Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Problem bezrobocia w Polsce

Politologia Anonymous napisał "Praca magisterska napisana na Akademi Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ma 112 stron.


Wstęp
Rozdział I Podstawowe założenia dotyczące rynku pracy i bezrobocia
1. Funkcje, zadania i rodzaje rynku pracy
1.1. Pojęcie i funkcja rynku pracy
1.2. Segmentacja rynku pracy
1.3. Popyt na pracę
1.4. Podaż pracy
1.5. Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy
1.6. Zasoby i strumienie na rynku pracy
2. Bezrobocie
2.1. Definicje bezrobocia
2.2. Rodzaje bezrobocia
2.3. Przyczyny bezrobocia
Rozdział II Istota i charakter bezrobocia w Polsce
1. Przyczyny i skutki bezrobocia w Polsce
2. Cechy bezrobocia w Polsce
3. Etapy bezrobocia
4. Mierniki sytuacji na rynku pracy
4.1. Podstawowe mierniki
4.2. Mierniki bezrobocia
5. Źródła informacji o rynku pracy
Rozdział III Poziom i struktura bezrobocia w Polsce w latach 2000-2003 w świetle danych statystycznych
1. Bezrobocie rejestrowane
2. Stopa bezrobocia
3. Bezrobotni według województw
4. Struktura bezrobocia według zdobytego wykształcenia w Polsce w tys.
5. Struktura bezrobocia według wieku w tys.
6. Bezrobotni według stażu pracy
7. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w tys.
8. Bezrobocie na podstawie badania aktywności ekonomicznej ludności
8.1.Mężczyźni i kobiety na rynku pracy
Rozdział IV Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem
1. Sposoby walki z bezrobociem
2. Programy rynku pracy
2.1. Pośrednictwo pracy
2.1.1. Pośrednictwo półotwarte
2.1.2. Pośrednictwo otwarte
2.1.3. Pośrednictwo szybkie
2.1.4. Pośrednictwo pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych
2.1.5. Giełdy pracy
2.1.6. Targi pracy
2.1.7. Sklepy z pracą
2.1.8. Krajowa baza ofert pracy
2.2 Poradnictwo zawodowe
2.3. Kluby pracy
2.4. Inne programy wspierające zatrudnienie
2.4.1. Szkolenia
2.4.2. Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
2.4.3. Pożyczki udzielane pracodawcom
2.4.4. Pożyczki szkoleniowe
2.5. Prace interwencyjne
2.6. Roboty publiczne
2.7. Programy specjalne
2.8. Preferencyjne linie kredytowe
3. Programy rządowe
3.1. Pierwsza praca
3.2. Program „ Zielone miejsca pracy”
3.3. Program Leonardo da Vinci
3.4. Phare 2000 Krajowy System Szkolenia Zawodowego
4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w odniesieniu do długotrwale bezrobotnych
4.1. Długotrwale bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
4.2. Długotrwale bezrobotni korzystający z pomocy poradnictwa zawodowego i klubów pracy
4.3. Długotrwale bezrobotni uczestniczący w programach specjalnych
5. Koszty bezrobocia
6. Opinie o braku pracy
Zakończenie i wnioski
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Kartogramy"
Wysłano dnia 19-02-2007 o godz. 11:01:40 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
· Więcej o Politologia
· Napisane przez prace dyplomowe


Najczęściej czytana praca o Politologia:
Problem bezrobocia w Polsce

Oceny pracy
Wynik głosowania: 2.2
Głosów: 5


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved