Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Kompetencje społeczne a obraz siebie

Psychologia Anonymous napisał "KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
INSTYTUT PSYCHOLOGII
LUBLIN 2003

SPIS TREŚCI
WSTĘP s. 4
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY s. 8
1. ZAGADNIENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH s. 8
1. 1. Podstawowe pojęcia i definicje s. 8
1. 2. Konceptualizacja kompetencji społecznych s. 11
1. 2. 1. Kompetencje społeczne w teoriach inteligencji społecznej s. 11
1. 2. 2. Kompetencje społeczne w wybranych teoriach osobowości s. 13
1. 3. Struktura kompetencji społecznych s. 15
1. 4. Rodzaje sytuacji trudnych wymagających kompetencji społecznych s. 19
1. 4. 1. Sytuacje intymne s. 19
1. 4. 2. Sytuacje społecznej ekspozycji s. 21
1. 4. 3. Sytuacje wymagające asertywnego zachowania s. 22
1. 5. Uwarunkowania kompetencji społecznych s. 23
1. 6. Znaczenie kompetencji społecznych dla funkcjonowania człowieka s. 24
2. PROBLEMATYKA DOTYCZĄCA OBRAZU SIEBIE s. 26
2. 1. Podstawowe pojęcia i definicje s. 26
2. 2. Konceptualizacja obrazu siebie s. 29
2. 2. 1. Orientacja psychoanalityczna s. 29
2. 2. 2. Orientacja behawiorystyczna s. 30
2. 2. 3. Orientacja poznawcza s. 31
2. 2. 4.Orientacja humanistyczna s. 32
2. 3. Struktura obrazu siebie s. 33
2. 4. Geneza obrazu siebie s. 35
2. 5. Rozwój i dynamika obrazu siebie s. 37
2. 6. Funkcje obrazu siebie s. 40
3. POWIĄZANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Z OBRAZEM SIEBIE s. 43
3. 1. Teoretyczne uzasadnienie połączenia kompetencji społecznych
z obrazem siebie s. 43
3. 2. Przegląd dotychczasowych badań dotyczących związku
kompetencji społecznych z obrazem siebie s. 45
3. 3. Problem i hipotezy badawcze s. 47
ROZDZIAŁ II. PROGRAM BADAŃ EMPIRYCZNYCH s. 48
1. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH METOD s. 48
1. 1. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS) A. Matczak s. 48
1. 2. Test Przymiotnikowy ACL H. G. Gougha i A. B. Heilbruna s. 50
2. OPIS BADANEJ POPULACJI s. 52
3. PROCEDURA BADANIA s. 53
ROZDZIAŁ III. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ s. 55
1. ROZKŁAD ZMIENNYCH W BADANEJ GRUPIE MŁODZIEŻY s. 55
1. 1. Poziom kompetencji społecznych w badanej grupie młodzieży s. 55
1. 2. Obraz siebie w badanej grupie młodzieży s. 56
2. ZALEŻNOŚCI MIĘDZY KOMPETENCJAMI SPOŁECZNYMI
A OBRAZEM SIEBIE s. 58
2. 1. Związki między kompetencjami społecznymi a obrazem siebie
mierzonym skalami Modus operandi ACL s. 58
2. 2. Związki między kompetencjami społecznymi a obrazem siebie
mierzonym skalami potrzeb ACL s. 61
2. 3. Związki między kompetencjami społecznymi a obrazem siebie
mierzonym skalami tematycznymi ACL s. 67
2. 4. Związki między kompetencjami społecznymi a obrazem siebie
mierzonym skalami analizy tranzakcyjnej ACL s. 70
2. 5. Związki między kompetencjami społecznymi a obrazem siebie
mierzonym skalami oryginalności-inteligencji ACL s. 72
3. PODSUMOWANIE I DYSKUSJA WYNIKÓW s. 73
ZAKOŃCZENIE s. 90
BIBLIOGRAFIA s. 94
ANEKSY"
Wysłano dnia 11-10-2004 o godz. 13:32:18 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4.16
Głosów: 6


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved