Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17817
prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe: Socjologia

Wpisz szukane zagadnienie z dziedziny Socjologia:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Mniejszość niemiecka w Polsce

Socjologia praca licencjacka
Wysłany przez prace_dyplomowe dnia 11-11-2014 o godz. 18:56:12 (1185 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Socjologia Praca z resocjalizacji z 2010 roku z Warszawy. Ma 68 stron, ponad 40 pozycji w bibliografii. Jako załącznik ankieta.
Wysłany przez prace_dyplomowe dnia 16-10-2012 o godz. 13:29:51 (1138 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Neopoganstwo, Rodzimowierstwo i Pseudorodzimowierstwo

Socjologia Anonymous napisał "...Czyli o błędnych przekonaniach na temat rodzimowierstwa pochodzących z zewnątrz. Ratomir Wilkowski"
Wysłany przez prace_dyplomowe dnia 13-03-2012 o godz. 09:25:13 (826 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4.5)
Modele konsumpcji mieszkańców wsi N

Socjologia moniakar napisał "Praca magisterska, Uniwersytet Rzeszowski"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 31-10-2007 o godz. 09:14:25 (4374 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Rodzina z problemem alkoholowym

Socjologia Anonymous napisał "licencjacka praca
Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 21-02-2007 o godz. 08:57:05 (11581 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Samobójstwo jako problem społeczny

Socjologia Anonymous napisał "Praca magisterska. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 21-02-2007 o godz. 08:45:57 (12089 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 2.5)
Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy

Socjologia Anonymous napisał "Praca magisterska z 2006 roku. Ma 132 strony."
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 19-02-2007 o godz. 10:00:59 (5164 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4)
Resocjalizacja w zakładach karnych na przykł. więzniów z Sanoka, Jasła i Uhercac

Socjologia Anonymous napisał "Magisterska, Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza w Tyczynie
"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 19-02-2007 o godz. 09:17:54 (11197 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4.5)
Powrót do społeczeństwa narkomanów

Socjologia a napisał "Praca licencjacka z 2004 roku, ma 84 strony"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 30-12-2004 o godz. 10:18:09 (8767 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4)
Narkomania - pojęcia podstawowe

Socjologia Anonymous napisał "praca licencjacka"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 26-10-2004 o godz. 12:19:51 (6181 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3)
Dzielnice wielkich miast – przyszłość czy upadek

Socjologia Anonymous napisał "Praca magisterska z Katowic. Ma 112 stron."
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 20-12-2003 o godz. 12:16:17 (2887 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4)
Problem alkoholizmu wśród młodzieży na przykładzie młodzieży z Sanoka

Socjologia Anonymous napisał "Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie
praca licencjacka"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 28-02-2003 o godz. 19:24:14 (16791 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4.5)
Resocjalizacja młodzieży w zakładach karnych na przykładzie więzienia w Rzeszowi

Socjologia Anonymous napisał "licencjacka - Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 28-02-2003 o godz. 19:23:23 (8907 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3)
Stosunki emocjonalne dziecka w rodzinie alkoholowej

Socjologia Anonymous napisał "LICENCJACKA / Akademia Pedagogiki Specjalnej / Warszawa

Wprowadzenie
Jednym z ważnych problemów społecznych jest alkoholizm. Występuje on w wielu współczesnych społeczeństwach należących do wspólnego z nami kręgu kulturowego. Przybiera tak duże rozmiary, że mówi się o alkoholizacji społeczeństw. Nadużywaniu alkoholu trzeba skutecznie zapobiegać, a sam alkoholizm traktować jak chorobę i leczyć.
Przyzwyczailiśmy się do myślenia, że alkohol można pić, można na nim zarobić, można z nim walczyć, można od niego uciekać, a nawet można go obwiniać o różne urazy w naszym życiu, a powinniśmy go przede wszystkim zrozumieć.
Na szczęście, w ciągu ostatnich lat w Polsce, zmienia się sposób myślenia o alkoholu i związanych z nim problemach. Minęły czasy sprowadzonej do schematów propagandy antyalkoholowej i obietnic zwalczania alkoholu. Lecznictwo odwykowe przechodzi ewolucję. Poszukuje się i znajduje coraz skuteczniejsze metody leczenia alkoholików i ich rodzin. Funkcjonowanie dzieci w takich właśnie rodzinach z problemem alkoholowym zainteresowało mnie przede wszystkim.
Pragnąc zrealizować wybrany temat, w pisaniu pracy przyjąłem następujący schemat.
W części teoretycznej - odwołując się do publikacji naukowych - wskazałem na ewolucję pojęcia alkoholizmu i przedstawiłem wpływ choroby alkoholowej i uzależnienia alkoholowego rodzica na rozwój dzieci. Zaznaczyłem, że choroba alkoholowa powoduje dysfunkcjonalność rodziny, bo cierpią wszyscy jej członkowie. Najbardziej dzieci. Uzależnienie od alkoholu powoduje wyjątkowo złą atmosferę wychowawczą, wpływa ujemnie na rozwój psychospołeczny dzieci. Kształtowanie się charakteru dziecka w rodzinie alkoholowej narażone jest na stałe niebezpieczeństwo, mogące spowodować jego moralne wykolejenie i społeczne nieprzystosowanie.
Następnie w części metodologicznej opisałem narzędzia - wywiady i testy przeprowadzone z badanymi dziećmi. Powołałem się na metody wykorzystywane w psychologii rozwojowej i w analizie procesów poznawczych oraz w diagnozie więzów emocjonalnych: Rysunek Rodziny, Dwa Domki, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci (ISCLD), Skala Fizycznej i Słownej Agresji Dziecka, Skala Chwiejności Emocjonalnej.
W części empirycznej przedstawiłem studium przypadku rodziny H. Scharakteryzowałem badaną rodzinę i jej środowisko. Z czworgiem dzieci przeprowadziłem, zapowiedziane w części metodologicznej, wywiady i testy oraz dokonałem analizy wyników.
W streszczeniu - mając na uwadze czerpane z literatury wiadomości teoretyczne o dzieciach w rodzinie alkoholowej, opisane i wykorzystane do badania dzieci wywiady i testy - wskazałem, co mają robić członkowie rodziny z problemem alkoholowym aby dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu.
Wykorzystanie w praktyce wyników podjętych badań może mieć znaczenie terapeutyczne w stosunku do badanej przeze mnie rodziny i inspirować do wnikliwego studiowania metod niesienia pomocy rodzinom alkoholowym.
Zdaję sobie sprawę z faktu, że w prezentacji wyników części badawczej nie ogarnąłem wszystkich zjawisk i relacji, bowiem powiązania te są bardzo liczne i różnorodne. Ewentualnej kontynuacji tego zagadnienia w pełnym wymiarze spróbuję podjąć się na poziomie pracy magisterskiej.
"
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 04-02-2003 o godz. 16:27:15 (18936 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3)
Sekty

Socjologia Anonymous napisał "Magisterska. UW w Warszawie. 90 stron."
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 11-10-2002 o godz. 12:33:57 (23772 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4.16)
Działalność sekt na przykładzie Kościoła Scjentologicznego

Socjologia Anonymous napisał "Praca licencjacka. Wyzsza Szkoła Humanistyczna w Pułtusku."
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 29-09-2002 o godz. 01:47:52 (4263 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Problematyka bezrobocia w Polsce...

Socjologia Anonymous napisał "Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w roku 1999. Ma 85 stron."
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 10-08-2002 o godz. 17:22:34 (16565 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3.61)
Różnorodność gminy Warszawa-Białołęka

Socjologia Keram napisał "Praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim we wrześniu 1999 roku. Ma 74 strony, oceniona została na piątkę."
Wysłany przez prace dyplomowe dnia 24-05-2002 o godz. 14:29:55 (3278 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4.75)
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved