Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Procedura uproszczona

Administracja praca dyplomowa o procedurach celnych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA CEŁ I PROCEDUR CELNYCH 5
1.1. Pojęcie i rodzaje ceł 5
1.2. Cła jako narzędzie polityki państwa 11
1.3. Rola ceł w unii celnej 14
1.4. Polska polityka celna i regulacje prawne dotyczące procedur celnych 16
1.5. Rodzaje procedur celnych 22
ROZDZIAŁ 2. PROCEDURY CELNE W OBROCIE GOSPODARCZYM 25
2.1. Procedura składu celnego 25
2.2. Procedura uszlachetniania czynnego 33
2.3. Procedura odprawy czasowej 36
2.4. Procedura uszlachetniania biernego 38
2.5. Procedura przetwarzania pod kontrolą celną 41
ROZDZIAŁ 3. PROCEDURY UPROSZCZONE STOSOWANE PRZED PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 44
3.1. Zgłoszenia celne w trybie standardowym 44
3.2. Zgłoszenie celne w trybie uproszczonym 53
3.3. Złożenie dokumentów handlowych lub urzędowych 59
3.4. Wpis do rejestru 61
ROZDZIAŁ 4. OBRÓT GOSPODARCZY Z KRAJAMI UE PO 1 MAJA 2004 R. W ASPEKCIE STOSOWANIA PROCEDURY UPROSZCZONEJ 67
4.1. Ogólne zasady stosowania procedur uproszczonych w Unii Europejskiej 67
4.2. Formy procedury uproszczonej w przepisach UE 71
4.3. Korzyści i koszty związane z funkcjonowanie procedur uproszczonych realizowanych przez przedsiębiorstwo i przez AC 81
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 87
Wysłano dnia 11-03-2016 o godz. 12:12:35 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved