Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii
27-09-2012
· Rola położnej w zabiegu cesarskiego cięcia

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Archiwum prac

prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe: Luty 2007

PracekomentarzeodsłonWynikDataAkcje
· Analiza i ocena jakości usług w firmie przewozowej0691502007-02-21Strona gotowa do druku
· Międzynarodowe organizacje i instytucje finansowe0614452007-02-21Strona gotowa do druku
· Szeregowanie zadań produkcyjnych0342502007-02-21Strona gotowa do druku
· Implementacja Stosu Pascala026521.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Kierownik doskonaly040984.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu motywacyjnego052843.832007-02-21Strona gotowa do druku
· Metody hamowania silników elektrycznych0523642007-02-21Strona gotowa do druku
· Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych – środki ochrony przed por0261732007-02-21Strona gotowa do druku
· Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników w firmie0181724.252007-02-21Strona gotowa do druku
· Teaching English Pronunciation-A Case Study0261912007-02-21Strona gotowa do druku
· Wykorzystywanie niektórych transakcji pochodnych w celu zarządzania ryzykiem0618442007-02-21Strona gotowa do druku
· Pozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach0116423.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Młodzież i nikotynizm na podstawie badań0754502007-02-21Strona gotowa do druku
· Giełda Papierów wartościowych w Warszawie0335552007-02-21Strona gotowa do druku
· Algorytmy sortowania danych. Implementacja w języku Pascal027962.62007-02-21Strona gotowa do druku
· Oracle i MySQL - studium porównawcze053303.42007-02-21Strona gotowa do druku
· Turcja w Unii Europejskiej. Spór o kształt i tożsamość zjednoczonej Europy0609032007-02-21Strona gotowa do druku
· Implementacja stosu w C++0446802007-02-21Strona gotowa do druku
· Bogowie plemion prapolskich0166302007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekrutacja jako element doboru pracowników0602602007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekultywacja terenów poprzemysłowych w przykładach0123513.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Turystyka motorowa w Polsce - na przykładzie badań własnych01316752007-02-21Strona gotowa do druku
· Ojcowski Park Narodowy – jako regionalny produkt turystyczny068063.332007-02-21Strona gotowa do druku
· Badanie reakcji 2-(2chloroetylo)-1-metylopirolidyny z fenolanami sodowymi0149202007-02-21Strona gotowa do druku
· Szkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przed.0979532007-02-21Strona gotowa do druku
· Działalność harcerska Jana Jędrachowicz w latach 1939-19800133302007-02-21Strona gotowa do druku
· Napoleon a sprawa polska0172502007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing bankowy na przykładzie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.0840052007-02-21Strona gotowa do druku
· Euroregiony na przykładzie Euroregionu Pomerania0227902007-02-21Strona gotowa do druku
· Komunikacja interpersonalna065991.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Miejsce promocji w systemie komunikacji przedsiębiorstwa0272902007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja na potrzeby przesyłania danych w sieciach rozległych0389402007-02-21Strona gotowa do druku
· Autonomia województwa śląskiego w latach 1918-19350200502007-02-21Strona gotowa do druku
· Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie opolskim094132.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza efektywnosci wybranych narzędzi analizy technicznej0353202007-02-21Strona gotowa do druku
· Zewnętrzne formy finansowania działalności gospodarczej0736022007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza finansowa firmy Polcard w latach 2000-20040786052007-02-21Strona gotowa do druku
· M-banking - nowa usługa w bankowości0411952007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena skuteczności walki sportowej zespołu ASK KS Siarka Tarnobrzeg0216502007-02-21Strona gotowa do druku
· Zawieszenie postępowania podatkowego0492352007-02-21Strona gotowa do druku
· Umowy bankowe0519812007-02-21Strona gotowa do druku
· Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony0153402007-02-21Strona gotowa do druku
· Rachunki Bankowe na przykładzie ING Banku Śląskiego0263802007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdań finansowych0129503.832007-02-21Strona gotowa do druku
· Dotacje celowe gminy jako jednostek samorządu terytorialnego01320102007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem YXZ0570732007-02-21Strona gotowa do druku
· Prawne formy zabezpieczeń kredytów i pożyczek bankowych0678212007-02-21Strona gotowa do druku
· Układy zasilania gazem propan- butan (LPG)0466602007-02-21Strona gotowa do druku
· Bójka i pobicie w Polskim prawie karnym0601152007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja plików wizyjnych0291502007-02-21Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ01389642007-02-21Strona gotowa do druku
· Długookresowe Źródła finansowania przedsiębiorstw0617902007-02-21Strona gotowa do druku
· Wpływ redukcji zatrudnienia na postawy pracowników w wybranym supermarkecie0400852007-02-21Strona gotowa do druku
· Produkty depozytowo-oszczednościowe Banku PKO BP0242502007-02-21Strona gotowa do druku
· Społeczność żydowska w Polsce 1918- 19680141402007-02-21Strona gotowa do druku
· Pojęcie rezerw w rachunkowości01147752007-02-21Strona gotowa do druku
· Powrót do przestępstwa w polskim prawie karnym0605802007-02-21Strona gotowa do druku
· Prądnice w pojazdach samochodowych, zabezpieczenia, regulatory0564352007-02-21Strona gotowa do druku
· Wielowarstwowe aplikacje internetowe z wykorzystaniem technologi PHP, MySQL,html0317602007-02-21Strona gotowa do druku
· Funkcje Narodowego Banku Polskiego0388852007-02-21Strona gotowa do druku
· Style kierowania pracownikami w firmie xxx0797102007-02-21Strona gotowa do druku
· Bieszczady jako produkt markowy w turystyce0306902007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie zasobami ludzkimi0692402007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X0934642007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze inwestycyjne0464852007-02-21Strona gotowa do druku
· Czynniki psychospołeczne charakteryzyjące przestępców0648502007-02-21Strona gotowa do druku
· Społeczno–wychowawcze wartości aktywności ruchowej w opiniach uczniów klas0540802007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)0616732007-02-21Strona gotowa do druku
· Zapewnienie jakości w procesach związanych z klientem na przykładzie0379542007-02-21Strona gotowa do druku
· Nieświadomość w psychologii C.G.Junga0158402007-02-21Strona gotowa do druku
· Produkt firmy Avon i jego wpływ na zachowanie konsumenta w procesie zakupu0591732007-02-21Strona gotowa do druku
· Elektryczne źródła światła0168302007-02-21Strona gotowa do druku
· Prokuratura i policja a przestępczość zorganizowana088473.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum0966602007-02-21Strona gotowa do druku
· Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna II Rzeczypospolitej0494602007-02-21Strona gotowa do druku
· Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego01773642007-02-21Strona gotowa do druku
· Dług publiczny0672732007-02-21Strona gotowa do druku
· System informatyczny wspomagający pracę hurtowni AGD0332102007-02-21Strona gotowa do druku
· Możliwości dostępnych kompilatorów języka C/C++0169202007-02-21Strona gotowa do druku
· Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi01794502007-02-21Strona gotowa do druku
· Okrągły Stół w Polsce i jego polityczne konsekwencje0530412007-02-21Strona gotowa do druku
· Przemoc i Agresja wśród Młodzieży Szkół Podstawowych w Pile0134993.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Systemy do zarządzania małą firmą0297702007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekreacja w wielkim mieście na przykładzie Bytomia0413802007-02-21Strona gotowa do druku
· Nowoczesne oświetlenie w pojazdach samochodowych0438452007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing A-Z (70 zagadnień)0768702007-02-21Strona gotowa do druku
· Wszechstronne wartości gier i zabaw ruchowych0833402007-02-21Strona gotowa do druku
· Budowa pozytywnego wizerunku w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa0310402007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza procesów budowlanych występujących przy robotach rozbiórkowych i wyburze0604902007-02-21Strona gotowa do druku
· Zastosowanie systemów ekspertowych w obsłudze klientów sklepów internetowych0442852007-02-21Strona gotowa do druku
· Dostęp do przedsiębiorstwa e-biznesowego od strony klienta0170502007-02-21Strona gotowa do druku
· Problematyka podkultury w zakładzie karnym0881752007-02-21Strona gotowa do druku
· Coaching w zarządzaniu kapitałem intelektualnym firmy0578902007-02-21Strona gotowa do druku
· Wybrane problemy ochrony środowiska i ich ocena na przykładzie Wydziału Elektrol0236802007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing w zarządzaniu firma xxx0410802007-02-21Strona gotowa do druku
· Jakość obsługi klienta na przykładzie banku Polska Kasa Opieki S.A.01019642007-02-21Strona gotowa do druku
· Reklama jako narzędzie promocji wpływające na zachowanie konsumenta0740202007-02-21Strona gotowa do druku
· Kredyt i leasing jako Źródło finansowania inwestycji - analiza porównawcza01121732007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza i ocena systemu bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węglowym0700612007-02-21Strona gotowa do druku
· Stan rycerski i jego geneza w poglądach polskiej historiografii0269312007-02-21Strona gotowa do druku
· Miejsce i rola pozaszkolnej aktywności ruchowej w życiu zawodników Szkolnego Klu0160402007-02-21Strona gotowa do druku
· Finansowanie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem leasingu jako formy01008032007-02-21Strona gotowa do druku
· Świadczenia rodzinne w Gminie Ziębice w okresie od 1994 do 20040292232007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena przydatności maszyn dwustronnie zasilanych0177202007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie strategiczne MSP0571002007-02-21Strona gotowa do druku
· Badanie rynku telefonii komórkowej0182412007-02-21Strona gotowa do druku
· Podstawowe zagadnienia dotyczące MSP w Polsce i Unii Europejskiej0587902007-02-21Strona gotowa do druku
· Omówienie poglądów politycznych Niccolo Machiavellego0132302007-02-21Strona gotowa do druku
· Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy0230702007-02-21Strona gotowa do druku
· Nurkowanie swobodne - granice adaptacji i zagrożenia0202202007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze strukturalne Unii Europejskiej02043842007-02-21Strona gotowa do druku
· Wpływ turystyki na środowisko naturalne0635632007-02-21Strona gotowa do druku
· Bezrobocie jako problem Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie029223.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce0188693.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Motywowanie do efektywnej pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź SA0234102007-02-21Strona gotowa do druku
· Projektowanie systemu zarządzania jakością w firmie BWR sp.z o.o.0228002007-02-21Strona gotowa do druku
· Roczne sprawozdanie finansowe jednostek w świetle znowelizowanej ustawy o rach.0735202007-02-21Strona gotowa do druku
· Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej054642.662007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach01516402007-02-21Strona gotowa do druku
· Kontroler magistrali USB 2.00153202007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza strategiczna organizacji non-profit na podstawie ZUS0233302007-02-21Strona gotowa do druku
· Rozwój przedsiębiorczości w regionie tarnowskim w latach 1990-20000178002007-02-21Strona gotowa do druku
· Sprzedaż osobista jako forma promocji produktów na przykładzie Amplico Life0508422007-02-21Strona gotowa do druku
· Koncepcja komputer. systemu wspomagającego zarządzanie w Centrum Rek.-Sportowym0158202007-02-21Strona gotowa do druku
· Marka i jej związek z produktem na wybranych przykładach0583302007-02-21Strona gotowa do druku
· Rodzina z problemem alkoholowym01143652007-02-21Strona gotowa do druku
· Atrakcyjność turystyczna Hiszpanii na podstawie danych zebranych w b.t.0711442007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja i dekompresja dźwięków audio0185902007-02-21Strona gotowa do druku
· Proces badania i oceny zdolności kredytowej osób fizycznych0282202007-02-21Strona gotowa do druku
· Znaczenie przemysłu turystycznego w Polsce i na świecie0454052007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza i segmentacja klientów rynku usług bankowych0463302007-02-21Strona gotowa do druku
· Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu01255242007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza wyników w pływaniu uczestników Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w wieku0150302007-02-21Strona gotowa do druku
· Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej0654552007-02-21Strona gotowa do druku
· Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywności szkoleń na przykładzie szkolenia0184102007-02-21Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacji inwestycji komunalnych gminy085202.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Ustrój i zadania powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego0107713.42007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym na podstawie funduszu inwestycyjnego0412002007-02-21Strona gotowa do druku
· Samobójstwo jako problem społeczny0113962.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Promocja w przedsiębiorstwie0323102007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu dystrybucji0567412007-02-20Strona gotowa do druku
· Analiza możliwości wdrożenia systemu ISO serii 9001:2000 w Biurze Doradztwa Poda0189902007-02-20Strona gotowa do druku
· Działalność transportowa kopalni piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A.0706002007-02-20Strona gotowa do druku
· Rachunek kosztów działań0252852007-02-20Strona gotowa do druku
· Senat w systemie politycznym II Rzeczypospolitej0167102007-02-20Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na przykładzie elektrowni0249342007-02-20Strona gotowa do druku
· Stan ochrony środowiska naturalnego w Polsce i jego perspektywy0472002007-02-20Strona gotowa do druku
· Profile okienne i drzwiowe0176552007-02-20Strona gotowa do druku
· Wykorzystanie technologii mobilnych w działalności gospodarczej0491902007-02-20Strona gotowa do druku
· Wirusy komputerowe i ochrona antywirusowa0248102007-02-20Strona gotowa do druku
· Spadek jako instytucja prawa cywilnego090591.52007-02-20Strona gotowa do druku
· Możliwości poznawania siebie przez dzieci w działaniach zespołowych0417202007-02-20Strona gotowa do druku
· Możliwości wdrażania metod i technik zarządzania jakością w sektorze usług np...0155002007-02-20Strona gotowa do druku
· Prasa jako nośnik reklamy w latach 90.0352902007-02-20Strona gotowa do druku
· Kultura obsługi klienta0416002007-02-20Strona gotowa do druku
· Uwarunkowania działalności MSP0187302007-02-20Strona gotowa do druku
· Spółka akcyjna na rynku publicznym0176002007-02-20Strona gotowa do druku
· Rola nauczyciela w kształtowaniu zachowań asertywnych u uczniów0344902007-02-20Strona gotowa do druku
· Funkcjonowanie normy ISO 9001:2001 w firmie Xxx Sp. z o.o.0638932007-02-20Strona gotowa do druku
· Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i walka z bezrobociem0216702007-02-20Strona gotowa do druku
· Środowisko wiejskie jako determinator rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci 7-12lat0418102007-02-20Strona gotowa do druku
· Podst. budowy, optymalnej konfig. i eksploat. sys. komp. z przykładow. filmami0184402007-02-20Strona gotowa do druku
· Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie TP S.A.0410002007-02-20Strona gotowa do druku
· Problem bezrobocia w Polsce060514.52007-02-20Strona gotowa do druku
· Badanie i ocena wytypowanych spoiw, utwardzaczy oraz mas stosowanych w procesie0318412007-02-20Strona gotowa do druku
· Marka jako kryterium wyboru produktu036023.332007-02-20Strona gotowa do druku
· Oczekiwania klientów a zarządzanie jakością usług bankowych na przykładzie Banku0211802007-02-20Strona gotowa do druku
· Zadania parków narodowych w dziedzinie edukacji przyrodniczo-ekologicznej0206102007-02-20Strona gotowa do druku
· Zarządzanie jakością usług hotelarskich i gastronomicznych na przykładzie Hotelu0753342007-02-20Strona gotowa do druku
· Międzybankowy system pieniężny w Polsce0456802007-02-20Strona gotowa do druku
· Charakterystyka działalności kredytowej banku np. kredytu samochodowego0889202007-02-20Strona gotowa do druku
· Problem bezrobocia w Polsce0241192.22007-02-19Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie Tarnów0874912007-02-19Strona gotowa do druku
· Zastosowanie systemów ekspertowych w obsłudze klientów sklepów internetowych0163402007-02-19Strona gotowa do druku
· Praca z uczniem zdolnym na podstawie kl. II szkoły podstawowej0468402007-02-19Strona gotowa do druku
· Kompresja i dekompresja dźwięków audio0166612007-02-19Strona gotowa do druku
· Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy0504742007-02-19Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)0735802007-02-19Strona gotowa do druku
· Centrum sportowo-rekreacyjne jako usługa towarzysząca w hotelu XYZ0392302007-02-19Strona gotowa do druku
· Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej0304402007-02-19Strona gotowa do druku
· Układ wtryskowy Common Rail0225752007-02-19Strona gotowa do druku
· Zapotrzebowanie na profilaktykę niedostosowania społecznego0601302007-02-19Strona gotowa do druku
· Komputerowe systemy FK w rachunkowości0830302007-02-19Strona gotowa do druku
· Możliwości wdrażania metod i technik zarządzania jakością0272202007-02-19Strona gotowa do druku
· Prawne i praktyczne aspekty podpisu elektronicznego0515202007-02-19Strona gotowa do druku
· Odnawialne źródła energii w województwie śląskim0455902007-02-19Strona gotowa do druku
· Metody zarządzania konfliktem w organizacji0484902007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ nieprawidłowych postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych na występowan01057002007-02-19Strona gotowa do druku
· Uklad dydaktyczny systemu alarmowego0195202007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ ceł na kształtowanie budżetu państwa0478902007-02-19Strona gotowa do druku
· Resocjalizacja w zakładach karnych na przykł. więzniów z Sanoka, Jasła i Uhercac0110714.52007-02-19Strona gotowa do druku
· Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum0192002007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ mass mediów na kształtowanie osobowości młodzieży0937552007-02-19Strona gotowa do druku
· Organizacja Bankietów i Przyjęć02073242007-02-16Strona gotowa do druku
· Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym0243014.332007-02-08Strona gotowa do druku
Proszę wybrać miesiąc który chcesz przejrzeć:


 
[ Wykaz archiwum prac | Pokaż WSZYSTKIE prace ]
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved