Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego

Pedagogika Anonymous napisał "PRACA MAGISTERSKA- WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA IM.AL. GIEYSZTORA W PUŁTUSKU

WSTĘP

ROZDZIAŁ I: PRAWNE ASPEKTY PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH
1.1. Pojęcie nieletniego
1.2. Odpowiedzialność prawna nieletniego
1.3. Środkistosowane wobec nieletnich sprawców czynów karalnych
1.4. Zapobieganie przestępczości nieletnich

ROZDZIAŁ II: UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
2.1. Pojęcie niedostosowania społecznego
2.2. Przejawy niedostosowania społecznego
2.3. Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
2.4. Znaczenie szkoły jako środowiska wychowawczego
2.5. Rola środowiska rówieśniczego

ROZDZIAŁ III: METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot, cel, problem i hipotezy badawcze
3.2. Problematyka badań
3.3. Metody i techniki badawcze

ROZDZIAŁ IV: ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Charakterystyka populacji badawczej
4.2. Wyniki analizy dokumentów
4.2.1. Wykorzystywane przez wychowawców metody resocjalizacji
4.2.2. Sposoby motywacji wychowanków do działania
4.2.3. Opinia wychowawców na temat wzorców zachowań podopiecznych
4.2.4. Opinia wychowawców na temat otrzymywania przez wychowanków wystarczającej pomocy w rozwiązywaniu problemów
4.2.5. Opinia wychowawców na temat spędzania wolnego czasu przez wychowanków
4.2.6. Opinia wychowawców na temat kół zainteresowań
4.2.7. Opinia wychowawców na temat czasu, w którym działania resocjalizacyjne przynoszą efekt
4.2.8. Wpływ pobytu w Ośrodku na poprawę zachowania młodzieży w ocenie wychowawców
4.3. Wyniki badań ankietowych wychowanków
4.3.1. Charakterystyka badanych
4.3.2. Miejsce zamieszkania badanych
4.3.3. Pochodzenie społeczne badanej grupy nieletnich
4.3.4. Struktura rodziny występująca w środowisku nieletnich
4.3.5. Rodzeństwo badanych nieletnich
4.3.6. Sposoby rozwiązywania problemów w opinii wychowanków
4.3.7. Przyczyny wykonywania poleceń wychowawcy
4.3.8. Opinia wychowanków na temat właściwości postępowania
4.3.9. Odczucia wychowanków na temat zrozumienia i pomocy ze strony wychowawców
4.3.10. Sposoby spędzania wolnego czasu przez wychowanków
4.3.11. Akces w różnego rodzaju zajęciach
4.3.12. Opinia badanych na temat zmiany zachowania po przybyciu do Ośrodka
4.3.13. Opinia badanych na temat zachowania po powrocie do domu rodzinnego

PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
ANKIETA DLA WYCHOWANKÓW
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
WYKAZ TABEL
WYKAZ WYKRESÓW
BIBLIOGRAFIA"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 10:57:08 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4
Głosów: 7


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved