Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17817
prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe: Prawo

Wpisz szukane zagadnienie z dziedziny Prawo:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Prawo autorskie

Prawo 43 pozycje w bibliografii
Prawo autorskie zabrania dokonywania bez zgody autora skrótów, przeróbek, przekładów itp., strzeże przed plagiatem.
Wysłany przez prace_dyplomowe dnia 11-03-2013 o godz. 13:21:27 (1813 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw

Prawo Praca liczy 60 stron, ma 72 pozycje w bibliografii i 77 przypisów
Wysłany przez prace_dyplomowe dnia 23-01-2013 o godz. 10:24:29 (2257 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej

Prawo Straż Miejska jest jednostką umundurowaną jednostką samorządową zajmującą  się ochroną porządku publicznego na obszarach miast i gmin.
Wysłany przez prace_dyplomowe dnia 21-12-2012 o godz. 11:35:06 (2095 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego

Prawo Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Przytyk - 78 stron
Wysłany przez prace_dyplomowe dnia 02-08-2012 o godz. 15:01:05 (918 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Przemoc wobec kobiet i dzieci - aspekty prawne

Prawo Anonymous napisał "Praca licencjacka z prawa karnego oceniona na bardzo dobry..."
Wysłany przez prace_dyplomowe dnia 28-06-2012 o godz. 14:23:54 (844 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Tymczasowe aresztowanie jako izolacyjny środek zapobiegawczy w polskim procesie

Prawo Anonymous napisał "Uniwersytet Śląski, praca oceniona na 5 przez samego Dziekana"
Wysłany przez prace_dyplomowe dnia 28-05-2012 o godz. 16:42:57 (902 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Przestepczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania

Prawo Anonymous napisał "Sprzedam bdb pracę mgr (120 stron) - Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania"
Wysłany przez prace_dyplomowe dnia 03-04-2012 o godz. 10:35:08 (1271 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Przestepczość zorganizowana w Polsce i sposoby jej zwalczania

Prawo Anonymous napisał "Praca licencjacka poświęcona tematyce z prawa karnego, opisane w niej zostały instytucje zwalczające przestępczość zorgaznizowaną, sposoby zwalczania, historia przestępczości w polsce i sylwetki najgroźniejszych przestępców lat 90. Praca napisana przejrzystym zrozumiałym językiem."
Wysłany przez prace_dyplomowe dnia 14-03-2012 o godz. 14:26:34 (1373 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Prokurator jako organ postępowania karnego

Prawo Anonymous napisał "Praca magisterska napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. oceniona na 4. liczba stron 63, czcionka 14."
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 10-12-2007 o godz. 09:17:58 (6387 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Umowa zlecenie i zakres jej obowiązywania na dzisiejszym rynku

Prawo Anonymous napisał "Praca licencjacka napisana i obroniona w 2009 roku na temat zakresu jej obowiązywania na dzisiejszym rynku, jej wady i zalety."
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 10-12-2009 o godz. 09:15:13 (5611 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Kontratypy w polskim prawie karnym

Prawo Anonymous napisał "Praca licencjacka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 29-10-2007 o godz. 08:51:43 (8459 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Bójka i pobicie w Polskim prawie karnym

Prawo Anonymous napisał "Licencjat WSAP Białystok"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 21-02-2007 o godz. 11:14:00 (6120 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Powrót do przestępstwa w polskim prawie karnym

Prawo Anonymous napisał "Licencjat na 5 WSAP Białystok"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 21-02-2007 o godz. 11:12:43 (6246 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Prokuratura i policja a przestępczość zorganizowana

Prawo Anonymous napisał "PRACA LICENCJACKA- WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA IM.AL.GIEYSZTORA W PUŁTUSKU"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 21-02-2007 o godz. 10:57:46 (8997 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3.5)
Spadek jako instytucja prawa cywilnego

Prawo Anonymous napisał "praca licencjacka
Zarządzanie w Instytucjach Samorządowych w Kaliszu

Jest to praca napisana zgodnie ze ściśle obowiązującymi wymogami metodologicznymi, których to brak bądŹ też nieumiejętność stosowania przyczynia się często do zaniżenia oceny oraz niepotrzebnego stresu w czasie obrony. Praca ta jest napisana w oparciu o najbardziej aktualne przepisy i książki uznanych autorów, których nie sposób podważyć. Zawartość pracy oraz jej konstrukcja nie sprawią Ci kłopotu w przystosowaniu jej do swoich indywidualnych potrzeb."


Notatka: Wstęp Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, który normuje skutki prawne śmierci człowieka w sferze przysługujących mu praw i obowiązków majątkowych o charakterze cywilnoprawnym. Pomimo przyjęcia takiej definicji, sprowadzanie roli prawa spadkowego do kształtowania jedynie stosunków o charakterze majątkowym nie byłoby trafne. Normy prawa spadkowego w sposób istotny wpływaj ą również na stosunki osobiste pomiędzy ludŹmi. Jako jedną z konsekwencji dostrzega¬nia w rozważaniach teoretycznych znaczenia prawa spadkowego dla sto¬sunków pozamają- tkowych można wskazać fakt, iż wśród najważniejszych funkcji jakie pełnią normy prawa spadkowego, zwykło się wymieniać funkcję ochrony rodziny zmarłego. W ten sposób docenia się z jednej strony istotną rolę, poważny wpływ stosunków rodzinnych na okres me zachowania przyszłego spadkodawcy, z drugiej natomiast, potrzebę właści- wego dostosowania sytuacji majątkowej powstałej wskutek jego śmierci do stosunków osobistych łączących go z członkami rodziny. Podkreśla się, iż funkcja ochrony rodziny znajduje wyraz w szeregu instytucji prawnospadkowych, które pomimo, że bezpośre- dnio dotyczą zagadnień majątkowych, służą jednakże umocnieniu więzi rodzinnych, chroniąc tak poszczególnych członków rodziny spadkodawcy jak i rodzinę jako ca¬łość. Nie negując roli prawa spadkowego dla ochrony rodziny, przeciw¬nie podkre- ślając jej istotne znaczenie, należy jednak stwierdzić, iż takie ujęcie opisuje jedynie pewien wycinek, fragment rzeczywistości. Wydaje się, iż normy prawa spadkowego mogą i powinny być analizowane nie tylko w kontekście wypełniania funkcji ochrony rodziny, ale szerzej – funkcji ochrony osób bliskich spadkodawcy. Przepisy prawa spadkowe¬go kształtuj ą bowiem sytuację majątkową i osobistą nie tylko osób połą¬czonych ze spadkodawcą więziami małżeństwa, pokrewieństwa czy przy¬sposobienia, a więc więziami o charakterze rodzinnym, lecz również podmiotów pozostających ze spadkodawcą w pewnych szczególnych bli¬skich stosunkach osobistych nie mających takiego charakteru. Takie po¬dejście nie wyłącza oczywiście potrzeby szczególnej ochrony członków rodziny spadkodawcy, pozwala natomiast chronić także tych, którzy w danych okolicznościach faktycznych pozostawali ze spadkodawcą w bliskiej więzi nie mającej charakteru rodzinnego. Umożliwia to bardziej kompleksowe spojrzenie na określone uregulowania z zakresu pra¬wa spadkowego; tworzy szerszą perspektywę.
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 20-02-2007 o godz. 15:53:37 (9203 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1.5)
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z młodocianymi

Prawo Anonymous napisał "Praca magisterska broniona w Katedrze Prawa Pracy w poprzednim roku akademickim na Uniwersytecie w Białymstoku"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 15-02-2005 o godz. 10:25:18 (5731 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Pracownicza odpowiedzialność materialna za mienie powierzone

Prawo Anonymous napisał "praca magisterska broniona na wydziale prawa administracji i ekonomii Uniwersyretu Wrocławskiego"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 23-06-2004 o godz. 12:03:40 (2642 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Odpowiedzialność skarbu państwa za szkody wyrządządzone przez funkcjonar. państw

Prawo radek napisał "praca magisterska
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ PRAWA
ZAKŁAD PRAWA CYWILNEGO"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 16-03-2004 o godz. 14:56:48 (4163 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4.25)
Wady oświadczenia woli

Prawo Anonymous napisał "licencjacka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 23-12-2003 o godz. 13:55:58 (6200 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3)
Spadek we współczesnych rozwiązaniach prawnych

Prawo Anonymous napisał "Praca, która nie była jeszcze broniona. Ma 60 stron."
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 31-10-2002 o godz. 13:28:10 (13345 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 2.5)
Umowa sponsoringu

Prawo Anonymous napisał "magisterska,
jeszcze nie broniona - pisana sierpień 2002"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 31-10-2002 o godz. 13:22:19 (2547 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)
Wykonanie tymczasowego aresztowania

Prawo Anonymous napisał "PRACA MAGISTERSKA. UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. Czerwiec 2002. Oceniona na 5."
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 28-08-2002 o godz. 14:49:13 (10207 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego

Prawo Anonymous napisał "Praca magisterska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji."
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 09-08-2002 o godz. 11:51:46 (4610 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4)
Ustanowienie fundacji

Prawo Anonymous napisał "magisterska, Katolicki Uniwersytet Lubelski "
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 04-07-2002 o godz. 17:34:48 (4291 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4.25)
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Prawo Anonymous napisał "Praca dyplomowa przedłożona w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony w Kielcach. Ma 30 stron."
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 08-06-2002 o godz. 13:22:29 (3071 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Przestępczość w Polsce

Prawo Anonymous napisał "Praca licencjacka z roku 2001. Ma 65 stron.
"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 06-06-2002 o godz. 17:41:48 (8228 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 2.8)
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved