Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...

Pedagogika Anonymous napisał "c.d. NALEŻĄCYCH DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Praca została obroniona w lipcu 2012r. na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na ocenę 5. Posiada 73 strony.

Spis treści
Wstęp……………………………………………………………………………………4
Rozdział I. Nadpobudliwość psychoruchowa w świetle literatury przedmiotu………………………………………………………………………………6
1. Rys historyczny nadpobudliwości psychoruchowej………………………….....6
2. Definicje pojęcia w ujęciu różnych autorów………………………………………6
3. Przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej……………………………………9
3.1. Genetyka…………………………………………………………………………..9
3.2. Koncepcja środowiskowa………………………………………………………11
3.3.Mikrouszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego………………………...13
3.4. Koncepcja niewłaściwej diety…………………………………………………..15
4. Objawy nadpobudliwości psychoruchowej……………………………………...16
4.1. Nadruchliwość…………………………………………………………………...16
4.2. Impulsywność……………………………………………………………………18
4.3. Koncentracja uwagi……………………………………………………………..20
5. Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo………..22
5.1. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo………………………...22
6. Formy pomocy dla rodziców oraz dziecka……………………………………...24
6.1. Edukacja………………………………………………………………………….24
6.2. Grupy wsparcia………………………………………………………………….27
6.3. Terapia rodzinna………………………………………………………………...27
7. Leczenie farmakologiczne………………………………………………………..28
Rozdział II. Metodologia badań……………………………………………………..31
1. Przedmiot i cel badań……………………………………………………………..31
2. Problemy i hipotezy badawcze…………………………………………………..32
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…………………………………………36
4. Charakterystyka i organizacja terenu badań…………………………………...36
Rozdział III. Analiza wyników przeprowadzonych badań na przykładzie indywidualnych przypadków………………………………………………………...40
1. Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowych…………….40
1.1. Opis przypadków………………………………………………………………..40
Podsumowanie i wnioski……………………………………………………...……..62
Zakończenie…………………………………………………………………………..62
Bibliografia………………………………………………………………………….....66
Aneks…………………………………………………………………………………..69"
Wysłano dnia 09-01-2013 o godz. 12:55:47 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved