Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Resocjalizacja – metody i formy- współczesny dyskurs społeczny

Pedagogika Anonymous napisał "AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

PRACA MAGISTERSKA (120 stron)

WPROWADZENIE 3
ROZDZIAŁ 1 5
SOCJALIZACJA I NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE. WPROWADZENIE DO DZIAŁALNOŚCI RESOCJALIZACYJNEJ 5
1. Przystosowanie społeczne warunkiem prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie 5
2. Proces socjalizacji jako droga do społeczeństwa. 8
2.1. Socjalizacja jako proces wzrastania społecznego. 12
3. Niektóre przejawy i mechanizmy niedostosowania społecznego. 15
3.1. Przyczyny wykolejenia. 20
ROZDZIAŁ 2 22
PRZEDMIOT I ZAKRES RESOCJALIZACJI 22
1.Cele, zadania i modele resocjalizacji 22
2.Diagnoza wychowawcza. 27
3.Metodyka resocjalizacji 31
4.Rodzaje instytucji resocjalizacyjnych 36
ROZDZIAŁ 3 41
RESOCJALIZACJA JAKO ZESPÓŁ ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH I TERAPEUTYCZNYCH 41
1.Współczesne tendencje w resocjalizacji 41
2.Rola i rozwijanie kontroli wewnętrznej w resocjalizacji 48
2.1. Kształtowanie kontroli wewnętrznej 50
3.Terapia w teorii i w praktyce wychowania resocjalizującego 54
3.1. Behawioralny i humanistyczny model terapii 54
3.2. Psychoterapia resocjalizacyjna 58
4.Psychologia nagradzania i karania w praktyce wychowawczej 63
5.Pedagogiczna efektywność resocjalizacji pod przymusem 69
ROZDZIAŁ 4 74
WYBRANE METODY I FORMY ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH 74
1.Koncepcja resocjalizacji przez twórczość 74
1.1.Wychowanie plastyczne i muzyczne w oddziaływaniach resocjalizacyjnych 74
1.2.Socjodrama i psychodrama jako metody pracy resocjalizacyjnej 80
1.3.Teatr i resocjalizacja – dwa wymiary społeczne, które coś łączy 85
1.4. Scena Coda jako metoda resocjalizacyjna młodzieży społecznie niedostosowanej 88
2.Resocjalizacyjna rola sportu 92
3.Młodzieżowy ośrodek adaptacji społecznej – nową formą resocjalizacji nieletnich 95
4.Resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym 103
PODSUMOWANIE 114
BIBLIOGRAFIA 118"
Wysłano dnia 05-11-2004 o godz. 15:47:46 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3.55
Głosów: 20


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved