prace dyplomowe

Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
Data: 23-01-2013 o godz. 10:24:29
Dziedzina: Prawo


Praca liczy 60 stron, ma 72 pozycje w bibliografii i 77 przypisów

Spis treści 1
Wstęp 2
Rozdział I. Rys historyczny powstania i ustroju służb specjalnych III RP 3
2.1. Okres II RP (1918-1939) 3
2.2. Państwo podziemne (1939-1945) 7
2.3. PRL (1945-1989) 11
2.4. III RP 17
2.5. Wnioski 20
Rozdział II. Struktura organizacyjna, kompetencje i zadania ABW 23
3.1. Podstawy prawne 25
3.2. Organy i zasady działania 31
3.3. Zadania i formy działania 34
3.4. Doszkalanie 37
3.5. Wnioski 38
Rozdział III. Kierunki doskonalenia działań i prognozy na XXI wiek 40
4.1. Skutki wejścia Polski do Unii Europejskiej i NATO 40
4.2. Zjawiska występujące w działalności ABW 43
4.3. Potrzeby organizacyjne, materiałowe i kadrowe 44
4.4. Działalność organów kierujących 45
4.5. Przewidywane efekty 49
4.6. Wnioski 51
Zakończenie 54
Bibliografia 56Praca pochodzi z serwisu prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe
http://dyplom.com.pl

Jeśli potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy, to zapraszamy na stronę pisanie prac

Adres tej pracy to:
http://dyplom.com.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=785