Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Bezrobocie - stan i przeciwdziałanie bezrobociu w województwie kieleckim

Administracja Anonymous napisał "Praca licencjacka obroniona na Wydziale Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w roku 1998. Ma 77 stron.

"Bezrobocie - stan i przeciwdziałanie bezrobociu w województwie kieleckim w latach 1996 - 1997"

Wstęp ......................................................................................1

I Przyczyny i skutki bezrobocia w gospodarce polskiej .....................2
1 Podstawowe źródła bezrobocia ..................................................2
2 Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia .............................8
3 Metody i środki walki z bezrobociem ......................................12
4 Rządowe programy przeciwdziałaniu bezrobociu .........................28

II Analiza wielkości i struktury bezrobocia w województwie kieleckim w latach 1996-1997 .....................................................................36
1 Wielkość i dynamika bezrobocia ..........................................36
2 Struktura bezrobocia .........................................................40
2.1. Stan i dynamika bezrobocia .............................................40
2.2. Struktura bezrobotnych .....................................................42
2.3. Struktura bezrobotnych .....................................................44
2.3.1 Bezrobotni według płci .....................................................46
2.3.2 Absolwenci ..................................................................48
2.3.3 Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy ....................................50
2.3.4 Bezrobotni z prawem do zasiłku .......................................51
2.3.5 Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia .............52
2.3.6 Bezrobotni wg stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy ..53
2.3.7 Bezrobotni wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności .........56
2.3.8 Bezrobotni według zawodów ...............................................57

III Działalność urzędów pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu i łagodzeniu jego skutków na terenie województwa kieleckiego.....................61
1 Organizacja i zadania wojewódzkiego oraz rejonowych urzędów pracy ...........................................................................61
2.1. Pośrednictwo pracy .............................................................64
2.2. Prace interwencyjne i roboty publiczne ..................................65
2.3. Aktywizacja zawodowa absolwentów ....................................67
2.4. Szkolenie ........................................................................68
2.5. Poradnictwo zawodowe ......................................................69
3. Tworzenie nowych miejsc pracy w ramach udzielonych pożyczek...71

Wnioski ................................................................................73
Bibliografia ...............................................................................75
Spis tablic ...............................................................................77
Spis schematów .......................................................................77"
Wysłano dnia 05-06-2002 o godz. 13:04:46 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3.66
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved