Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Charakterystyka logistyki - jako systemu zarządzania gospodarką materiałową

Zarządzanie Anonymous napisał "Praca magisterska z Uniwersytetu Śląskiego z roku 2001. Ma 102 strony.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. LOGISTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA
1.1.GENEZA I ROZWÓJ LOGISTYKI
1.2. PODSTAWOWE DEFINICJE LOGISTYKI
1.3. ZAŁOŻENIA I WŁAŚCIWOŚCI LOGISTYKI
1.4. PROCESY LOGISTYCZNE A RODZAJE DÓBR RZECZOWYCH
1.5. FUNKCJONALNE SYSTEMY LOGISTYKI
1.6. KOSZTY W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM

ROZDZIAŁ II. ZAPASY W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM FIRMY
2.1. POJĘCIE I PODSTAWOWE KLASYFIKACJE ZAPASÓW
2.2. LOGISTYCZNE KLASYFIKACJE ZAPASÓW
2.3. KOSZTY ZAPASÓW
2.3.1. Koszty utrzymania zapasów
2.3.2. Koszty dostaw (tworzenia zapasów)
2.3.3. Koszty wyczerpania zapasów
2.3.4. Koszty utrzymania zapasów w tranzycie

ROZDZIAŁ III. LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE ZAPASAMI I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
3.1. DECYZJE LOGISTYCZNE W SFERZE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI
3.2. ISTOTA OKREŚLENIA OPTYMALNEJ PARTII DOSTAWY
3.2.1. Sterowanie zapasami a inflacja
3.2.2. Uwzględnienie kosztu braku zapasów
3.2.3. Optymalna partia dostawy a upusty cenowe
3.3. PUNKT SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
3.4. METODY STEROWANIA ZAPASAMI W FIRMACH STOSOWANE W USA, JAPONII I INNYCH KRAJACH ZACHODNIOEUROPEJSKICH
3.4.1. Kontrakt in blanco
3.5. ROLA I ZNACZENIE GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
3.5.1. Podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki magazynowej
3.6. MAGAZYNY - PODSTAWOWE SKŁADNIKI
3.6.1 Funkcja i podział magazynów
3.6.2. Czynności związane z magazynowaniem
3.7. PODATNOŚĆ MAGAZYNOWA ZAPASÓW
3.7.1. Podatność techniczna zapasów na magazynowanie
3.7.2. Naturalna podatność magazynowania zapasów
3.8. PROCES TECHNOLOGICZNY MAGAZYNOWANIA
3.9. LICZBA, WIELKOŚĆ I ROZMIESZCZENIE MAGAZYNÓW
3.10 MAGAZYNY WŁASNE A PUBLICZNE
3.11. DZIAŁANIA STRATEGICZNE A ZADANIA I FUNKCJE MAGAZYNOWANIA
3.12. KOSZTY MAGAZYNOWANIA A LICZBA MAGAZYNÓW
3.13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PERSONELU MAGAZYNOWEGO
3.13.1. Podstawowe przepisy prawne regulujące odpowiedzialność materialną pracowników magazynowych
3.13.2 Wymagania wobec osób materialnie odpowiedzialnych
3.13.3. Odpowiedzialność jednostkowa
3.13.4 Odpowiedzialność wspólna - regulacje prawne

ROZDZIAŁ IV CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ UNIFAM S.A.
4.1. Podstawowe informacje o firmie
4.2. Misja firmy.
4.3. Rys historyczny.
4.4. Główni udziałowcy (w %).
4.5. Przedmiot działalności firmy.
4.6. Charakterystyka wyrobów firmy.
4.7. Organizacja sprzedaży i rynki zbytu.
4.8. Zakres zadań działu gospodarki materiałowej.
4.8.1 Zakres spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zakupów.
4.8.2 Zakres spraw związanych z gospodarką magazynową.
4.8.3 Zakres zadań działu transportu.

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA"
Wysłano dnia 08-08-2002 o godz. 14:06:04 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3.66
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved