Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Analiza reformy systemu emerytalnego w Polsce, na przykładzie OFE PBK

Ubezpieczenia Anonymous napisał "UNIWERSYTET OPOLSKI KIERUNEK : EKONOMIA SPECJALNOŚĆ : EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM – (2000 r. 108 stron)

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I - DZIAŁALNOŚĆ STAREGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
1.1 Wprowadzenie do problematyki polskich ubezpieczeń
społecznych
1.2 Kryzys dotychczasowego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce
1.3 Fundusze emerytalne na świecie

ROZDZIAŁ II - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO
2.1 Ogólna charakterystyka systemu ubezpieczeń
2.1.1 Wady i zalety obu systemów
2.1.2 Kalendarium reformy emerytalnej
2.1.3 Różne grupy wiekowe w nowym systemie
2.1.4 Szczególne uprawnienia niektórych pracowników w nowym systemie emerytalnym
2.1.5 Ubruttowienie składek
2.2 Zreformowany zakład ubezpieczeń społecznych
2.2.1 Ogólne cechy I filara reformy emerytalnej
2.2.2 Pojęcie kapitału początkowego
2.2.3 Emerytura z I filaru systemu - symulacja
2.3 Otwarte fundusze emerytalne
2.3.1 Cechy charakterystyczne II filaru
2.3.2 Gwarantowana stopa zwrotu - pokrycie niedoboru
2.3.3 Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
2.3.4 Zakłady emerytalne
2.3.5 Wysokość emerytury z II filara - symulacja
2.4 Pracownicze programy emerytalne
2.4.1 Zarys historyczny ubezpieczeń społecznych
2.4.2 Różne formy oszczędzania w III filarze

ROZDZIAŁ III - DZIAŁALNOŚĆ OTWARTYCH FUNDUSZY
EMERYTALNYCH NA PRZYKŁADZIE OFE PBK „ORZEŁ”
3.1 Otwarte fundusze emerytalne i powszechne towarzystwa emerytalne - aspekty prawne
3.1.1 Powszechne Towarzystwo Emerytalne
3.1.2 Otwarty Fundusz Emerytalny
3.1.3 Bank Depozytariusz
3.1.4 Rola i zadania Agenta Transferowego
3.2 Akcjonariusze funduszu emerytalnego
3.3 Koszty i opłaty dla członków funduszy emerytalnych
3.4 Porównanie funduszy działających na rynku"
Wysłano dnia 27-05-2002 o godz. 12:45:42 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4.42
Głosów: 7


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved