Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii
27-09-2012
· Rola położnej w zabiegu cesarskiego cięcia

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu

Inne - techniczne Kwasek28 napisał "Praca jest kontynuacją badań prowadzonych w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Politechniki Szczecińskiej. Dotyczy ona poszukiwania układu efektywnie katalizującego proces utleniania metanu do tlenowych pochodnych organicznych w ciekłym środowisku reakcji...

Przeprowadzono próby z zastosowaniem różnych katalizatorów metalicznych i zeolitów typu ZSM-5. Wszystkie reakcje prowadzono w jednakowych warunkach, tj. w temp. 1600C, przy ciśnieniu 45 atm i w czasie 2 godzin. Jako środowisko reakcji zastosowano oleum o 30% zawartości SO3. Podjęto się również przebadania zachowania się metanolu w czasie reakcji, podczas hydrolizy i podczas destylacji (badania tzw. "ślepej próby"). Badanie to prowadzono, by sprawdzić straty ilościowe metanolu występujące w trakcie prowadzenia tych procesów.

STRESZCZENIE

Rozdział I. Część literaturowa

1.WSTĘP
2.WŁAŚCIWOŚCI ALKOHOLU METYLOWEGO
3.KIERUNKI I PERESPEKTYWY ZASTOSOWANIA METANOLU
4.AKTUALNE TECHNIKI SYNTEZY METANOLU
4.1. Surowce odnawialne do produkcji metanolu
4.2.Procesy technologiczne stosowane w syntezie metanolu
5. MECHANIZM UTLENIANA METANU DO METANOLU W FAZIE CIEKŁEJ
5.1. Mechanizm reakcji
5.2. Znane katalizatory
5.3.Warunki prowadzenia procesu
6. BEZPOŚREDNIE UTLENIANIE METANU DO METANOLU PRZY UŻYCIU KOMPLEKSÓW METALI JAKO KATALIZATORÓW PROCSESU
6.1. Kompleksy platyny
6.2. Kompleksy wanadu
6.3. Kompleksy rtęci(II)
6.4. Kompleksy metaloporfiryny
7. INNE METODY BEZPOŚREDNIEJ KONWERSJI

Rozdział II. Część doświadczalna

1.CEL PRACY
2. SUBSTRATY.
2.1. Gazy
2.2. Utleniacz i środowisko reakcjii
2.3. Katalizatory procesu i substancje użyte do ich otrzymania
2.3.1. Preparatyka katalizatorów typu ZSM-5
3. METODYKA POMIARÓW
3.1. Aparatura
3.2. Parametry i przebieg procesu
3.3. Analiza substratów i produktów
4. ZAKRES WYKONANYCH BADAŃ
4.1. Utlenianie metanu
4.2. Straty metanolu w procesie
5. DYSKUSJA WYNIKÓW
6. WNIOSKI

LITERATURA

TABELE"
Wysłano dnia 15-01-2013 o godz. 14:31:08 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved