Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Gospodarka mieszkaniowa w gminie X

Administracja Praca licencjacka z kierunku gospodarka mieszkaniowa. 72 strony, 28 źródeł w bibliografii.

Wstęp 2
Rozdział I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 3
1.1. Istota i definicje gospodarki mieszkaniowej gminy. 6
1.2. Prawne podstawy z zakresu funkcjonowania gminy 8
1.3. Struktura organizacyjna gminy 14
1.4. Zadania gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej. 17
Rozdział II. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy 25
2.1 Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 25
2.2 Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. 31
2.3 Użytkowanie wieczyste. 38
2.4 Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 43
Rozdział III. Gospodarka mieszkaniowa w wybranej jednostce samorządowej. 48
3.1. Istota strategii mieszkaniowej gminy X 48
3.1.1. Analiza potrzeb mieszkaniowych 52
3.1.2. Plan remontów i modernizacji 54
3.1.3. Planowana sprzedaż lokali 55
3.2. Obecna sytuacja mieszkaniowa w wybranej gminie. 56
3.3. Pomoc w zakresie sytuacji mieszkaniowej. 59
3.3.1. TBS 60
3.3.2. Komunalne zasoby budowlane. 60
3.3.3. Dodatki mieszkaniowe. 62
3.4. Akty prawne regulujące zasady gospodarki mieszkaniowej w wybranej gminie 62
3.5. Realizacja i kierunki gospodarki mieszkaniowej – aspekty praktyczne 64
3.6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 66
3.7. Inne działania mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych 66
Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 72
Wysłano dnia 16-11-2012 o godz. 17:07:57 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved