Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Problematyka bezrobocia w Polsce...

Socjologia Anonymous napisał "Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w roku 1999. Ma 85 stron.

"Problematyka bezrobocia w Polsce na przykładzie byłego województwa tarnobrzeskiego"

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1
WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI BEZROBOCIA
1.1 Bezrobocie, bezrobotni definicje pojęć
1.2 Klasyfikacja i znaczenie bezrobocia w świetle literatury przedmiotu

ROZDZIAŁ 2
BEZROBOCIE JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE
2.1 Stan bezrobocia w Polsce w latach 1990-1998
2.2 bezrobocia i ich uwarunkowania

ROZDZIAŁ 3
RYNEK PRACY I BEZROBOCIE A EDUKACJA
3.1 Proces transformacji ustrojowej a rynek pracy i bezrobocie
3.1.1 Wprowadzenie do problematyki bezrobocia a uwarunkowania dotyczące transformacji ustrojowej
3.1.2 Bezrobocie w formie utajonej
3.2 Charakterystyka rynku pracy w Polsce po przemianach ustrojowych
3.3 Cechy charakteryzujące bezrobocie w Polsce
3.4 Problematyka bezrobocia kobiet a rynek pracy
3.5 Przyczyny i skutki bezrobocia : próba podsumowania zjawiska
3.6 Jak przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom braku adaptacji w gospodarce i kulturze?

ROZDZIAŁ 4
UCZESTNICTWO BEZROBOTNYCH W KULTURZE
4.1 Kryzys kultury i jego przejawy w warunkach transformacji rynkowej
4.2 Bezrobotni w warunkach zmian strukturalnych gospodarki rynkowej
4.3 Potrzeby kulturalne bezrobotnych
4.4 Uczestnictwo bezrobotnych w kulturze

ROZDZIAŁ 5
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY (SKUTKI) BEZROBOCIA
5.1 Determinanty sytuacji psychologicznych
5.2 Typy postaw bezrobotnych wg. P.F. Lazarsfelda
5.3 Znaczenie psychologii bezrobotnego

ROZDZIAŁ 6
BEZROBOCIE A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU WIEJSKIM
6.1 Przyczyny powstania bezrobocia na wsi
6.2 Analiza porównawcza bezrobocia na wsi i w mieście
6.3 Aktywność zawodowa ludności wiejskiej w porównaniu z aktywnością w miastach

ROZDZIAŁ 7
PROGRAM PRAC INTERWENCYJNYCH WYKORZYSTYWANY PRZEZ SYSTEM URZĘDÓW PRACY BYŁEGO WOJEWÓDZTWA TARNOBRZESKIEGO W ROKU 1996 JAKO NAJBARDZIEJ AKTYWNY INSTRUMENT ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK PRACY
7.1 Program prac interwencyjnych
7.2 Liczba bezrobotnych
7.3 Formy czasowej aktywizacji zawodowej z punktu widzenia ich efektywności
7.4 Organizowanie prac interwencyjnych

ROZDZIAŁ 8
PROGRAM PRZYUCZENIA DO ZAWODU I PRZEKWALIFIKOWANIA
8.1 Problematyka przyuczenia do zawodu
8.2 Analiza wykorzystania środków finansowych

ROZDZIAŁ 9
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI BYŁEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W TARNOBRZEGU W 1997 ROKU
9.1 Doskonalenie obsługi rynku
9.2 Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia
9.3 Zmiany w strukturze bezrobocia
9.4 Aktywizacja absolwentów
9.5 Prace interwencyjne

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA"
Wysłano dnia 10-08-2002 o godz. 17:22:34 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
· Więcej o Socjologia
· Napisane przez prace dyplomowe


Najczęściej czytana praca o Socjologia:
Sekty

Oceny pracy
Wynik głosowania: 3.61
Głosów: 13


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved