Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Ewidencja wynagrodzeń pracowników

Rachunkowość praca magisterska: 84 strony


Wstęp 2
Rozdział I. Wynagrodzenie za pracę jako gwarantowane prawo pracownika – zagadnienia podstawowe 4
1.1 Istota wynagrodzenia za pracę a stosunek pracy i rodzaje umów o pracę 4
1.2. Funkcje, formy oraz systemy i składniki wynagrodzeń 12
1.3. Inne świadczenia związane z pracą 22
1.4. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 26
Rozdział II. Wynagrodzenia – podstawa i sposób naliczania, potrącenia, ewidencja wynagrodzeń oraz rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 33
2.1. Lista płac – podstawa jej sporządzania, ujęcie w ewidencji księgowej systemu rachunkowości 33
2.1.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie naliczania i wypłaty wynagrodzeń 33
2.1.2. Ewidencja księgowa listy płac – płace jako element kosztów działalności firmy, ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 37
3.1. Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym rodzaje prowadzonej działalności, organizacja firmy 43
3.1.2. Organizacja firmy, orany, struktura organizacyjna oraz struktura zatrudnienia 47
3.2. Systemy wynagrodzeń w X rola motywacyjna wynagrodzeń, struktura wynagrodzeń, poziom wynagrodzeń na tle średnich krajowych 56
3.3. Monitoring poziomu wynagrodzeń 61
3.3. Ewidencja wynagrodzeń jako element kosztów prowadzonej działalności 69
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 84
Wysłano dnia 28-11-2015 o godz. 20:32:03 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved