Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Zastosowanie współrzędnościowej techniki pomiarowej w kontroli ...

Inne - techniczne razut napisał "Praca magisterska obroniona na Politechnice Białostockiej
Temat: Zastosowanie współrzędnościowej techniki pomiarowej w kontroli dokładności obiektów wytwarzanych z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Wstęp
Cel i zakres pracy
1Współrzędnościowe techniki pomiarowe
1.1Określenie pojęcia - współrzędnościowe techniki pomiarowe.
1.2Cel zastosowania współrzędnościowych technik pomiarowych w kontroli 5
1.3Podstawowe konstrukcja WMP 5
1.4Głowica pomiarowa 6
1.4.1Głowice stykowe 6
1.4.2Głowica bezstykowa 9
1.4.3Kalibracja głowicy pomiarowej 10
1.5Zespół pomiarowy 11
1.5.1Układ inkrementalny optoelektryczny12
1.5.2Układ inkrementalny induktosynowe12
1.5.3Pojemnościowe układy pomiarowe14
1.5.4Kodowe układy pomiarowe 14
1.5.5Interferencyjne układy pomiarowe15
1.6Tryby pracy WMP15
1.7Podstawowe algorytmy matematyczne wykorzystane w WMP 16
1.7.1Punkt 16
1.7.2Prosta 16
1.7.3Płaszczyzna 18
1.7.4Okrąg 19
1.7.5Kula 21
1.7.6Stożek 24
1.7.7Walec 26
1.8Błędy i atestacja 27
1.8.1Wyznaczanie niepewności pomiarowej WMP28
2CAD/CAM 30
2.1Definicje 30
2.2Cel zastosowania systemów CAD/CAM30
2.3Struktura systemu CAD 32
2.4Modelowanie geometryczne w CAD33
2.4.1Modelowanie konturowe 34
2.4.2Modelowanie za pomocą elementów przestrzennych35
2.5CAM – ogólne zasady programowania wspomaganego komputerowo. 39
2.6Systemy CAD/CAM 40
3Obrabiarki sterowane numerycznie
3.1Napęd posuwów 41
3.1.1Zadania i wymagania stawiane napędom posuwu 41
3.1.2Budowa i działanie serwonapędu obrabiarek sterowanych numerycznie42
3.1.2.1Budowa modułu liniowego 42
3.1.2.2Układ sterowania prędkością silnika46
3.1.2.3Układ sterowania położenia zespołu roboczego obrabiarki 47
3.1.3Realizowanie toru ruchu narzędzia48
3.1.4Podział napędów posuwu 51
3.2Napęd główny 53
3.2.1Podział napędów głównych 53
3.3Sterowanie 53
3.3.1Budowa układu sterowania 54
3.3.2Podział sterowania ze względu na przemieszczenie 56
3.3.3Sterowanie komputerowe obrabiarek - CNC – różnice pomiędzy NC a CNC (Computer Numerical Control) 57
3.3.4Bezpośrednie sterowanie (DNC)58
4Przebieg procesu wytwarzania i pomiaru pokrywy i obudowy stanowiącej po złożeniu korpus pulpitu sterowniczego urządzenia rentgenowskiego. 59
4.1Przebieg procesu wytwarzania pokrywy61
4.2Proces technologiczny obudowy 73
4.3Pomiary wykonanej pokrywy i obudowy73
4.3.1Opis stanowiska badawczego 74
4.3.2Schemat postępowania przy pomiarze.76
4.3.3Pomiary pokrywy 76
4.3.4Pomiary obudowy 87
4.4Wyniki 91
4.4.1Opracowanie wyników pomiarów i wnioski końcowe. 96
Literatura 100"
Wysłano dnia 01-07-2003 o godz. 15:43:50 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4.66
Głosów: 6


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved