Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ

Administracja Anonymous napisał "Praca magisterska 150 stron
Akademia Ekonomiczna w Krakowie

WSTĘP
ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRZYGTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
1.1 Definicja inwestycji i ich podział
1.2. Proces i cykl realizacji inwestycji
1.3. Zasady i Źródła finansowania inwestycji
1.4 System realizacji inwestycji

ROZDZIAŁ II GMINA JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA W SYSTEMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
2.1 Administracja publiczna – istota, zadania
2.1.1 Administracja państwowa
2.1.2 Administracja samorządowa (wojewódzka, powiatowa, gminna)
2.2 Samorząd gminy – jego istota i podstawy prawne
2.3. Zadania gminy i jej kompetencje
2.3.1. Zadania własne
2.3.2. Zadania zlecone
2.4 Gospodarka finansowa gminy (budżet)

ROZDZIAŁ III INWESTYCJE KOMUNALNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU GMINY
3.1 Typowe zadania inwestycyjne realizowane przez gminę
3.2 Ustalanie potrzeb inwestycyjnych jako wyraz realizacji strategii gminy
3.3 Formułowanie wieloletniego planu inwestycyjnego gminy
3.4 Finansowanie inwestycji gminy
3.5 Realizacja projektów inwestycyjnych gminy
3.6 Nowe sposoby realizacji inwestycji

ROZDZIAŁ IV METODA BADANIA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE
4.1 Cel i hipoteza badania
4.2 Zasada i ocena procedury
4.3 Zakres działalności i potrzeby informacyjne
4.4 Źródła i metody zbierania informacji
4.5 Metody i techniki badań

ROZDZIAŁ V CHARAKTERYSTYKA GMINY XYZ
5.1 Geneza i położenie gminy XYZ
5.2 Zabytki gminy XYZ
5.3 Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy XYZ
5.4. Wyposażenie gminy w infrastrukturę
5.5 Struktura finansowa gminy XYZ

ROZDZIAŁ VI DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GMINY XYZ
6.1 Potrzeby inwestycyjne gminy XYZ
6.2 Przygotowanie projektów inwestycyjnych w gminie XYZ
6.3 Zasady i Źródła finansowania projektów gminy XYZ
6.4 Przebieg i realizacja projektów inwestycyjnych gminy

Rozdział VII Analiza w projektu inwestycyjnego XYZ
7.1 Relacja przedsięwzięcia do polityk i strategii
7.2 Opis projektu oraz identyfikacja celów
7.3 Analiza ekonomiczna
7.3.1 Metodologia analizy
7.3.2 Koszy realizacji inwestycji i koszt operacyjne
7.3.3 Efekty ekonomiczne projektu
7.3.3.1. Oszczędność na kosztach eksploatacji pojazdów
7.3.3.2. Oszczędność na kosztach czasu pasażerów
7.4. Przebieg realizacji projektu

Rozdział VIII Ocena skutków projektu inwestycyjnego
8.1 Wzrost zatrudnienia wśród mieszkańców miasta XYZ wynikający z przeprowadzenia projektu
8.2 Nowe podmioty gospodarcze powstałe dzięki przeprowadzeniu inwestycji
8.3 Wzrost wartości gruntu poprzez przeprowadzenie inwestycji
8.4 Wyniki analizy ekonomicznej projektu inwestycyjnego

Podsumowanie i wnioski końcowe
Spis rysunków i tabel
Bibliografia
Summary"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 11:13:46 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved