Komis, gdzie sprzedaje sie i kupuje prace dyplomowe. Sami autorzy sprzedaja swoje prace dyplomowe

Tytuł Data
Gospodarka finansowa jednostki samorządowej 2019-05-01 15:37:48
Medien, ihre Funktion und Bedeutung im Fremdsprachenunterricht 2019-05-01 15:20:00
Drukarki komputerowe 2019-04-08 17:13:23
Płacowe środki motywacji pracowników 2019-02-10 16:39:23
UMTS 2019-02-01 14:23:00
Skanery 3D 2019-01-06 15:33:44
Podatek VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów 2018-11-29 13:58:32
Motywacja pracowników oświaty 2018-09-28 12:14:55
Nonverbalen Kommunikation 2018-08-08 13:45:59
Analiza rentowności przedsiębiorstwa np. spółki Forte S.A. 2018-06-03 10:29:30
Wykorzystanie możliwości komunikacji internetowej 2018-05-23 10:12:25
Rola firmy fonograficznej w kreowaniu wizerunku artysty 2018-05-13 11:34:55
Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie państwowym 2018-04-06 14:22:34
Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego 2018-01-16 16:04:20
Samochód w działalności gospodarczej 2017-12-22 21:08:00
Ryzyka mające wpływ na wynik finansowy banku komercyjnego 2017-12-17 20:50:32
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce 2017-12-17 20:48:37
Funkcjonowanie wyciągu nart wodnych w Margoninie i jego wpływ na atrakcyjność 2016-03-20 20:50:45
Jakość życia w chorobie 2016-03-20 20:45:01
Procedura uproszczona 2016-03-11 12:12:35
Ewidencja wynagrodzeń pracowników 2015-11-28 20:32:03
Ergonomiczna analiza i ocena linii gf 01 w przedsiębiorstwie produkcyjnym X 2015-11-28 20:04:08
Systemy wspomagania decyzji gospodarczych – analiza komparatywna 2015-11-27 22:20:20
Mrożek - uniwersalna problematyka ukryta pod maską groteski 2015-03-26 18:26:08
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie 2015-01-26 13:53:49
Uwarunkowania rozwoju rynku usług pośrednictwa nieruchomościami 2014-11-27 12:19:42
Inwestycje infrastrukturalne na przykładzie miasta Milanówek 2014-11-17 16:49:08
Mniejszość niemiecka w Polsce 2014-11-11 19:56:12
Czynniki warunkujące efektywność zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie 2014-10-29 16:50:10
Fundusze inwestycyjne jako specyficzna forma lokowania oszczędności 2014-05-29 20:55:37
OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy 2014-05-12 10:32:51
Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym 2014-03-03 16:54:59
Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej 2013-11-19 20:02:34
Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków 2013-09-20 14:31:23
Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej 2013-09-17 19:24:15
Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego 2013-08-16 20:50:30
Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ 2013-08-16 20:46:38
Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii 2013-05-27 11:39:03
Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE 2013-03-26 14:18:36
Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb. 2013-03-26 14:14:52
Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą 2013-03-26 14:12:53
Prawo autorskie 2013-03-11 14:21:27
Aspekty terroryzmu na świecie 2013-01-28 15:36:41
Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw 2013-01-23 11:24:29
Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu 2013-01-15 14:31:08
Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin... 2013-01-09 12:55:47
Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu 2013-01-02 14:31:27
Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku 2012-12-31 15:29:24
Internetowe sklepy sportowe 2012-12-31 15:10:37
Instrumenty CRM 2012-12-31 14:58:20
Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich 2012-12-28 11:45:53
Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole 2012-12-27 12:05:00
Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej 2012-12-21 12:35:06
Historia polskiej motoryzacji 2012-12-06 16:06:18
Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa 2012-12-03 11:07:25
Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego 2012-11-26 14:38:28
Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków 2012-11-26 14:35:05
Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A. 2012-11-23 15:53:07
Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji 2012-11-19 14:22:32
Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik. 2012-11-19 14:20:52
Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny 2012-11-16 17:14:21
Gospodarka mieszkaniowa w gminie X 2012-11-16 17:07:57
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej 2012-11-15 15:32:24
Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego 2012-11-06 11:33:55
Etyczne aspekty zarządzania w organizacji 2012-11-06 11:33:44
Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska 2012-11-06 11:33:08
Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych 2012-11-06 11:32:39
Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci 2012-11-05 09:30:09
Analiza możliwości systemów Oracle 2012-11-05 09:29:39
Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego 2012-11-02 15:52:54
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A. 2012-11-02 15:27:43
Wybrane bariery rozwoju turystyki 2012-10-31 11:55:33
Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny 2012-10-29 14:43:01
Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy 2012-10-25 09:09:34
Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej 2012-10-25 09:05:08
Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka 2012-10-25 09:00:50
Kontrola w organizacji 2012-10-24 16:00:55
Agroturystyka w powiecie cieszyńskim 2012-10-22 10:17:25
Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw 2012-10-16 13:59:59
Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych 2012-10-16 13:29:51
Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu 2012-10-09 16:08:32
Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii 2012-10-09 16:05:46
Rola położnej w zabiegu cesarskiego cięcia 2012-09-27 16:03:03
Komunikacja urządzeń na niewielką odległość na przykładzie - BLUETOOTH i IrDA 2012-09-26 10:53:03
Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego np. budżetu gminy Gródek 2012-09-24 16:01:04
Analiza możliwości zastosowania systemów finansowo-księgowych np. systemu Oracle 2012-09-21 15:05:56
Obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem 2012-09-18 15:49:17
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 2012-09-18 15:48:18
Opinie osób rozwiedzionych na temat psychospołecznych przyczyn i konsekwencji 2012-09-18 15:45:32
Rodzina zastępcza wobec potrzeb dziecka 2012-09-12 16:13:00
Powstanie, historia i rozpad państwa Czechosłowacja 2012-09-11 11:01:41
Osteoporoza jako problem społeczny 2012-09-10 09:54:41
Edukacja i rehabilitacja dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym 2012-09-07 12:58:57
Elementy retoryki i erystyki we współczesnych mediach elektronicznych 2012-09-05 10:53:17
Doskonalenie systemu motywacji pozapłacowej w XXX 2012-09-03 13:01:00
Analiza przepływów informacyjnych w przedsiębiorstwie 2012-08-31 14:32:48
Działalność inwestycyjna gminy ...xyz 2012-08-29 14:29:17
Technologia przetwórstwa mięsnego, drobiarskiego i rybnego 2012-08-27 14:28:56
Projekt konstrukcyjny trzykondygnacyjnego garażu naziemnego... 2012-08-24 16:39:34
Rola Kulturotechniki w resocjalizacji 2012-08-23 10:26:37