Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Budżet, dochody i wydatki gminy

Administracja Anonymous napisał "Praca magisterska, ma 102 strony

Wstęp. 2
I. Ogólna charakterystyka funkcji i kompetencji organów lokalnych. 4
1. Podstawowe funkcje organów lokalnych. 4
2. Jednostki samorządu terytorialnego. 10
3. Zadania gminy. 19
4. Budżet gminy. 22
II. Podstawy lokalnej gospodarki budżetowej. 28
1. Samodzielność finansowa gminy. 28
2. Ograniczenia samodzielności gminy. 34
III. Dochody budżetów lokalnych. 36
1. Klasyfikacja dochodów gminy. 36
2. Dochody własne. 38
3. Subwencje i dotacje. 41
IV. Charakterystyka dochodów gminy 47
1. Podatki 47
2. Przychody z działalności przedsiębiorstw komunalnych 67
3. Opłaty skarbowe 68
4. Dotacje i subwencje 70
5. Dynamika, struktura i analiza dochodów gminy Opalenica 75
Wnioski 83
V Charakterystyka wydatków gminy 86
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy 86
2. Wydatki związane z obowiązkami nakładanymi na jednostki samorządu terytorialnego odpowiednimi ustawami 87
3. Pomoc społeczna i inne wydatki wynikające z publicznego charakteru urzędu gminy, a także nakładane na gminę wydatki o charakterze społecznym 88
4. Finansowanie edukacji, Kultury i sportu 89
5. Wydatki wynikające z realizacji inwestycji o charakterze komunalnym 91
6. Dynamika, struktura i analiza wydatków gminy 92
Podsumowanie 103
Literatura.
"
Wysłano dnia 29-04-2004 o godz. 13:38:16 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3.81
Głosów: 11


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved