Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Plan marketingowy hotelu

Hotelarstwo Anonymous napisał "Praca licencjacka, Wyzsza Szkoła Zarzadzania

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PLANU MARKETINGOWEGO 4
1.1. Definicja i istota planu marketingowego 4
1.2. Planowanie marketingowe. 7
1.3. Różnica pomiędzy planem marketingowym a planem działalności firmy. 10

2. STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO 16
2.1. Etapy przygotowania planu marketingowego. 16
2.1.1. Struktura różnych rodzajów planu. 19
2.2. Potrzeby badań marketingowych 21
2.2.1. Metody zdobywania danych do badań rynku 24
2.2.2. Rodzaje danych 29
2.2.3. Planowanie badań marketingowych 30
2.3. Segmentacja rynku 32
2.4. Przedstawienie danych 35
2.5. Założenia 35
2.6. Sprzedaż 36
2.6.1. Główne obszary sprzedaży 37
2.7. Analiza SWOT 40
2.8. Kluczowe produkty 43
2.9. Cele marketingowe 47
2.10. Analiza produktu 48
2.11. Ustalenie przyszłej sprzedaży 49
2.12. Prezentacja celów 52
2.13. Rodzaje strategii i ich opracowanie 54
2.14. Plany cząstkowe. Plan dystrybucji. Plan reklamy i promocji 58
2.15. Główne rodzaje produktów 63
2.16. Podejście do wybranych rynków 70
2.17. Proces opracowania budżetu 71
2.17.1. Budżet i koszty w planie marketingowym 72

3. PISANIE I PRZEDSTAWIENIE PLANU MARKETINGOWEGO 73
3.1. Spis treści 73
3.2. Wprowadzenia 73
3.3. Streszczenie 74
3.4. Analiza sytuacji 83
3.5. Cele marketingowe 87
3.6. Strategie marketingowe 87
3.7. Promocja sprzedaży 90
3.8. Budżet 91
3.9. Kontrola 93
3.10. Techniki ulepszenia planu 94
3.11. Prezentacja planu 94
4. Zakończenie 95
Bibliografia 97"
Wysłano dnia 30-11-2004 o godz. 13:55:40 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 2.42
Głosów: 7


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved