Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
29-05-2014
· Fundusze inwestycyjne jako specyficzna forma lokowania oszczędności
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17820
Archiwum prac

prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe: Luty 2007

PracekomentarzeodsłonWynikDataAkcje
· Analiza i ocena jakości usług w firmie przewozowej0708202007-02-21Strona gotowa do druku
· Międzynarodowe organizacje i instytucje finansowe0627952007-02-21Strona gotowa do druku
· Szeregowanie zadań produkcyjnych0357602007-02-21Strona gotowa do druku
· Implementacja Stosu Pascala027841.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Kierownik doskonaly042804.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu motywacyjnego055833.832007-02-21Strona gotowa do druku
· Metody hamowania silników elektrycznych0538442007-02-21Strona gotowa do druku
· Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych – środki ochrony przed por0280332007-02-21Strona gotowa do druku
· Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników w firmie0184104.252007-02-21Strona gotowa do druku
· Teaching English Pronunciation-A Case Study0278112007-02-21Strona gotowa do druku
· Wykorzystywanie niektórych transakcji pochodnych w celu zarządzania ryzykiem0636942007-02-21Strona gotowa do druku
· Pozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach0118183.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Młodzież i nikotynizm na podstawie badań0770302007-02-21Strona gotowa do druku
· Giełda Papierów wartościowych w Warszawie0351852007-02-21Strona gotowa do druku
· Algorytmy sortowania danych. Implementacja w języku Pascal029542.62007-02-21Strona gotowa do druku
· Oracle i MySQL - studium porównawcze054833.42007-02-21Strona gotowa do druku
· Turcja w Unii Europejskiej. Spór o kształt i tożsamość zjednoczonej Europy0624932007-02-21Strona gotowa do druku
· Implementacja stosu w C++0460202007-02-21Strona gotowa do druku
· Bogowie plemion prapolskich0182402007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekrutacja jako element doboru pracowników0620902007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekultywacja terenów poprzemysłowych w przykładach0125523.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Turystyka motorowa w Polsce - na przykładzie badań własnych01342152007-02-21Strona gotowa do druku
· Ojcowski Park Narodowy – jako regionalny produkt turystyczny070663.332007-02-21Strona gotowa do druku
· Badanie reakcji 2-(2chloroetylo)-1-metylopirolidyny z fenolanami sodowymi0162502007-02-21Strona gotowa do druku
· Szkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przed.01000632007-02-21Strona gotowa do druku
· Działalność harcerska Jana Jędrachowicz w latach 1939-19800148602007-02-21Strona gotowa do druku
· Napoleon a sprawa polska0187102007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing bankowy na przykładzie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.0860452007-02-21Strona gotowa do druku
· Euroregiony na przykładzie Euroregionu Pomerania0239702007-02-21Strona gotowa do druku
· Komunikacja interpersonalna068691.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Miejsce promocji w systemie komunikacji przedsiębiorstwa0288802007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja na potrzeby przesyłania danych w sieciach rozległych0402602007-02-21Strona gotowa do druku
· Autonomia województwa śląskiego w latach 1918-19350217102007-02-21Strona gotowa do druku
· Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie opolskim095742.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza efektywnosci wybranych narzędzi analizy technicznej0366402007-02-21Strona gotowa do druku
· Zewnętrzne formy finansowania działalności gospodarczej0750622007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza finansowa firmy Polcard w latach 2000-20040798752007-02-21Strona gotowa do druku
· M-banking - nowa usługa w bankowości0427452007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena skuteczności walki sportowej zespołu ASK KS Siarka Tarnobrzeg0228302007-02-21Strona gotowa do druku
· Zawieszenie postępowania podatkowego0511052007-02-21Strona gotowa do druku
· Umowy bankowe0535412007-02-21Strona gotowa do druku
· Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony0167302007-02-21Strona gotowa do druku
· Rachunki Bankowe na przykładzie ING Banku Śląskiego0281602007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdań finansowych0131203.832007-02-21Strona gotowa do druku
· Dotacje celowe gminy jako jednostek samorządu terytorialnego01339402007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem YXZ0584932007-02-21Strona gotowa do druku
· Prawne formy zabezpieczeń kredytów i pożyczek bankowych0693412007-02-21Strona gotowa do druku
· Układy zasilania gazem propan- butan (LPG)0480802007-02-21Strona gotowa do druku
· Bójka i pobicie w Polskim prawie karnym0615852007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja plików wizyjnych0303402007-02-21Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ01411842007-02-21Strona gotowa do druku
· Długookresowe Źródła finansowania przedsiębiorstw0632402007-02-21Strona gotowa do druku
· Wpływ redukcji zatrudnienia na postawy pracowników w wybranym supermarkecie0413652007-02-21Strona gotowa do druku
· Produkty depozytowo-oszczednościowe Banku PKO BP0258502007-02-21Strona gotowa do druku
· Społeczność żydowska w Polsce 1918- 19680155902007-02-21Strona gotowa do druku
· Pojęcie rezerw w rachunkowości01185552007-02-21Strona gotowa do druku
· Powrót do przestępstwa w polskim prawie karnym0629602007-02-21Strona gotowa do druku
· Prądnice w pojazdach samochodowych, zabezpieczenia, regulatory0576252007-02-21Strona gotowa do druku
· Wielowarstwowe aplikacje internetowe z wykorzystaniem technologi PHP, MySQL,html0329002007-02-21Strona gotowa do druku
· Funkcje Narodowego Banku Polskiego0404252007-02-21Strona gotowa do druku
· Style kierowania pracownikami w firmie xxx0812602007-02-21Strona gotowa do druku
· Bieszczady jako produkt markowy w turystyce0322702007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie zasobami ludzkimi0724502007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X0957042007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze inwestycyjne0481252007-02-21Strona gotowa do druku
· Czynniki psychospołeczne charakteryzyjące przestępców0662002007-02-21Strona gotowa do druku
· Społeczno–wychowawcze wartości aktywności ruchowej w opiniach uczniów klas0553002007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)0631232007-02-21Strona gotowa do druku
· Zapewnienie jakości w procesach związanych z klientem na przykładzie0392442007-02-21Strona gotowa do druku
· Nieświadomość w psychologii C.G.Junga0172702007-02-21Strona gotowa do druku
· Produkt firmy Avon i jego wpływ na zachowanie konsumenta w procesie zakupu0607332007-02-21Strona gotowa do druku
· Elektryczne źródła światła0180602007-02-21Strona gotowa do druku
· Prokuratura i policja a przestępczość zorganizowana090503.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum0994702007-02-21Strona gotowa do druku
· Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna II Rzeczypospolitej0508802007-02-21Strona gotowa do druku
· Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego01794042007-02-21Strona gotowa do druku
· Dług publiczny0687032007-02-21Strona gotowa do druku
· System informatyczny wspomagający pracę hurtowni AGD0344102007-02-21Strona gotowa do druku
· Możliwości dostępnych kompilatorów języka C/C++0188502007-02-21Strona gotowa do druku
· Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi01821402007-02-21Strona gotowa do druku
· Okrągły Stół w Polsce i jego polityczne konsekwencje0552412007-02-21Strona gotowa do druku
· Przemoc i Agresja wśród Młodzieży Szkół Podstawowych w Pile0136793.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Systemy do zarządzania małą firmą0313002007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekreacja w wielkim mieście na przykładzie Bytomia0430002007-02-21Strona gotowa do druku
· Nowoczesne oświetlenie w pojazdach samochodowych0451952007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing A-Z (70 zagadnień)0786702007-02-21Strona gotowa do druku
· Wszechstronne wartości gier i zabaw ruchowych0845502007-02-21Strona gotowa do druku
· Budowa pozytywnego wizerunku w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa0325902007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza procesów budowlanych występujących przy robotach rozbiórkowych i wyburze0618302007-02-21Strona gotowa do druku
· Zastosowanie systemów ekspertowych w obsłudze klientów sklepów internetowych0464452007-02-21Strona gotowa do druku
· Dostęp do przedsiębiorstwa e-biznesowego od strony klienta0190802007-02-21Strona gotowa do druku
· Problematyka podkultury w zakładzie karnym0914252007-02-21Strona gotowa do druku
· Coaching w zarządzaniu kapitałem intelektualnym firmy0593802007-02-21Strona gotowa do druku
· Wybrane problemy ochrony środowiska i ich ocena na przykładzie Wydziału Elektrol0249702007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing w zarządzaniu firma xxx0431302007-02-21Strona gotowa do druku
· Jakość obsługi klienta na przykładzie banku Polska Kasa Opieki S.A.01067142007-02-21Strona gotowa do druku
· Reklama jako narzędzie promocji wpływające na zachowanie konsumenta0752402007-02-21Strona gotowa do druku
· Kredyt i leasing jako Źródło finansowania inwestycji - analiza porównawcza01135932007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza i ocena systemu bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węglowym0717812007-02-21Strona gotowa do druku
· Stan rycerski i jego geneza w poglądach polskiej historiografii0284712007-02-21Strona gotowa do druku
· Miejsce i rola pozaszkolnej aktywności ruchowej w życiu zawodników Szkolnego Klu0176002007-02-21Strona gotowa do druku
· Finansowanie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem leasingu jako formy01021832007-02-21Strona gotowa do druku
· Świadczenia rodzinne w Gminie Ziębice w okresie od 1994 do 20040310132007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena przydatności maszyn dwustronnie zasilanych0193902007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie strategiczne MSP0591302007-02-21Strona gotowa do druku
· Badanie rynku telefonii komórkowej0198312007-02-21Strona gotowa do druku
· Podstawowe zagadnienia dotyczące MSP w Polsce i Unii Europejskiej0610002007-02-21Strona gotowa do druku
· Omówienie poglądów politycznych Niccolo Machiavellego0148602007-02-21Strona gotowa do druku
· Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy0244202007-02-21Strona gotowa do druku
· Nurkowanie swobodne - granice adaptacji i zagrożenia0220702007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze strukturalne Unii Europejskiej02067942007-02-21Strona gotowa do druku
· Wpływ turystyki na środowisko naturalne0650532007-02-21Strona gotowa do druku
· Bezrobocie jako problem Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie030723.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce0191903.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Motywowanie do efektywnej pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź SA0252002007-02-21Strona gotowa do druku
· Projektowanie systemu zarządzania jakością w firmie BWR sp.z o.o.0242102007-02-21Strona gotowa do druku
· Roczne sprawozdanie finansowe jednostek w świetle znowelizowanej ustawy o rach.0763102007-02-21Strona gotowa do druku
· Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej056112.662007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach01536102007-02-21Strona gotowa do druku
· Kontroler magistrali USB 2.00171502007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza strategiczna organizacji non-profit na podstawie ZUS0247802007-02-21Strona gotowa do druku
· Rozwój przedsiębiorczości w regionie tarnowskim w latach 1990-20000190902007-02-21Strona gotowa do druku
· Sprzedaż osobista jako forma promocji produktów na przykładzie Amplico Life0524922007-02-21Strona gotowa do druku
· Koncepcja komputer. systemu wspomagającego zarządzanie w Centrum Rek.-Sportowym0176502007-02-21Strona gotowa do druku
· Marka i jej związek z produktem na wybranych przykładach0602602007-02-21Strona gotowa do druku
· Rodzina z problemem alkoholowym01162052007-02-21Strona gotowa do druku
· Atrakcyjność turystyczna Hiszpanii na podstawie danych zebranych w b.t.0730242007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja i dekompresja dźwięków audio0203102007-02-21Strona gotowa do druku
· Proces badania i oceny zdolności kredytowej osób fizycznych0308302007-02-21Strona gotowa do druku
· Znaczenie przemysłu turystycznego w Polsce i na świecie0470952007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza i segmentacja klientów rynku usług bankowych0491502007-02-21Strona gotowa do druku
· Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu01270542007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza wyników w pływaniu uczestników Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w wieku0166102007-02-21Strona gotowa do druku
· Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej0672052007-02-21Strona gotowa do druku
· Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywności szkoleń na przykładzie szkolenia0200402007-02-21Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacji inwestycji komunalnych gminy087562.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Ustrój i zadania powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego0109583.42007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym na podstawie funduszu inwestycyjnego0428802007-02-21Strona gotowa do druku
· Samobójstwo jako problem społeczny0122482.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Promocja w przedsiębiorstwie0337102007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu dystrybucji0588112007-02-20Strona gotowa do druku
· Analiza możliwości wdrożenia systemu ISO serii 9001:2000 w Biurze Doradztwa Poda0204602007-02-20Strona gotowa do druku
· Działalność transportowa kopalni piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A.0722702007-02-20Strona gotowa do druku
· Rachunek kosztów działań0267652007-02-20Strona gotowa do druku
· Senat w systemie politycznym II Rzeczypospolitej0183202007-02-20Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na przykładzie elektrowni0265242007-02-20Strona gotowa do druku
· Stan ochrony środowiska naturalnego w Polsce i jego perspektywy0485702007-02-20Strona gotowa do druku
· Profile okienne i drzwiowe0194852007-02-20Strona gotowa do druku
· Wykorzystanie technologii mobilnych w działalności gospodarczej0509002007-02-20Strona gotowa do druku
· Wirusy komputerowe i ochrona antywirusowa0265402007-02-20Strona gotowa do druku
· Spadek jako instytucja prawa cywilnego092451.52007-02-20Strona gotowa do druku
· Możliwości poznawania siebie przez dzieci w działaniach zespołowych0428102007-02-20Strona gotowa do druku
· Możliwości wdrażania metod i technik zarządzania jakością w sektorze usług np...0173302007-02-20Strona gotowa do druku
· Prasa jako nośnik reklamy w latach 90.0364702007-02-20Strona gotowa do druku
· Kultura obsługi klienta0435602007-02-20Strona gotowa do druku
· Uwarunkowania działalności MSP0205702007-02-20Strona gotowa do druku
· Spółka akcyjna na rynku publicznym0209752007-02-20Strona gotowa do druku
· Rola nauczyciela w kształtowaniu zachowań asertywnych u uczniów0358602007-02-20Strona gotowa do druku
· Funkcjonowanie normy ISO 9001:2001 w firmie Xxx Sp. z o.o.0665132007-02-20Strona gotowa do druku
· Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i walka z bezrobociem0235102007-02-20Strona gotowa do druku
· Środowisko wiejskie jako determinator rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci 7-12lat0429902007-02-20Strona gotowa do druku
· Podst. budowy, optymalnej konfig. i eksploat. sys. komp. z przykładow. filmami0202702007-02-20Strona gotowa do druku
· Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie TP S.A.0425302007-02-20Strona gotowa do druku
· Problem bezrobocia w Polsce062454.52007-02-20Strona gotowa do druku
· Badanie i ocena wytypowanych spoiw, utwardzaczy oraz mas stosowanych w procesie0336412007-02-20Strona gotowa do druku
· Marka jako kryterium wyboru produktu037533.332007-02-20Strona gotowa do druku
· Oczekiwania klientów a zarządzanie jakością usług bankowych na przykładzie Banku0227202007-02-20Strona gotowa do druku
· Zadania parków narodowych w dziedzinie edukacji przyrodniczo-ekologicznej0224102007-02-20Strona gotowa do druku
· Zarządzanie jakością usług hotelarskich i gastronomicznych na przykładzie Hotelu0781742007-02-20Strona gotowa do druku
· Międzybankowy system pieniężny w Polsce0470102007-02-20Strona gotowa do druku
· Charakterystyka działalności kredytowej banku np. kredytu samochodowego0907102007-02-20Strona gotowa do druku
· Problem bezrobocia w Polsce0243762.22007-02-19Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie Tarnów0893012007-02-19Strona gotowa do druku
· Zastosowanie systemów ekspertowych w obsłudze klientów sklepów internetowych0181602007-02-19Strona gotowa do druku
· Praca z uczniem zdolnym na podstawie kl. II szkoły podstawowej0485802007-02-19Strona gotowa do druku
· Kompresja i dekompresja dźwięków audio0184612007-02-19Strona gotowa do druku
· Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy0520242007-02-19Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)0779702007-02-19Strona gotowa do druku
· Centrum sportowo-rekreacyjne jako usługa towarzysząca w hotelu XYZ0404502007-02-19Strona gotowa do druku
· Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej0348702007-02-19Strona gotowa do druku
· Układ wtryskowy Common Rail0252052007-02-19Strona gotowa do druku
· Zapotrzebowanie na profilaktykę niedostosowania społecznego0618402007-02-19Strona gotowa do druku
· Komputerowe systemy FK w rachunkowości0850002007-02-19Strona gotowa do druku
· Możliwości wdrażania metod i technik zarządzania jakością0289202007-02-19Strona gotowa do druku
· Prawne i praktyczne aspekty podpisu elektronicznego0531102007-02-19Strona gotowa do druku
· Odnawialne źródła energii w województwie śląskim0468402007-02-19Strona gotowa do druku
· Metody zarządzania konfliktem w organizacji0501902007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ nieprawidłowych postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych na występowan01073002007-02-19Strona gotowa do druku
· Uklad dydaktyczny systemu alarmowego0211902007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ ceł na kształtowanie budżetu państwa0496702007-02-19Strona gotowa do druku
· Resocjalizacja w zakładach karnych na przykł. więzniów z Sanoka, Jasła i Uhercac0112394.52007-02-19Strona gotowa do druku
· Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum0205202007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ mass mediów na kształtowanie osobowości młodzieży0980252007-02-19Strona gotowa do druku
· Organizacja Bankietów i Przyjęć02106942007-02-16Strona gotowa do druku
· Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym02575942007-02-08Strona gotowa do druku
Proszę wybrać miesiąc który chcesz przejrzeć:


 
[ Wykaz archiwum prac | Pokaż WSZYSTKIE prace ]
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved