Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Czynniki warunkujące efektywność zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie

Marketing praca licencjacka, 62 strony

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota zarządzania marketingowego 3
1.1. Klasyczna koncepcja zarządzania a idea zarządzania marketingowego 3
1.2. Funkcje i cele zarządzania marketingowego 10
1.3. Mocne i słabe strony zarządzania marketingowego w Polsce 14
Rozdział 2. Efektywność jako źródło przewagi konkurencyjnej 18
2.1. Pojęcie efektywności. 18
2.2. Wydajność a efektywność - zasady wydajności w koncepcji H. Emersona 19
2.3. Efektywność –ujęcie wieloaspektowe M. Holstein-Beck 22
2.4. Teorie efektywności organizacji 24
2.4.1. Efektywna organizacja w koncepcji R. Beckharda 25
2.4.2. Polska szkoła mierników efektywności organizacji 25
2.5. Modele efektywności organizacji – ujęcie analityczne 28
2.5.1. Model S. Bhargava/B. Sinha 28
2.5.2. Model C. Ridleya/D. Mendozy 29
2.5.3. Model wartości konkurujących 31
2.5.4. Model E.M. Morin 33
2.6. Wskaźniki efektywności zakładów ubezpieczeń na życie 34
Rozdział 3. Efektywność działania 39
3.1. Efektywność techniczno - ekonomiczna 39
3.2. Efektywność humanistyczna 43
3.3. Efektywność społeczna 48
3.4. Wybrane polskie modele efektywności 50
Zakończenie 58
Bibliografia 59
Spis tabel 61
Spis rysunków 62
Wysłano dnia 29-10-2014 o godz. 15:50:10 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved