Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Ryzyka mające wpływ na wynik finansowy banku komercyjnego

Bankowość Ryzyka mające wpływ na wynik finansowy banku komercyjnego na przykładzie Kredyt Banku S.A. - Oddział w Warszawie


Wstęp 4
Rozdział 1. Przyczyny powstania ryzyka w działalności bankowej 6
1.1. Banki i system bankowy w Polsce 6
1.2. Znaczenie banków w gospodarce rynkowej 11
1.3. Ryzyko bankowe i przyczyny jego powstania 14
1.4. Typy ryzyka w działalności polskich banków 19
Rozdział 2. Zarządzanie ryzykiem bankowym 24
2.1. Pojęcie zarządzania ryzykiem 24
2.1. Pomiar ryzyka 27
2.3. Metody zarządzania ryzykiem 30
2.3.1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 30
2.3.2. Zarządzanie ryzykiem walutowym 33
2.3.3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej 35
2.3.4. Zarządzanie ryzykiem płynności 37
Rozdział 3. Wpływ ryzyka na działalność banku Kredyt Bank S.A. w Warszawie 39
3.1. Informacja o Kredyt Banku S.A. w Warszawie (KB S.A.) 39
3.1.1. Historia banku Kredyt Banku S.A. 39
3.1.2. Pozycja rynkowa i kondycja finansowa Kredyt Banku S.A. 40
3.1.3. Zakres działalności i produkt bankowy Kredyt Banku S.A. 47
3.2. Czynniki ryzyka w działalności Kredyt Banku S.A. 52
3.2.1. Zagrożenia dla Banku płynące z jego środowiska zewnętrznego 52
3.2.2. Słabości spółki Kredyt Banku S.A. jako czynnik ryzykogenny 55
3.2.3. Obszary ryzykogenne związane z podstawową działalnością Banku 56
3.3. Ochrona przed ryzykiem jako element strategii Kredyt Banku S.A. 56
Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem w Kredyt Banku S.A. 59
4.1. Wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem w Kredyt Banku S.A. 59
4.2. Pomiar ryzyka w Kredyt Banku S.A. 61
4.3. Instrumenty zarządzania ryzykiem w Kredyt Banku S.A. 63
4.3.1. Zarządzanie ryzkiem kredytowym 64
4.3.2. Zarządzanie ryzkiem walutowym 69
4.3.3. Zarządzanie ryzkiem stopy procentowej 70
4.3.4. Zarządzanie ryzkiem płynności 72
4.4. Przewidywane efekty strategii i kontrola zarządzania ryzykiem w Kredyt Banku S.A. 74
Zakończenie 79
Spis tabel i wykresów 83
Bibliografia 84
Wysłano dnia 17-12-2017 o godz. 20:50:32 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved