prace dyplomowe

Jakość życia w chorobie
Data: 20-03-2016 o godz. 19:45:01
Dziedzina: Filozofia


praca z pogranicza filozofii, etyki i teologii

Wstęp 2
Rozdział I Współczesne rozumienie choroby – istota i pojęcie 3
1.1 Pojęcie i istota choroby 3
1.2. Postawy pacjentów wobec choroby 10
1.3. Etyczna problematyka chorób przewlekłych 16
Rozdział II Jakość życia w chorobie 24
2.1. Ujęcie definicyjne jakości życia w chorobie 24
2.2. Czynniki determinujące jakość życia w chorobie 27
2.3. Kształtowanie jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych 34
2.3.1. Rola ergonomii w kształtowaniu jakości życia osób starszych 46
Rozdział III. Choroba i uzdrowienie w świetle biblii 51
3.1. Człowiek jako istota stworzona dla zdrowia w kontekście doświadczeń choroby, cierpienia 51
3.2. Miejsce choroby i uzdrowienia w życiu chrześcijańskim 57
Zakończenie 64
Bibliografia 65Praca pochodzi z serwisu prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe
http://dyplom.com.pl

Jeśli potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy, to zapraszamy na stronę pisanie prac

Adres tej pracy to:
http://dyplom.com.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=810