Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii
27-09-2012
· Rola położnej w zabiegu cesarskiego cięcia

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu

Pedagogika Anonymous napisał "Gry dydaktyczne mają bardzo duże znaczenie w procesie kształcenia ze względu na rozwijanie u dzieci aktywności, samodzielności, pomysłowości.

Wstęp
Gry dydaktyczne mają bardzo duże znaczenie w procesie kształcenia ze względu na rozwijanie u dzieci aktywności, samodzielności, pomysłowości. Metody gier dydaktycznych łączą różne sposoby poznawania rzeczywistości poprzez słuchanie, oglądanie, przeżywanie, działanie. Wszystkie działania pobudzają dziecko do myślenia. Mają one nie tylko wartości dydaktyczne, ale także terapeutyczne i wychowawcze. Uczą poszanowania przyjętych norm, umożliwiają współdziałanie, uczą dyscypliny, sprzyjają uspołecznieniu, przyzwyczajają zarówno do wygrywania jak i do przegrywania.
Niniejsza praca kładzie nacisk na korzystanie przez nauczycieli z wszelakich gier i zabaw dydaktycznych, które pobudzają wszechstronny rozwój dziecka. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy działalności pedagogicznej przedszkola w świetle literatury tematu, przedstawia przedmiot i cele pedagogiki przedszkolnej, zadania pedagogiki przedszkolnej, opisuje proces wychowania w przedszkolu, podstawowe metody pracy wychowawczej w przedszkolu, środki dydaktyczne oraz role gier i zabaw dydaktycznych. Rozdział drugi poświęcony został metodologii badań własnych
i w jego skład wchodzą problem badań i cel badań, problem główny i problemy szczegółowe, hipotezy, metody i techniki badawcze oraz charakterystyka badanej populacji. Trzeci rozdział to przede wszystkim wyniki badań dotyczących roli gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu.
Przedszkolak rozumie, że zabawa w zespole wymaga przyjęcia pewnych ogólnych zasad, których nie można zmienić w trakcie gry tylko dlatego, że tak byłoby wygodniej jednemu z grających. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego dziecka, uczy podporządkowywania się przepisom i normom współżycia. Przez wprowadzenie elementów pewnych gier i zabaw można sprawić to, że nauka stanie się ciekawsza, dzieci będą chętniej pracowały i dzięki temu osiągną lepsze wyniki.

Spis treści
WSTĘP 6
1.DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA W ŚWIETLE LITERATURY 7
1.1 Przedmiot i cele pedagogiki przedszkolnej 7
1.2 Zadania pedagogiki przedszkolnej 9
1.3 Proces wychowania w przedszkolu 12
1.4 Podstawowe metody pracy wychowawczej w przedszkolu 13
1.5 Środki dydaktyczne w wychowaniu przedszkolnym 15
1.6 Rola gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 18
2. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 22
2.1 Przedmiot i cel badań 22
2.2 Problemy i hipotezy badawcze 24
2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze 26
2.4 Teren i organizacja badań, charakterystyka grupy badawczej 34
3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 35
3.1 Rodzaje zabaw dominujących w grupie - ich  spontaniczność 35
3.2. Rodzaje zabaw organizowanych w przedszkolu i ich wykorzystywanie przez nauczyciela 37
3.3. Stosowane środki dydaktyczne i formy zajęć w procesie nauczania 39
3.4 Zadowolenie dzieci z gier grupowych które pomagają im w   poznawaniu świata 41
3.5 Gry i zabawy dydaktyczne w nawiązywaniu bliskich kontaktów w grupie 43
3.6 Gry i zabawy dydaktyczne przyswajają nowe wiadomości i ułatwiają zdobywanie spostrzeżeń i informacji 45
3.7 Najczęściej prowadzone czynności nauczyciela z dziećmi 47
3.8 Czas poświęcony na zabawy dowolne i zabawy kierowane w ciągu dnia 49
ZAKOŃCZENIE 51
1. Wnioski z badań 52
2. Wskazania pedagogiczne dla nauczycieli 53
BIBLIOGRAFIA 55
ZAŁĄCZNIK 59"
Wysłano dnia 09-10-2012 o godz. 17:08:32 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved