prace dyplomowe

Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
Data: 29-10-2012 o godz. 14:43:01
Dziedzina: Administracja


System opieki zdrowotnej to zbiór wielu instytucji z ogromną grupą profesjonalistów różnych zawodów medycznych, dla których celem jest ochrona zdrowia społeczeństwa, promocja zdrowia, profilaktyka, leczenie i pielęgnowanie, rehabilitacja.

Wstęp 3
Rozdział I.  Przedmiot usług świadczonych przezadministrację publiczną w Polsce w zakresie ochrony zdrowia 5
1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony zdrowia 5
1.2. Zadania jednostki samorządu terytorialnego w kształtowaniu systemu opieki zdrowotnej 9
1.3. Podział zadań w zakresie ochrony zdrowia w Gminie Rędziny 13
Rozdział II. Struktura Jednostek udzielających świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej 16
2.1. Rodzaje jednostek( zakładu opieki zdrowotnej) 16
2.2. Struktura wewnętrzna zoz – u 17
2.3. Tworzenie zoz -u 19
2.4. Przemiany i likwidacje w zozie 20
Rozdział III Świadczenia zdrowotne w Gminie rędziny 26
3.1 Struktura demograficzna Gminy Rędziny 26
3.2 Zakład opieki zdrowotnej w gminie Rędziny 28
3.3 Monitorowanie świadczenia usług zozu przez Gminę Rędziny 30
Zakończenie 33
Bibliografia 34Praca pochodzi z serwisu prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe
http://dyplom.com.pl

Jeśli potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy, to zapraszamy na stronę pisanie prac

Adres tej pracy to:
http://dyplom.com.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=756