Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
29-05-2014
· Fundusze inwestycyjne jako specyficzna forma lokowania oszczędności
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17822
Archiwum prac

prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe: Luty 2007

PracekomentarzeodsłonWynikDataAkcje
· Analiza i ocena jakości usług w firmie przewozowej0710002007-02-21Strona gotowa do druku
· Międzynarodowe organizacje i instytucje finansowe0629252007-02-21Strona gotowa do druku
· Szeregowanie zadań produkcyjnych0359702007-02-21Strona gotowa do druku
· Implementacja Stosu Pascala028091.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Kierownik doskonaly043094.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu motywacyjnego056273.832007-02-21Strona gotowa do druku
· Metody hamowania silników elektrycznych0541342007-02-21Strona gotowa do druku
· Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych – środki ochrony przed por0283132007-02-21Strona gotowa do druku
· Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników w firmie0184474.252007-02-21Strona gotowa do druku
· Teaching English Pronunciation-A Case Study0282112007-02-21Strona gotowa do druku
· Wykorzystywanie niektórych transakcji pochodnych w celu zarządzania ryzykiem0639942007-02-21Strona gotowa do druku
· Pozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach0118443.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Młodzież i nikotynizm na podstawie badań0773002007-02-21Strona gotowa do druku
· Giełda Papierów wartościowych w Warszawie0354052007-02-21Strona gotowa do druku
· Algorytmy sortowania danych. Implementacja w języku Pascal029792.62007-02-21Strona gotowa do druku
· Oracle i MySQL - studium porównawcze055133.42007-02-21Strona gotowa do druku
· Turcja w Unii Europejskiej. Spór o kształt i tożsamość zjednoczonej Europy0627732007-02-21Strona gotowa do druku
· Implementacja stosu w C++0461902007-02-21Strona gotowa do druku
· Bogowie plemion prapolskich0185102007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekrutacja jako element doboru pracowników0624102007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekultywacja terenów poprzemysłowych w przykładach0125873.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Turystyka motorowa w Polsce - na przykładzie badań własnych01347652007-02-21Strona gotowa do druku
· Ojcowski Park Narodowy – jako regionalny produkt turystyczny071023.332007-02-21Strona gotowa do druku
· Badanie reakcji 2-(2chloroetylo)-1-metylopirolidyny z fenolanami sodowymi0165102007-02-21Strona gotowa do druku
· Szkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przed.01003432007-02-21Strona gotowa do druku
· Działalność harcerska Jana Jędrachowicz w latach 1939-19800152002007-02-21Strona gotowa do druku
· Napoleon a sprawa polska0189602007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing bankowy na przykładzie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.0862952007-02-21Strona gotowa do druku
· Euroregiony na przykładzie Euroregionu Pomerania0242002007-02-21Strona gotowa do druku
· Komunikacja interpersonalna068921.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Miejsce promocji w systemie komunikacji przedsiębiorstwa0290702007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja na potrzeby przesyłania danych w sieciach rozległych0403902007-02-21Strona gotowa do druku
· Autonomia województwa śląskiego w latach 1918-19350219602007-02-21Strona gotowa do druku
· Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie opolskim096072.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza efektywnosci wybranych narzędzi analizy technicznej0367602007-02-21Strona gotowa do druku
· Zewnętrzne formy finansowania działalności gospodarczej0753022007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza finansowa firmy Polcard w latach 2000-20040800352007-02-21Strona gotowa do druku
· M-banking - nowa usługa w bankowości0431352007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena skuteczności walki sportowej zespołu ASK KS Siarka Tarnobrzeg0230302007-02-21Strona gotowa do druku
· Zawieszenie postępowania podatkowego0515552007-02-21Strona gotowa do druku
· Umowy bankowe0539012007-02-21Strona gotowa do druku
· Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony0170202007-02-21Strona gotowa do druku
· Rachunki Bankowe na przykładzie ING Banku Śląskiego0284802007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdań finansowych0131493.832007-02-21Strona gotowa do druku
· Dotacje celowe gminy jako jednostek samorządu terytorialnego01341902007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem YXZ0587632007-02-21Strona gotowa do druku
· Prawne formy zabezpieczeń kredytów i pożyczek bankowych0696012007-02-21Strona gotowa do druku
· Układy zasilania gazem propan- butan (LPG)0482002007-02-21Strona gotowa do druku
· Bójka i pobicie w Polskim prawie karnym0618852007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja plików wizyjnych0304202007-02-21Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ01414542007-02-21Strona gotowa do druku
· Długookresowe Źródła finansowania przedsiębiorstw0634902007-02-21Strona gotowa do druku
· Wpływ redukcji zatrudnienia na postawy pracowników w wybranym supermarkecie0414652007-02-21Strona gotowa do druku
· Produkty depozytowo-oszczednościowe Banku PKO BP0261702007-02-21Strona gotowa do druku
· Społeczność żydowska w Polsce 1918- 19680158202007-02-21Strona gotowa do druku
· Pojęcie rezerw w rachunkowości01191952007-02-21Strona gotowa do druku
· Powrót do przestępstwa w polskim prawie karnym0632802007-02-21Strona gotowa do druku
· Prądnice w pojazdach samochodowych, zabezpieczenia, regulatory0577452007-02-21Strona gotowa do druku
· Wielowarstwowe aplikacje internetowe z wykorzystaniem technologi PHP, MySQL,html0330102007-02-21Strona gotowa do druku
· Funkcje Narodowego Banku Polskiego0406952007-02-21Strona gotowa do druku
· Style kierowania pracownikami w firmie xxx0814902007-02-21Strona gotowa do druku
· Bieszczady jako produkt markowy w turystyce0325602007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie zasobami ludzkimi0728002007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X0962242007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze inwestycyjne0484252007-02-21Strona gotowa do druku
· Czynniki psychospołeczne charakteryzyjące przestępców0665102007-02-21Strona gotowa do druku
· Społeczno–wychowawcze wartości aktywności ruchowej w opiniach uczniów klas0554102007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)0632532007-02-21Strona gotowa do druku
· Zapewnienie jakości w procesach związanych z klientem na przykładzie0393942007-02-21Strona gotowa do druku
· Nieświadomość w psychologii C.G.Junga0175602007-02-21Strona gotowa do druku
· Produkt firmy Avon i jego wpływ na zachowanie konsumenta w procesie zakupu0608632007-02-21Strona gotowa do druku
· Elektryczne źródła światła0182202007-02-21Strona gotowa do druku
· Prokuratura i policja a przestępczość zorganizowana090873.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum0997902007-02-21Strona gotowa do druku
· Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna II Rzeczypospolitej0511702007-02-21Strona gotowa do druku
· Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego01796442007-02-21Strona gotowa do druku
· Dług publiczny0688232007-02-21Strona gotowa do druku
· System informatyczny wspomagający pracę hurtowni AGD0345702007-02-21Strona gotowa do druku
· Możliwości dostępnych kompilatorów języka C/C++0192802007-02-21Strona gotowa do druku
· Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi01825502007-02-21Strona gotowa do druku
· Okrągły Stół w Polsce i jego polityczne konsekwencje0556512007-02-21Strona gotowa do druku
· Przemoc i Agresja wśród Młodzieży Szkół Podstawowych w Pile0137013.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Systemy do zarządzania małą firmą0314702007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekreacja w wielkim mieście na przykładzie Bytomia0433002007-02-21Strona gotowa do druku
· Nowoczesne oświetlenie w pojazdach samochodowych0453752007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing A-Z (70 zagadnień)0789502007-02-21Strona gotowa do druku
· Wszechstronne wartości gier i zabaw ruchowych0847102007-02-21Strona gotowa do druku
· Budowa pozytywnego wizerunku w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa0328302007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza procesów budowlanych występujących przy robotach rozbiórkowych i wyburze0623102007-02-21Strona gotowa do druku
· Zastosowanie systemów ekspertowych w obsłudze klientów sklepów internetowych0468252007-02-21Strona gotowa do druku
· Dostęp do przedsiębiorstwa e-biznesowego od strony klienta0193702007-02-21Strona gotowa do druku
· Problematyka podkultury w zakładzie karnym0916052007-02-21Strona gotowa do druku
· Coaching w zarządzaniu kapitałem intelektualnym firmy0597002007-02-21Strona gotowa do druku
· Wybrane problemy ochrony środowiska i ich ocena na przykładzie Wydziału Elektrol0252802007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing w zarządzaniu firma xxx0433802007-02-21Strona gotowa do druku
· Jakość obsługi klienta na przykładzie banku Polska Kasa Opieki S.A.01070842007-02-21Strona gotowa do druku
· Reklama jako narzędzie promocji wpływające na zachowanie konsumenta0755602007-02-21Strona gotowa do druku
· Kredyt i leasing jako Źródło finansowania inwestycji - analiza porównawcza01137032007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza i ocena systemu bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węglowym0722912007-02-21Strona gotowa do druku
· Stan rycerski i jego geneza w poglądach polskiej historiografii0288112007-02-21Strona gotowa do druku
· Miejsce i rola pozaszkolnej aktywności ruchowej w życiu zawodników Szkolnego Klu0179302007-02-21Strona gotowa do druku
· Finansowanie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem leasingu jako formy01023332007-02-21Strona gotowa do druku
· Świadczenia rodzinne w Gminie Ziębice w okresie od 1994 do 20040313132007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena przydatności maszyn dwustronnie zasilanych0199102007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie strategiczne MSP0595602007-02-21Strona gotowa do druku
· Badanie rynku telefonii komórkowej0200812007-02-21Strona gotowa do druku
· Podstawowe zagadnienia dotyczące MSP w Polsce i Unii Europejskiej0613302007-02-21Strona gotowa do druku
· Omówienie poglądów politycznych Niccolo Machiavellego0152102007-02-21Strona gotowa do druku
· Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy0245602007-02-21Strona gotowa do druku
· Nurkowanie swobodne - granice adaptacji i zagrożenia0225302007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze strukturalne Unii Europejskiej02072442007-02-21Strona gotowa do druku
· Wpływ turystyki na środowisko naturalne0653832007-02-21Strona gotowa do druku
· Bezrobocie jako problem Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie030863.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce0192443.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Motywowanie do efektywnej pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź SA0255302007-02-21Strona gotowa do druku
· Projektowanie systemu zarządzania jakością w firmie BWR sp.z o.o.0243302007-02-21Strona gotowa do druku
· Roczne sprawozdanie finansowe jednostek w świetle znowelizowanej ustawy o rach.0766402007-02-21Strona gotowa do druku
· Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej056212.662007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach01538602007-02-21Strona gotowa do druku
· Kontroler magistrali USB 2.00175602007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza strategiczna organizacji non-profit na podstawie ZUS0249402007-02-21Strona gotowa do druku
· Rozwój przedsiębiorczości w regionie tarnowskim w latach 1990-20000196502007-02-21Strona gotowa do druku
· Sprzedaż osobista jako forma promocji produktów na przykładzie Amplico Life0527522007-02-21Strona gotowa do druku
· Koncepcja komputer. systemu wspomagającego zarządzanie w Centrum Rek.-Sportowym0181202007-02-21Strona gotowa do druku
· Marka i jej związek z produktem na wybranych przykładach0604902007-02-21Strona gotowa do druku
· Rodzina z problemem alkoholowym01166752007-02-21Strona gotowa do druku
· Atrakcyjność turystyczna Hiszpanii na podstawie danych zebranych w b.t.0732842007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja i dekompresja dźwięków audio0206602007-02-21Strona gotowa do druku
· Proces badania i oceny zdolności kredytowej osób fizycznych0312702007-02-21Strona gotowa do druku
· Znaczenie przemysłu turystycznego w Polsce i na świecie0474352007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza i segmentacja klientów rynku usług bankowych0495402007-02-21Strona gotowa do druku
· Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu01271542007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza wyników w pływaniu uczestników Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w wieku0169502007-02-21Strona gotowa do druku
· Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej0675652007-02-21Strona gotowa do druku
· Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywności szkoleń na przykładzie szkolenia0202802007-02-21Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacji inwestycji komunalnych gminy087882.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Ustrój i zadania powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego0109893.42007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym na podstawie funduszu inwestycyjnego0433602007-02-21Strona gotowa do druku
· Samobójstwo jako problem społeczny0123782.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Promocja w przedsiębiorstwie0339602007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu dystrybucji0589912007-02-20Strona gotowa do druku
· Analiza możliwości wdrożenia systemu ISO serii 9001:2000 w Biurze Doradztwa Poda0206002007-02-20Strona gotowa do druku
· Działalność transportowa kopalni piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A.0724302007-02-20Strona gotowa do druku
· Rachunek kosztów działań0269252007-02-20Strona gotowa do druku
· Senat w systemie politycznym II Rzeczypospolitej0185902007-02-20Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na przykładzie elektrowni0267942007-02-20Strona gotowa do druku
· Stan ochrony środowiska naturalnego w Polsce i jego perspektywy0487702007-02-20Strona gotowa do druku
· Profile okienne i drzwiowe0198652007-02-20Strona gotowa do druku
· Wykorzystanie technologii mobilnych w działalności gospodarczej0511902007-02-20Strona gotowa do druku
· Wirusy komputerowe i ochrona antywirusowa0270002007-02-20Strona gotowa do druku
· Spadek jako instytucja prawa cywilnego092781.52007-02-20Strona gotowa do druku
· Możliwości poznawania siebie przez dzieci w działaniach zespołowych0429202007-02-20Strona gotowa do druku
· Możliwości wdrażania metod i technik zarządzania jakością w sektorze usług np...0177902007-02-20Strona gotowa do druku
· Prasa jako nośnik reklamy w latach 90.0367102007-02-20Strona gotowa do druku
· Kultura obsługi klienta0440602007-02-20Strona gotowa do druku
· Uwarunkowania działalności MSP0208602007-02-20Strona gotowa do druku
· Spółka akcyjna na rynku publicznym0216052007-02-20Strona gotowa do druku
· Rola nauczyciela w kształtowaniu zachowań asertywnych u uczniów0359902007-02-20Strona gotowa do druku
· Funkcjonowanie normy ISO 9001:2001 w firmie Xxx Sp. z o.o.0668132007-02-20Strona gotowa do druku
· Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i walka z bezrobociem0239402007-02-20Strona gotowa do druku
· Środowisko wiejskie jako determinator rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci 7-12lat0431302007-02-20Strona gotowa do druku
· Podst. budowy, optymalnej konfig. i eksploat. sys. komp. z przykładow. filmami0206502007-02-20Strona gotowa do druku
· Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie TP S.A.0428502007-02-20Strona gotowa do druku
· Problem bezrobocia w Polsce062944.52007-02-20Strona gotowa do druku
· Badanie i ocena wytypowanych spoiw, utwardzaczy oraz mas stosowanych w procesie0341112007-02-20Strona gotowa do druku
· Marka jako kryterium wyboru produktu037723.332007-02-20Strona gotowa do druku
· Oczekiwania klientów a zarządzanie jakością usług bankowych na przykładzie Banku0230202007-02-20Strona gotowa do druku
· Zadania parków narodowych w dziedzinie edukacji przyrodniczo-ekologicznej0226802007-02-20Strona gotowa do druku
· Zarządzanie jakością usług hotelarskich i gastronomicznych na przykładzie Hotelu0786042007-02-20Strona gotowa do druku
· Międzybankowy system pieniężny w Polsce0472902007-02-20Strona gotowa do druku
· Charakterystyka działalności kredytowej banku np. kredytu samochodowego0909602007-02-20Strona gotowa do druku
· Problem bezrobocia w Polsce0244282.22007-02-19Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie Tarnów0897712007-02-19Strona gotowa do druku
· Zastosowanie systemów ekspertowych w obsłudze klientów sklepów internetowych0185602007-02-19Strona gotowa do druku
· Praca z uczniem zdolnym na podstawie kl. II szkoły podstawowej0490202007-02-19Strona gotowa do druku
· Kompresja i dekompresja dźwięków audio0188812007-02-19Strona gotowa do druku
· Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy0524242007-02-19Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)0787502007-02-19Strona gotowa do druku
· Centrum sportowo-rekreacyjne jako usługa towarzysząca w hotelu XYZ0406902007-02-19Strona gotowa do druku
· Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej0352302007-02-19Strona gotowa do druku
· Układ wtryskowy Common Rail0257852007-02-19Strona gotowa do druku
· Zapotrzebowanie na profilaktykę niedostosowania społecznego0622402007-02-19Strona gotowa do druku
· Komputerowe systemy FK w rachunkowości0852902007-02-19Strona gotowa do druku
· Możliwości wdrażania metod i technik zarządzania jakością0292302007-02-19Strona gotowa do druku
· Prawne i praktyczne aspekty podpisu elektronicznego0533602007-02-19Strona gotowa do druku
· Odnawialne źródła energii w województwie śląskim0470302007-02-19Strona gotowa do druku
· Metody zarządzania konfliktem w organizacji0506902007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ nieprawidłowych postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych na występowan01076002007-02-19Strona gotowa do druku
· Uklad dydaktyczny systemu alarmowego0217702007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ ceł na kształtowanie budżetu państwa0501702007-02-19Strona gotowa do druku
· Resocjalizacja w zakładach karnych na przykł. więzniów z Sanoka, Jasła i Uhercac0112724.52007-02-19Strona gotowa do druku
· Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum0207502007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ mass mediów na kształtowanie osobowości młodzieży0987152007-02-19Strona gotowa do druku
· Organizacja Bankietów i Przyjęć02111142007-02-16Strona gotowa do druku
· Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym02594642007-02-08Strona gotowa do druku
Proszę wybrać miesiąc który chcesz przejrzeć:


 
[ Wykaz archiwum prac | Pokaż WSZYSTKIE prace ]
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved