Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii

Filozofia Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii społecznej i politycznej ostatnich dwóch stuleci

Wstęp

Rozdział I. Z genealogii władzy
-ekonomia klas rządzących i struktur panowania w myśli Karola Marksa .Idea a jej zastosowanie w praktyce w kontekście przemian społecznych
-koncepcja wielkiej polityki w myśli Nietzschego i wizje możliwej przyszłości w zestawieniu z krytyką kultury zachodnioeuropejskiej. Relacja człowiek –kontrola zewnętrzna(człowiek kreujący samego siebie)
-myśl krytyczna i niszcząca jako napęd ideowotwórczy .
- teraźniejszość idei

Rozdział II. Wzrok.
-panoptikon Foucaulta symbolem kultury zachodnioeuropejskiej opartej na metaforze widzenia
-metafora wzroku jako kontroli podmiotowej ,ujarzmienie zmysłowe
- „zamknięcie w spojrzeniu” Sartre’a ,człowiek postrzegany jako rzecz stający się nieświadomym przedmiotem w codzienności
-władza „której nie widać” jako element życia codziennego - struktury władzy uwewnętrznionej
-hiperrzeczywistość i wszechobecność władzy ,”oko” zmienia swoje położenie
-estetyzacja życia codziennego ,zmiana rytuałów
-media a władza pozorów (simulacrum,Baudrillard)
-współczesny voyeryzm

Rozdział III.Wiedza
-władza dyskursywna motorem spójności społecznej
-rola specjalistów i ekspertów w budowaniu struktury na przestrzeni historiozoficznej
-wiedza =władza .Foucault –Toffler ,teoria –praktyka
-strategie „prawdy” elit państwowych i ekonomicznych
-rola informacji w codzienności
-monopolizacja dyskursu

Rozdział IV. Język władzy
-retoryka władzy w tekstach kultury
- dyskurs władzy a kształt aktów prawnych
-język władzy w mediach
-język władzy a codzienność

5.Wnoski końcowe
Bibliografia
Wysłano dnia 27-05-2013 o godz. 11:39:03 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved