Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Etyczne aspekty zarządzania w organizacji

Filozofia Anonymous napisał "Praca została napisana celem zbadania wpływu ewentualnych istniejących rozbieżności pomiędzy systemami moralnymi a zaistniałą praktyką w organizacji.

Wstęp 3
Rozdział I.  Istota wybranych teorii etyki 5
1.1. Istota etyki 5
1.2. Problematyka etyki biznesu 11
1.3. Teorie etyki a etyka biznesu 19
1.4. Perspektywy rozwoju etyki biznesu 26
Rozdział II.  Etyka w zarządzaniu organizacją 33
2.1. Wartości i normy etyczne w zarządzaniu 33
2.2. Instrumenty etyki w zarządzaniu 40
2.3. Etyczne uzasadnienie partycypacji pracowniczej 44
2.4. Promowanie zasad etyki 49
Rozdział III.  Etyczne aspekty zarządzania w PTK Centertel Sp. z o.o. 54
3.1. Charakterystyka metodyczna badań własnych 54
3.1.1. Środowisko badane 54
3.1.1 a. Powstanie i struktura PTK Centertel Sp. z o.o. 54
3.1.1 b. Przedmiot i ewolucja działalności firmy 57
3.1.2. Cel badań oraz charakterystyka problemów badawczych 62
3.1.3. Metody i techniki badawcze 64
3.2. Wyniki 66
3.2.1. Struktura badanej populacji 66
3.2.2. Relacje między pracownikami a etyka w firmie 69
3.2.3. Organizacja w kontekście etycznym 72
3.2.4. Etyczne aspekty zarządzania a pracownicy firmy 76
Zakończenie 80
Bibliografia 82
Aneks 85
Ankieta 85
Spis tabel 89
Spis schematów 90"
Wysłano dnia 06-11-2012 o godz. 11:33:44 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
Powiązane tematy

Zarządzanie

 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved