Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zarządzanie Anonymous napisał "Akademia Ekonomiczna Im. Oskara. Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze (2OOO r. – 65 stron)

1. NOWE TENDENCJE W GOSPODARCE I ZARZĄDANIU 1
1. 1. TRZECIA FALA PRZEMIAN 1
2. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM OTWARTY 3
3. RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTW I ICH FUNKCJE 6
3. 1. PRZEDSIĘBIORSTWO INDYWIDUALNE JEDNOOSOBOWE 6
3. 2. PRZEDSIĘBIORSTWA - SPÓŁKI 7
3. 2. 1. SPÓŁKI OSOBOWE 7
3. 2. 2. SPÓŁKI KAPITAŁOWE 9
3. 2. 6 FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTWA 12
4. OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO KOMPONENTY 13
5. ISTOTA I FUNKCJE PROCESU ZARZĄDZANIA 17
6. MENEDŻEROWIE, ICH ROLE I KOMPETENCJE 25
6. 1. MENEDŻEROWIE I ICH HIERARCHIA 25
6. 2. ROLA MENEDŻERA W ORGANIZACJI 26
6. 3. UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
6. 4. MENEDŻER W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZYSZŁOŚCI 28
7. SYSTEMY, STYLE I TECHNIKI ZARZĄDZANIA 29
7. 1. SYSTEMY ZARZĄDZANIA 29
7. 2. STYLE ZARZĄDZANIA 30
7. 3. TECHNIKI ZARZĄDZANIA 31
2. PERSPEKTYWICZNE MYŚLENIA I DZIAŁANIE 36
3. KREATYWNE MYŚLENIE STRATEGICZNE 37
10. TWORZENIE SYSTEMU INFORMACJI I MONITOROWANIA OTOCZENIA 40
10. 1. ISTOTA, RODZAJE I ŹRÓDŁA INFORMACJI 40
10 . 2. SYSTEM INFORMACJI I JEGO PROJEKTOWANIE 42
10. 3. SYSTEM INFORMACJI O RYNKU 44
10. 4. STRATEGICZNY SYSTEM INFORMACJI 46
10. 5. OPERATYWNY SYSTEM INFORMACJI 47
10. 6. SKUTECZNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI 51
11. INFORMACYJNA INFRASTRUKTURA DZIAŁANIA 52
11. 1. SYSTEM INFORMACJI RYNKOWEJ 53
10. 2. INFORMACJE STRATEGICZNE 55
11. 3. SYSTEMY OSTRZEGANIA I SCENARIUSZ ROZWOJOWE 56
11. 4. SŁABE I MOCNE SYGNAŁY 58
11. 5. SCENARIUSZE ROZWOJU OTOCZENIA 59

"
Wysłano dnia 27-05-2002 o godz. 11:37:39 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4.12
Głosów: 8


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved