Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Pedagogika Anonymous napisał "Praca licencjacka na przykładzie bezrobotnych i poszukujących pracy w Warszawie, obroniona w 2011 w W-wie, 52 strony + ankieta

Wstęp 5

Rozdział 1
Efektywność szkoleń i sposoby jej oceniania. Analiza literatury 7
1.1. Cele oceniania efektywności szkoleń 9
1.2. Rodzaje ocen efektywności szkoleń 10
1.3. Poziomy oceny szkoleń 11

Rozdział 2
Organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia jako zadanie urzędów pracy 13
2.1. Zadania urzędów pracy 14
2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez organizowanie szkoleń 18
2.3. Motywowanie osób bezrobotnych do poszukiwania pracy poprzez szkolenia 24

Rozdział 3
Metodologiczne podstawy badań własnych 27
3.1. Przedmiot i cele badań 27
3.2. Problemy badawcze 27
3.3. Metody, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach 28
3.4. Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych 34

Rozdział 4
Przydatność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Sprawozdanie z badań  37
4.1. Oczekiwania osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia wobec urzędu pracy 37
4.2. Formy szkoleń szczególnie cenione przez bezrobotnych  38
4.3. Dobór i ocena tematyki szkoleń dla bezrobotnych 40
4.4. Szkolenie jako szansa realizacji planów zatrudnienia w opiniach bezrobotnych 43
4.5. Oczekiwania osób bezrobotnych i poszukujących pracy w procesie kształcenia ustawicznego 45
4.6. Trudności napotykane w organizacji szkoleń dla bezrobotnych i ich rozwoju zawodowym 50

Zakończenie 52

Bibliografia 55
Załączniki 60
"
Wysłano dnia 25-10-2012 o godz. 10:09:34 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved