Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Ergonomiczna analiza i ocena linii gf 01 w przedsiębiorstwie produkcyjnym X

Inne - techniczne prawie 200 stron

1. WSTĘP 4
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu 5
1.2. Przegląd literatury 6
1.3. Cel i zakres pracy 9
2. GENEZA ERGONOMII JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ 11
2.1. Przesłanki powstania ergonomii 11
2.2. Rozwój techniki i ewolucja jej roli dla człowieka 14
2.3. Działania ergonomiczne w sferze techniki 15
2.4. Organizacja badań ergonomicznych, instytucje naukowe oraz piśmiennictwo z zakresu ergonomii w Polsce i na świecie. 17
2.5. Ergonomia współcześnie 18
2.6. Podsumowanie rozdziału 2 21
3. DIAGNOZA W ERGONOMII 22
3.1. Diagnoza obiektów technicznych 23
3.1.1. Cechy psychofizyczne człowieka i ich prawidłowy pomiar antropometryczny 23
3.1.2. Granice zasięgu kończyn 27
3.1.3. Strefy bezpieczeństwa pracy 31
3.1.4. Geometria pola widzenia 32
3.1.5. Kształtowanie układów kontrolno – sterowniczych 34
3.1.6. Metody oceny antropometrycznej obiektów technicznych 36
3.1.7. Podsumowanie podrozdziału 3.1. 42
3.2. Diagnoza obciążeń człowieka w procesie pracy 42
3.2.1. Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy wykonywania pracy 43
3.2.2. Rytmika dobowych procesów fizjologicznych 44
3.2.3. Wydolność i wydajność organizmu 45
3.2.4. Wysiłek a płeć 46
3.2.5. Obciążenie fizyczne pracą 48
3.2.6. Psychiczne podstawy wykonywania pracy 81
3.2.7. Podsumowanie podrozdziału 3.2. 85
3.3. Zmęczenie i odpoczynek 85
3.3.1. Zmęczenie jako efekt obciążenia pracą 85
3.3.3 Przerwy w pracy 87
3.3.4. Podsumowanie podrozdziału 3.3. 89
4. ANALIZA I OCENA ERGONOMICZNA LINII GF 01 90
4.1. Etapy postępowania podczas przeprowadzania analizy i oceny ergonomicznej stanowisk linii GF 01 90
4.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa 91
4.3. Charakterystyka linii GF 01 92
4.4. Badania wstępne 98
4.5. Podsumowanie badań wstępnych 103
4.6. Badania właściwe 104
4.6.1. Ocena antropometryczna obiektów technicznych 104
4.6.2. Ocena obciążenia kończyn górnych i dolnych metodami RULA i REBA 117
4.6.3. Ocena obciążenia fizycznego 125
4.6.4. Ocena obciążenia psychicznego 155
4.6.5. Podsumowanie badań właściwych 157
4.7. Wnioski konstrukcyjne i organizacyjne oraz koncepcje poprawy stanowisk linii GF 01. 158
4.7.1. Koncepcje wyeliminowania lub ograniczenia wad konstrukcyjnych obiektów technicznych 158
4.7.2. Koncepcje wyeliminowania lub ograniczenia wad organizacyjnych wpływających na obciążenie fizyczne i psychiczne pracowników 171
4.7.3.Koncepcje wyeliminowania nieprawidłowości wynikających ze złych przyzwyczajeń pracowników 178
4.7.4 Podsumowanie podrozdziału 4.7. 179
PODSUMOWANIE 181
Spis tabel 182
Spis rysunków 185
Spis załączników 187
Spis literatury 188
Wysłano dnia 28-11-2015 o godz. 19:04:08 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved