prace dyplomowe

Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
Data: 02-01-2013 o godz. 14:31:27
Dziedzina: Filozofia


Etyka powstała już w starożytności, jako filozofia moralności i zarazem nauka o człowieku wywodząca się od Sokratesa...

Wstęp

Rozdział I. Koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR)
1. Ujęcie historyczne – społecznej odpowiedzialności biznesu
2. Pojęcie i istota społecznej odpowiedzialności biznesu
3. Koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu

Rozdział II. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
1. Definicje i rodzaje średnich i małych przedsiębiorstw
2. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
3. Bariery w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze małych i średnich firm

Rozdział III. Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1. Etyka osobista
2. Modele kierowania przedsiębiorstwem
3. Etyka organizacji a etyka osobista – budowa relacji i wzajemne zależności
4. Kultura organizacyjna jako wyznacznik norm i wartości organizacyjnych

Rozdział IV. Organizacja i działalność przedsiębiorstwa z zachowanie zasad etyki i CSR
1. Misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa
2. Struktury i procedury organizacyjne
3. Polityka społeczna i programy etyczne
4. Kodeksy etyczne i standardy profesjonalne
5. Prawa człowieka jako podstawa odpowiedzialności wobec pracownika

Zakończenie
Spis tabel i rysunkówPraca pochodzi z serwisu prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe
http://dyplom.com.pl

Jeśli potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy, to zapraszamy na stronę pisanie prac

Adres tej pracy to:
http://dyplom.com.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=782