Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.

ZZL gatka napisał "Praca poświęcona jest zagadnieniu motywacji, definicji wydawać by się mogło, że bardzo zrozumiałej i prostej a jednak trudnej i złożonej. Praca ma 60 strony.

Motywacja jako element zarządzania przedsiębiorstwem to niezastąpiony dziś czynnik w inspirowaniu i motywowaniu ludzi, nadawaniu kolorytu ich życiu i w realizacji ich marzeń i celów jakie codziennie sobie stawiamy zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

WSTĘP 1
I GOSPODAROWNIE ZASOBAMI LUDZKIMI 4
1.1. Zarys historyczny zarządzania personelem 4
1.2. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w kontekście otoczenia 9
1.3. Cele i zadania systemu ZZL 10
1.4. Rola specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 15
II UWARUNKOWANIA I INSTRUMENTY MOTYWOWANIA LUDZI DO PRACY 21
2.1. Istota i rodzaje motywacji 21
2.2. Modele motywacji w organizacjach 24
2.3. Koncepcje motywacji 26
2.3.1. Teorie potrzeb (treści) motywacji 26
2.3.2. Teorie procesu motywacji (poznawcze) 32
2.3.3. Teorie wzmocnienia motywacji 34
III WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW NAGRADZANIA DO KSZTAŁTROWANIA MOTYWACJI 37
3.1. Nowe podejście do nagradzania pracowników 37
3.2. Pozamaterialne motywowanie 39
3.3.Analiza finansowych i pozafinansowych metod motywowania 41
3.4. Rola wynagradzania w działalności motywacyjnej 42
3.5. Wpływ nagradzania w organizacji 44
3.5.1.Wpływ nagradzania na postawy 45
3.5.2. Wpływ nagradzania na zachowanie 46
3.5.3. Wpływ systemów nagradzania na motywację 46
IV MOTYWOWANIE JAKO ELEMENT STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA 47
4.1. Efektywna działalność firmy 47
4.2. Założenia i cele programu motywacyjnego 49
4.3. Techniki oddziaływania na pracowników 50
ZAKOŃCZENIE 54
SPIS TABEL 59
SPIS RYSUNKÓW 59"
Wysłano dnia 26-03-2013 o godz. 14:14:52 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved