospołecznych przyczyn i konsekwencji

Pedagogika Anonymous napisał "PRACA MAGISTERSKA. Praca zawiera 102 strony. Oceniona na 5. Zawiera 79 przypisów bibliograficznych. Jest to praca badawcza.

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE................................................................................................3
Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA MAŁŻEŃSTW..............................................8
1.1. Definicja małżeństwa..............................................................................8
1.2. Główne funkcje jakie spełnia instytucja małżeństwa........................10
1.3. Jakie czynniki decydujące o trwałości małżeństw............................17
1.4. Problemy współczesnych małżeństw.................................................25
1.5. Sposoby rozwiązywania konfliktów pomiędzy partnerami w
małżeństwie..................................................................................................28
Rozdział 2 ZJAWISKO ROZWODU.................................................................33
2.1. Definicja rozwodu .................................................................................33
2.2. Przyczyny rozpadu małżeństwa..........................................................34
2.3. Konsekwencje psychiczne rozwodu dla współmałżonków .............38
2.4. Konsekwencje psychiczne rozwodu dla dzieci.................................41
2.5. Społeczeństwo wobec zjawiska rozwodu..........................................49
Rozdział 3 METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH..........................................51
3.1. Przedmiot i cele badań.........................................................................51
3.2. Problemy i hipotezy badawcze............................................................52
3.3. Zmienne i ich wskaźniki.......................................................................54
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze...............................................56
3.5. Opis terenu, grupy badawczej oraz przebiegu badania ..................60
3.5.1. Opis terenu badawczego................................................................60
3.5.2. Opis grupy badawczej....................................................................60
3.5.3. Charakterystyka grupy badawczej na podstawie zmiennych
socjodemograficznych...............................................................................61
Rozdział 4 ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH.................................67
4.1. Analiza opinii osób badanych na temat psychospołecznych
przyczyn i konsekwencji rozpadu małżeństwa.........................................68
4.1.1. Opinie osób badanych na temat psychospołecznych przyczyn
rozpadu małżeństwa..................................................................................68
4.1.2. Opinie osób badanych na temat psychospołecznych
konsekwencji rozpadu małżeństwa...........................................................75
4.2. Wybrane zmienne a opinie na temat psychospołecznych przyczyn i
konsekwencji rozpadu małżeństwa............................................................82
4.2.1. Płeć.................................................................................................83
4.2.2. Wiek................................................................................................85
4.2.3. Miejsce zamieszkania.....................................................................87
4.2.4. Fakt posiadania dzieci....................................................................88
4.3. Wnioski...................................................................................................89
BIBLIOGRAFIA..................................................................................................93
CZASOPISMA....................................................................................................96
SPIS WYKRESÓW.............................................................................................97
INDEKS RYSUNKÓW........................................................................................97
INDEKS TABEL .................................................................................................97
ANEKSY.............................................................................................................98
"
Wysłano dnia 18-09-2012 o godz. 15:45:32 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved