Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi

ZZL Anonymous napisał "Jest to rozbudowan praca licencjacka (62 str.) z licznymi rysunkami i tabelami. Praca nie została obroniona, poniewaz osoba której pisałam tą pracę wycofała się i nie zapłąciła mi za jej napisanie. A ponieważ praca ta jest mi nie potrzebna (studiuję na V roku prawa) postanowiłam ją przekazać bardziej potrzebującej osobie.

Wstęp
1.Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi
1.1.Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi str. 4
1.2.Cele i elementy zarządzania zasobami ludzkimi str. 10
1.3.System motywacyjny- modele motywacji
1.4.Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie
1.5.Rodzaje bodŹców str. 22
2.Pozapłacowe elementy motywowania str. 24
2.1.Szkolenie i doskonalenie pracowników str. 24
2.2.Ocena pracowników i jej motywacyjne znaczenie str. 26
2.3.Awansowanie jako element motywacji str. 30
3.Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego str. 34
3.1. Koncepcje motywowania płacowego str. 34
3.2. System motywowania płacowego str. 49
3.3. Formy płac str. 53
Zakończenie str. 59
Bibliografia
Spis rysunków i tabel str. 63

Bibliografia
- Biczyński S., Miedziński B. „Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991;
- Borkowska S. „Strategie wynagrodzeń”, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001;
- Jacukowicz Z. „Nowoczesny system wynagradzania w przedsiębiorstwie”, Poltext, Warszawa 1999;
- Jasiński Z. red. „ Motywowanie w przedsiębiorstwie”, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998;
- Lichtarski J. red. „Podstawy nauki o przedsiębiorstwie”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997;
- Listwan T., Witkowski S. „Sukces w zarządzaniu”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001;
- Madsen K.B., „Współczesne teorie motywacji”, PWN, Warszawa 1980;
- Maslow A. „W stronę psychologii istnienia”, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1986;
- McKenna E., Beech N. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999;
- Penc J. „Motywowanie w zarządzaniu”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000;
- Pocztowski A. „Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod”, Wydawnictwo ANTYKWA, Kraków 1998;
- Porter M. „Strategia konkurencji”, PWE, Warszawa 1992;
- Reykowski J., „Teoria motywacji a zarządzanie”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1975
- Stoner J.A.F., Wankel Ch., “Kierowanie”, PWE, Warszawa 1994;

Źródła internetowe:
www.altor.com.pl/pliki
www.hrk.pl
www.hrm.pl
www.kadry.info.pl
www.wynagrodzenia.pl
www3.jobs.pl"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 10:56:18 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved