Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym

Rachunkowość Anonymous napisał "PRACA MAGISTERSKA OBRONIONA NA WARSZAWSKIEJ UCZELNI W 2007 ROKU NA OCENĘ BDB.

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. PRAWO BILANSOWE A PRAWO PODATKOWE
1.1. Istota i funkcje rachunkowości
1.2. System podatkowy
1.3. Podstawowe zasady rachunkowości i ich odniesienie w prawie podatkowym

ROZDZIAŁ 2. WYNIK FINANSOWY JAKO PODSTAWOWA KATEGORIA EKONOMICZNA ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Przychody i koszty przedsiębiorstwa
2.2. Wynik finansowy
2.3. Miejsce wyniku finansowego w bilansie przedsiębiorstwa
2.4. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat
2.5. Rola i znaczenie wyniku finansowego

ROZDZIAŁ 3. WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU PODATKOWYM
3.1. Prawo podatkowe i jego źródła
3.2. Klasyfikacja różnic w przychodach i kosztach
3.3. Różnice trwałe między wynikiem rachunkowym a podatkowym
3.4. Różnice przejściowe miedzy wynikiem rachunkowym a podatkowym
3.5. Porównanie głównych obszarów różnic miedzy wynikiem rachunkowym a podatkowym
3.6. Metody ustalania wyniku podatkowego
3.7. Zasady prezentacji wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
3.8. Ujawnienie dodatkowych informacji i objaśnień dotyczących wyniku finansowego

ROZDZIAŁ 4. RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKIEM FINANSOWYM A WYNIKIEM PODATKOWYM W FIRMIE XYZ
4.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
4.2. Ustalenie wyniku finansowego
4.3. Prezentacja bilansu rachunkowego
4.4. Ewidencja wyniku finansowego
4.4.1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz koszty ich uzyskania
4.4.2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
4.4.3. Przychody i koszty finansowe
4.4.4. Zyski i straty nadzwyczajne
4.4.5. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego

Zakończenie
Literatura
Spis aktów prawnych
Spis tabel
Spis rysunków"
Wysłano dnia 08-02-2007 o godz. 10:51:35 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4
Głosów: 7


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved