Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomowe



Wyniki | Ankiety

Głosów 17815
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń

Rachunkowość ODETTA napisał "Praca Licencjacka Stron 110
Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Wykaz zastosowanych skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I JEGO SKŁADNIKÓW
1.Wynagrodzenia-istota
2.Systemy wynagrodzeń pracowników
3.Formy wynagrodzeń pracowników
4.Funkcje wynagrodzeń pracowników
5.Obligatoryjne i fakultatywne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy
5.1.Wynagrodzenie zasadnicze i uzupełniające
5.2.Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
5.3.Świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
5.4.Świadczenia socjalne

ROZDZIAŁ II. POMIAR I EWIDENCJA ROZRACHUNKÓW Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
1.dokumentacja płac
1.1.Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa
1.2.Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do ZUS
2.Organizacja ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
3.Rozrachunki z ZUS-em i ich ewidencja
3.1.Zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne
3.2.Obowiązek ubezpieczeń społecznych
3.3.Składki na Fundusz Pracy
3.4.Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
4.Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

ROZDZIAŁ III. WYNAGRADZANIE W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI FIRMY ''X''
1.Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym
1.1.Charakterystyka firmy "X"
1.2.Organy i struktura organizacyjna firmy "X"
2.Rodzaje rozrachunków firmy "X" związane z wynagrodzeniem
3.Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych firmy "X"

Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia
Wykaz rysunków,tabel i schematów
załączniki"
Wysłano dnia 12-08-2004 o godz. 15:59:33 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4.41
Głosów: 17


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved