Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Motywacja i jej znaczenie w funkcjonowaniu współczesnej firmy na przykł firmy N

ZZL moniakar napisał "Praca magisterska, UMK w Toruniu

SPIS TREŚCI

Wstęp 1
Rozdział 1. Koncepcje motywacji
Wprowadzenie
1.1. Motywacja jako pojęcie w psychologii
1.2. Teorie treści
1.2.1. Hierarchia potrzeb Maslova
1.2.1.1. Hierarchia potrzeb Maslova jako teoria motywacji
1.2.1.2. Hierarchia potrzeb Maslova jako teoria motywacji pracowników
1.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga
1.2.2.1. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga
jako teoria motywacji
1.2.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga
jako teoria motywacji pracowników
1.2.3. Teoria potrzeb Claytona Alderfera
1.2.3.1. Teoria potrzeb Claytona Alderfera jako teoria motywacji
1.2.3.2. Teoria potrzeb Claytona Alderfera jako teoria motywacji pracowników
1.2.4. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda
1.2.4.1. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda jako teoria motywacji
1.2.4.2. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda jako teoria motywacji pracowników
1.2.5. Teorie pracy Dauglasa McGregora
1.2.5.1. Teoria X McGregora
1.2.5.2. Teoria Y McGregora
1.2.5.3. Teoria X a teoria Y McGregora
1.2.6. Teorie treści – porównanie
1.3. Teorie procesu
1.3.1. Teoria oczekiwań wartości V.H. Vrooma
1.3.2. Teoria oczekiwań - tzw. rozszerzony model Vrooma - L. Portera i E. Lawlera
1.3.3. Teorie oczekiwać jako metoda motywacji pracowników
1.4. Teorie wzmocnienia
1.4.1. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera
1.4.2. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera jako metoda motywacji pracowników
Rozdział 2. Instrumenty pobudzania motywacji w przedsiębiorstwie
2.1. Wprowadzenie
2.2. Motywacja: teoria a praktyka
2.3. Motywacyjne kształtowanie płac
2.3.1. Zasady strategii wynagradzania
2.3.1.1. Zasada sprawiedliwości
2.3.1.2. Zasada promowania rozwoju osobistego pracowników
2.3.1.3. Zasada opiekuńczego pracodawcy
2.3.1.4. Zasada maksymalnego upełnomocnienia
2.3.1.5. Zasada elastyczności
2.3.1.6. Zasada wynagradzania osiągnięć
2.3.2. Kształtowanie płacy zasadniczej
2.3.3. Premia jako instrument motywowania
2.3.3.1. Systemy premiowania i ich charakterystyka
2.3.3.2. Warunki skutecznego premiowania
2.3.4. Kształtowanie pozostałych składników wynagrodzenia
2.3.5. Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac
2.3.6. Brak reakcji na zachęty płacowe
2.1. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji
2.4.1. Pozapłacowe materialne środki pobudzania motywacji
2.4.2. Pozapłacowe kompensaty pracy
2.4.3. Awans jako środek motywacji
2.4.4. Organizacja pracy jako środek motywacji
2.4.4.1. Rotacja pracy
2.4.4.2. Rozszerzanie pracy
2.4.4.3. Wzbogacenie pracy
2.4.4.4. Grupowe formy organizacji pracy
2.5. Stosunek do instytucji a zaangażowanie w realizację zadań zawodowych
2.5.1. Rola drobnych motywatorów w tworzeniu atmosfery pracy
2.6. Motywowanie w okresie recesji
2.7. Antymotywacja – błędy w motywowaniu
2.8. Mobbing – patologia motywowania pracowników
Rozdział 3. Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1. Cel i przedmiot badań
3.1.1.Firma A
3.1.1.1. Struktura Firmy A
3.1.2. Firma B
3.1.2.1. Struktura Firmy B
3.2. Problem badawczy i hipotezy robocze
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Plan i etapy badań
3.4.1. Badania pilotażowe
3.4.2. Badania właściwe
3.5. Operacjonalizacja
3.5.1. Narzędzie badawcze pt. Czy w Twojej firmie stosuje się dane systemy motywacyjne?
3.5.1.1. Konstrukcja narzędzia
3.5.1.2. Procedura badania
3.5.1.3. Ocena i zasady interpretacji wyników
3.6. Organizacja i przebieg badań
3.7. Dobór osób do badań
Rozdział IV Analiza wyników badań własnych
4.1. Opis uzyskanych wyników
4.1.1. Płeć badanych osób
4.1.2. Wiek badanych osób
4.1.3. Staż pracy badanych osób
4.2. Weryfikacja hipotez
4.2.1. Hipoteza 1: W badanych firmach istnieje możliwość awansu
4.2.1. Hipoteza 2:
Zakończenie
LiteraturaSpis rysunków

Rys. 1.1. Model skonsolidowany motywacji
Rys. 1.2. Piramida Potrzeb wg Maslova
Rys.1.3. Dynamika potrzeb w miarę rozwoju osobowości człowieka
Rys. 1.4. Powiązania pomiędzy piramidą potrzeb Maslova a teorią Herzberga
Rys. 1.5. Powiązania pomiędzy piramidą potrzeb Maslova a teorią Alderfa
Rys. 1.6. Podstawowa struktura modelu Vrooma
Rys. 1.7. Rozszerzony model Vrooma
Rys. 1.8. Łańcuch modyfikacji zachowań wg Skinera
Rys. 2.1. Formy wynagrodzeń pracowników
Rys. 2.2. Wyznaczniki płacy zasadniczej
Rys. 2.3. Zdanie kierownictwa na temat upowszechnienia się płacy opartej na premii
Rys. 2.4. Rodzaje premii
Rys. 2.5. Systemy premiowania
Rys. 2.6. Ważność cechy a jej zaspokojenie
Rys. 2.7. Pozapłacowe, materialne środki pobudzania motywacji u menedżerów
Rys. 2.8. Błędne koło obniżania wydatków firmy kosztem pracownika
Rys. 3.1.........


Spis tabel

Tab. 1. 1. Poczucie ważności potrzeb w okresie dorosłości
Tab.1.2. Poczucie zaspokojenia potrzeb w okresie dorosłości
Tab. 1.3. Poczucie niskiej jakości życia w okresie dorosłości
Tab. 1.4. Porównanie teorii treści
Tab. 1. 5. Wnioski z teorii oczekiwań
Tab. 1.6. Elementy teorii wzmocnienia
Tab.2.1. Częstotliwość wyborów potrzeb i ich zaspokajania (w % wskazań)
Tab. 2.2. Potrzeby menedżerów i ich zaspokojenie
Tab. 2.3. Metody sumaryczne wartościowania pracy
Tab. 2.4. Metody analityczne
Tab. 2.5. Metoda UMEWAP-87
Tab. 2.6. Metoda UMEWAP-95
Tab. 2.7. Ważność cech stanowiska pracy
Tabela 2.8. Rodzaje szkoleń i uczestnictwo w nich badanych menedżerów w latach
1994-95 (w %)
Tab. 2.9. Typy kariery profesjonalnej
Tab. 2.10. Przykład planu kafeteryjnego
Tab. 2. 11. Działania motywacyjne i demotywacyjne
Tab. 3.1. Struktura organizacyjna Firmy A"
Wysłano dnia 12-11-2007 o godz. 09:12:20 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved