prace dyplomowe

Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
Data: 06-11-2012 o godz. 10:33:55
Dziedzina: Zarządzanie


Celem pracy jest analiza działalności franchisingowej na rynku polskim. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Wstęp 3
Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki franchisingu 5
1.1. Pojęcie i rodzaje franchisingu 5
1.2. Geneza i rozwój franchisingu 10
1.3. Zalety i wady franchisingu 20
Rozdział 2. Umowa franchisingu a inne umowy prawa cywilnego. 25
2.1. Umowy franchisingowe wobec innych umów prawa cywilnego 25
2.1.1. Umowa franchisingowa a umowa spółki 25
2.1.2. Umowa franchisingowa a umowa komisu 27
2.1.3. Umowa franchisingowa a umowa agencyjna 28
2.1.4. Umowa franchisingowa a umowa zlecenia 29
2.1.5. Umowa franchisingowa a umowa o pracę 31
2.1.6. Umowa franchisingowa a umowa koncesji wyłącznej 31
2.2. Umowa franchisingowa a umowy z zakresu prawa własności intelektualnej 33
2.2.1. Umowa franchisingowa a umowa know-how 33
2.2.2. Umowa franchisingowa a licencja patentowa 35
2.2.3. Umowa franchisingowa a licencja znaku towarowego 35
2.2.4. Umowa franchisingowa jako kompleks umów 36
Rozdział 3. Przykłady dystrybucyjnego systemu franchisingowego 37
3.1. Ogólna charakterystyka franchisingu w Polsce 37
3.2. Cukiernie Blikle 43
3.3. Sieć sklepów „Pożegnanie z Afryką” 44
3.4. Sieć SUBWAY 46
3.5. Księgarnia Modry Słoń 48
Rozdział 4. Ocena systemu powiązań 51
4.1. Organizacyjny aspekt powiązań 51
4.2. Aspekt produkcyjno-usługowy 54
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 63Praca pochodzi z serwisu prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe
http://dyplom.com.pl

Jeśli potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy, to zapraszamy na stronę pisanie prac

Adres tej pracy to:
http://dyplom.com.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=765