Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17810
Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ

Ekonomia praca magisterska z 2013 roku

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
1. Istota i determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
1.1 Definicje sytuacji finansowej
1.2 Czynniki określające sytuację finansową przedsiębiorstwa
ROZDZIAŁ II
2. Źródła informacji niezbędnych w procesie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
2.1 Rodzaje źródeł
2.2 Bilans
2.3 Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
2.4 Rachunek zysków i strat
2.5 Pozostałe źródła
2.6 Regulacje dotyczące informacji określającej sytuację finansową
2.6.1 Regulacje zawarte w prawie finansowym
2.6.2 Regulacje zawarte w prawie podatkowym
2.6.3 Regulacje zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej
2.6.4 Regulacje zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości
ROZDZIAŁ III
3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
3.1 Ogólne wiadomości o analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
3.2 Systemy wskaźników form na potrzeby sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
3.3 Metody oceny sytuacji finansowej
ROZDZIAŁ IV
4. Identyfikacja i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa badanego
4.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa badanego
4.2 Prezentacja materiału liczbowego i jego interpretacja
4.3 Wnioski i propozycje
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
Wysłano dnia 16-08-2013 o godz. 20:46:38 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved