Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17815
Samochód w działalności gospodarczej

Rachunkowość 101 stron, 41 aktów prawnych, 20 artykułów, 8 pozycji zwartych

Wstęp 3
Rozdział pierwszy Ujęcie kosztów w prawie podatkowym 5
1.1. Definicja kosztów uzyskania przychodów 5
1.2. Wydatki związane z pojazdami mechanicznymi stanowiącymi środki trwałe 10
1.2.1. Pojęcie samochodu osobowego na gruncie prawa podatkowego 10
1.2.2. Amortyzacja samochodów osobowych i ciężarowych 15
1.2.3. Koszty ubezpieczenia samochodów 21
1.2.4. Koszty eksploatacji samochodów 21
1.2.5. Remonty i ulepszenia 23
1.3 Samochody nie ujęte w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa 25
1.3.1. Koszty najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu 25
1.3.2.Samochód w leasingu 28
1.3.2. Koszty wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych 33
Rozdział drugi Podatek od towarów i usług 36
2.1. Leasing pojazdów mechanicznych a podatek od towarów i usług 36
2.1.1. Leasing krajowy 36
2.1.2. Leasing zagraniczny 41
2.2. VAT przy zakupie i zbyciu samochodu 45
2.3. Wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu a podatek od towarów i usług VAT 48
Rozdział trzeci Koszty związane z używaniem pojazdów mechanicznych w prawie bilansowym 53
3.1 Ustawa o rachunkowości 53
3.1.1. Zasady księgowania poszczególnych wydatków 53
3.1.2. Różnice miedzy prawem podatkowym a bilansowym 56
3.2 Ujecie księgowe wybranych zdarzeń gospodarczych 59
3.2.1. Nabycie samochodu w drodze kupna 59
3.2.2. Leasing finansowy 65
3.2.3 Koszty likwidacji lub sprzedaży samochodu 70
3.3 Wzory ewidencji środków trwałych 76
3.3.1. Ewidencja podatkowej księgi przychodów i rozchodów 76
3.3.2. Wykaz – ryczałt ewidencjonowany 81
3.3.3. Ewidencja w księgach rachunkowych 87
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis rysunków 98
Wysłano dnia 22-12-2017 o godz. 20:08:00 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved