prace dyplomowe

Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
Data: 19-11-2012 o godz. 13:22:32
Dziedzina: Politologia


Analiza mobbingu jako jednego z zachowań patologicznych w organizacji. 115 stron. Obrona 2012. Ocena pracy: 5

 Wstęp     

Rozdział 1
ZJAWISKA PATOLOGICZNE W ZAKŁADZIE PRACY  
1.1 Pojęcie, rodzaje, przyczyny patologii
1.2 Zachowania nieetyczne w organizacji
1.3 Sposoby przeciwdziałania 

Rozdział 2 
MOBBING PRZYKŁADEM ZACHOWAŃ PATOLOGICZNYCH
2.1 Pojęcie mobbingu  
2.2 Przyczyny mobbingu  
2.3 Rodzaje i fazy mobbingu  
2.4 Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu
2.5 Charakterystyka uczestników 
2.5.1 Ofiary mobbingu   
2.5.2 Sprawcy mobbingu  
2.6 Skutki mobbingu   
2.7 Przeciwdziałanie  

Rozdział 3
PRAWNE REGULACJE MOBBINGU
3.1 Regulacje prawne w Polsce
3.2 Regulacje prawne w Europie 

Rozdział 4
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ DOTYCZĄCYCH ZJAWISKA MOBBINGU

Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Spis stron internetowych

AneksPraca pochodzi z serwisu prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe
http://dyplom.com.pl

Jeśli potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy, to zapraszamy na stronę pisanie prac

Adres tej pracy to:
http://dyplom.com.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=770