Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Analiza rentowności przedsiębiorstwa np. spółki Forte S.A.

Ekonomia 85 stron, 29 pozycji w bibliografii

Wstęp 3
Rozdział 1. Prezentacja spółki „Forte” S.A. 5
1.1. Charakterystyka spółki „Forte” S. A. 5
1.1.1. Geneza spółki „Forte S.A. 5
1.1.2. Przedmiot i zakres działania spółki 8
1.1.3. Produkty i technologie 9
1.1.4. Strategia rozwoju 11
1.2. Otoczenie rynkowe 13
1.2.1. Konkurencja 13
1.2.2. Przepisy gospodarcze 16
1.2.3. Analiza SWOT 17
1.3. Sprawozdania finansowe 20
1.3.1. Bilans spółki za rok obrotowy 21
1.3.2. Rachunek zysków i strat 23
Rozdział 2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa 25
2.1. Znaczenie analizy finansowej w ocenie ekonomicznej przedsiębiorstwa 25
2.1.1. Istota i rola analizy finansowej 27
2.2. Wstępna analiza finansowa przedsiębiorstwa 32
2.2.1. Wstępna analiza bilansu 33
2.2.2. Wstępna analiza zysków i strat 35
2.3. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa 36
2.3.1. Istota analizy wskaźnikowej 37
2.3.2. Wskaźniki aktywności gospodarczej 39
2.3.3. Wskaźniki zadłużenia 41
2.3.4. Wskaźniki płynności finansowej 44
2.3.5. Wskaźniki rentowności 46
2.3.5. Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału 48
Rozdział 3. Ocena rentowności spółki 52
3.1. Badanie wstępne sprawozdań finansowych 52
3.1.1. Wstępna analiza bilansu 55
3.1.2. Wstępna analiza wyniku finansowego 64
3.2. Ocena rentowności 69
3.2.1. Ocena rentowności majątku 70
3.2.2. Ocena rentowności obrotu 72
3.2.3. Ocena rentowności kapitału 73
3.3. Ocena pozycji rynkowej 75
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 81
Spis rysunków i wykresów 83
Wysłano dnia 03-06-2018 o godz. 11:29:30 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved