Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce

Ubezpieczenia praca licencjacka: 64 strony


WSTĘP 3
I. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 5
1.1 Istota ubezpieczeń i ich podział 5
1.2 Zakres przedmiotowy i formy organizacyjno prawne 12
1.3 Podstawowe operacje w działalności ubezpieczeniowej 14
1.3.1 Agent ubezpieczeniowy 15
1.3.2 Broker ubezpieczeniowy 16
1.3.3 Broker reasekuracyjny 17
II. PODMIOTY RYNKU UBEZPIECZEŃ 18
2.1. Zakłady ubezpieczeń jako kluczowe podmioty po stronie podaży 18
2.2. Pośrednicy ubezpieczeniowi 19
2.3. Instytucje rynku ubezpieczeń (ochrona ubezpieczeń) 23
2.3.1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 24
2.3.2. Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych 26
2.3.3. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 27
2.3.4. Rzecznik Ubezpieczonych 28
2.3.5. Polska Izba Ubezpieczeń 29
III. PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE – CECHY, RODZAJE, PROGNOZY I TENDENCJE WZROSTU 31
3.1. Pojęcie produktu ubezpieczeniowego oraz jego elementy składowe 31
3.2. Zarządzanie i klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych 36
3.3. Struktura produktów ubezpieczeniowych w Polsce i Unii Europejskiej 44
3.4. Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeniowego 47
3.5. Tendencje rozwoju ubezpieczeń w krajach Unii Europejskiej 54
ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS TABEL 64
SPIS RYSUNKÓW 64
SPIS SCHEMATÓW 64
Wysłano dnia 17-12-2017 o godz. 19:48:37 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved