Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
12-05-2014
· OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy
03-03-2014
· Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym
19-11-2013
· Zjawisko dysleksji rozwojowej w szkole podstawowej
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17817
Archiwum prac

prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe: Luty 2007

PracekomentarzeodsłonWynikDataAkcje
· Analiza i ocena jakości usług w firmie przewozowej0701402007-02-21Strona gotowa do druku
· Międzynarodowe organizacje i instytucje finansowe0624252007-02-21Strona gotowa do druku
· Szeregowanie zadań produkcyjnych0352802007-02-21Strona gotowa do druku
· Implementacja Stosu Pascala027401.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Kierownik doskonaly042294.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu motywacyjnego055013.832007-02-21Strona gotowa do druku
· Metody hamowania silników elektrycznych0533042007-02-21Strona gotowa do druku
· Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych – środki ochrony przed por0274532007-02-21Strona gotowa do druku
· Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników w firmie0183384.252007-02-21Strona gotowa do druku
· Teaching English Pronunciation-A Case Study0273212007-02-21Strona gotowa do druku
· Wykorzystywanie niektórych transakcji pochodnych w celu zarządzania ryzykiem0630842007-02-21Strona gotowa do druku
· Pozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach0117673.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Młodzież i nikotynizm na podstawie badań0765702007-02-21Strona gotowa do druku
· Giełda Papierów wartościowych w Warszawie0346652007-02-21Strona gotowa do druku
· Algorytmy sortowania danych. Implementacja w języku Pascal029052.62007-02-21Strona gotowa do druku
· Oracle i MySQL - studium porównawcze054253.42007-02-21Strona gotowa do druku
· Turcja w Unii Europejskiej. Spór o kształt i tożsamość zjednoczonej Europy0619632007-02-21Strona gotowa do druku
· Implementacja stosu w C++0455602007-02-21Strona gotowa do druku
· Bogowie plemion prapolskich0176302007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekrutacja jako element doboru pracowników0615002007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekultywacja terenów poprzemysłowych w przykładach0124933.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Turystyka motorowa w Polsce - na przykładzie badań własnych01334052007-02-21Strona gotowa do druku
· Ojcowski Park Narodowy – jako regionalny produkt turystyczny069743.332007-02-21Strona gotowa do druku
· Badanie reakcji 2-(2chloroetylo)-1-metylopirolidyny z fenolanami sodowymi0157802007-02-21Strona gotowa do druku
· Szkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przed.0993232007-02-21Strona gotowa do druku
· Działalność harcerska Jana Jędrachowicz w latach 1939-19800142902007-02-21Strona gotowa do druku
· Napoleon a sprawa polska0181502007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing bankowy na przykładzie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.0853252007-02-21Strona gotowa do druku
· Euroregiony na przykładzie Euroregionu Pomerania0235702007-02-21Strona gotowa do druku
· Komunikacja interpersonalna067961.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Miejsce promocji w systemie komunikacji przedsiębiorstwa0282902007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja na potrzeby przesyłania danych w sieciach rozległych0397902007-02-21Strona gotowa do druku
· Autonomia województwa śląskiego w latach 1918-19350210802007-02-21Strona gotowa do druku
· Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie opolskim095322.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza efektywnosci wybranych narzędzi analizy technicznej0363002007-02-21Strona gotowa do druku
· Zewnętrzne formy finansowania działalności gospodarczej0746122007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza finansowa firmy Polcard w latach 2000-20040795352007-02-21Strona gotowa do druku
· M-banking - nowa usługa w bankowości0420652007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena skuteczności walki sportowej zespołu ASK KS Siarka Tarnobrzeg0225602007-02-21Strona gotowa do druku
· Zawieszenie postępowania podatkowego0503952007-02-21Strona gotowa do druku
· Umowy bankowe0529612007-02-21Strona gotowa do druku
· Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony0162402007-02-21Strona gotowa do druku
· Rachunki Bankowe na przykładzie ING Banku Śląskiego0275702007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdań finansowych0130713.832007-02-21Strona gotowa do druku
· Dotacje celowe gminy jako jednostek samorządu terytorialnego01333202007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem YXZ0579932007-02-21Strona gotowa do druku
· Prawne formy zabezpieczeń kredytów i pożyczek bankowych0688312007-02-21Strona gotowa do druku
· Układy zasilania gazem propan- butan (LPG)0476802007-02-21Strona gotowa do druku
· Bójka i pobicie w Polskim prawie karnym0610752007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja plików wizyjnych0299902007-02-21Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ01406042007-02-21Strona gotowa do druku
· Długookresowe Źródła finansowania przedsiębiorstw0627202007-02-21Strona gotowa do druku
· Wpływ redukcji zatrudnienia na postawy pracowników w wybranym supermarkecie0410052007-02-21Strona gotowa do druku
· Produkty depozytowo-oszczednościowe Banku PKO BP0252202007-02-21Strona gotowa do druku
· Społeczność żydowska w Polsce 1918- 19680150402007-02-21Strona gotowa do druku
· Pojęcie rezerw w rachunkowości01174452007-02-21Strona gotowa do druku
· Powrót do przestępstwa w polskim prawie karnym0623702007-02-21Strona gotowa do druku
· Prądnice w pojazdach samochodowych, zabezpieczenia, regulatory0572752007-02-21Strona gotowa do druku
· Wielowarstwowe aplikacje internetowe z wykorzystaniem technologi PHP, MySQL,html0325302007-02-21Strona gotowa do druku
· Funkcje Narodowego Banku Polskiego0399852007-02-21Strona gotowa do druku
· Style kierowania pracownikami w firmie xxx0808202007-02-21Strona gotowa do druku
· Bieszczady jako produkt markowy w turystyce0317702007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie zasobami ludzkimi0715302007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X0949442007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze inwestycyjne0476152007-02-21Strona gotowa do druku
· Czynniki psychospołeczne charakteryzyjące przestępców0658002007-02-21Strona gotowa do druku
· Społeczno–wychowawcze wartości aktywności ruchowej w opiniach uczniów klas0550402007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)0626732007-02-21Strona gotowa do druku
· Zapewnienie jakości w procesach związanych z klientem na przykładzie0388142007-02-21Strona gotowa do druku
· Nieświadomość w psychologii C.G.Junga0168102007-02-21Strona gotowa do druku
· Produkt firmy Avon i jego wpływ na zachowanie konsumenta w procesie zakupu0604232007-02-21Strona gotowa do druku
· Elektryczne źródła światła0176602007-02-21Strona gotowa do druku
· Prokuratura i policja a przestępczość zorganizowana089793.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum0986602007-02-21Strona gotowa do druku
· Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna II Rzeczypospolitej0504102007-02-21Strona gotowa do druku
· Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego01788242007-02-21Strona gotowa do druku
· Dług publiczny0683032007-02-21Strona gotowa do druku
· System informatyczny wspomagający pracę hurtowni AGD0340202007-02-21Strona gotowa do druku
· Możliwości dostępnych kompilatorów języka C/C++0181402007-02-21Strona gotowa do druku
· Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi01813502007-02-21Strona gotowa do druku
· Okrągły Stół w Polsce i jego polityczne konsekwencje0544912007-02-21Strona gotowa do druku
· Przemoc i Agresja wśród Młodzieży Szkół Podstawowych w Pile0136253.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Systemy do zarządzania małą firmą0308902007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekreacja w wielkim mieście na przykładzie Bytomia0424802007-02-21Strona gotowa do druku
· Nowoczesne oświetlenie w pojazdach samochodowych0448052007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing A-Z (70 zagadnień)0781102007-02-21Strona gotowa do druku
· Wszechstronne wartości gier i zabaw ruchowych0842902007-02-21Strona gotowa do druku
· Budowa pozytywnego wizerunku w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa0320602007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza procesów budowlanych występujących przy robotach rozbiórkowych i wyburze0613302007-02-21Strona gotowa do druku
· Zastosowanie systemów ekspertowych w obsłudze klientów sklepów internetowych0456052007-02-21Strona gotowa do druku
· Dostęp do przedsiębiorstwa e-biznesowego od strony klienta0183402007-02-21Strona gotowa do druku
· Problematyka podkultury w zakładzie karnym0906252007-02-21Strona gotowa do druku
· Coaching w zarządzaniu kapitałem intelektualnym firmy0588902007-02-21Strona gotowa do druku
· Wybrane problemy ochrony środowiska i ich ocena na przykładzie Wydziału Elektrol0244802007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing w zarządzaniu firma xxx0424102007-02-21Strona gotowa do druku
· Jakość obsługi klienta na przykładzie banku Polska Kasa Opieki S.A.01054142007-02-21Strona gotowa do druku
· Reklama jako narzędzie promocji wpływające na zachowanie konsumenta0747402007-02-21Strona gotowa do druku
· Kredyt i leasing jako Źródło finansowania inwestycji - analiza porównawcza01132432007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza i ocena systemu bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węglowym0710612007-02-21Strona gotowa do druku
· Stan rycerski i jego geneza w poglądach polskiej historiografii0279112007-02-21Strona gotowa do druku
· Miejsce i rola pozaszkolnej aktywności ruchowej w życiu zawodników Szkolnego Klu0170602007-02-21Strona gotowa do druku
· Finansowanie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem leasingu jako formy01017932007-02-21Strona gotowa do druku
· Świadczenia rodzinne w Gminie Ziębice w okresie od 1994 do 20040302832007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena przydatności maszyn dwustronnie zasilanych0187402007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie strategiczne MSP0584202007-02-21Strona gotowa do druku
· Badanie rynku telefonii komórkowej0192912007-02-21Strona gotowa do druku
· Podstawowe zagadnienia dotyczące MSP w Polsce i Unii Europejskiej0603002007-02-21Strona gotowa do druku
· Omówienie poglądów politycznych Niccolo Machiavellego0142602007-02-21Strona gotowa do druku
· Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy0240502007-02-21Strona gotowa do druku
· Nurkowanie swobodne - granice adaptacji i zagrożenia0213802007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze strukturalne Unii Europejskiej02060142007-02-21Strona gotowa do druku
· Wpływ turystyki na środowisko naturalne0645732007-02-21Strona gotowa do druku
· Bezrobocie jako problem Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie030253.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce0190953.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Motywowanie do efektywnej pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź SA0246302007-02-21Strona gotowa do druku
· Projektowanie systemu zarządzania jakością w firmie BWR sp.z o.o.0238102007-02-21Strona gotowa do druku
· Roczne sprawozdanie finansowe jednostek w świetle znowelizowanej ustawy o rach.0755502007-02-21Strona gotowa do druku
· Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej055732.662007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach01530302007-02-21Strona gotowa do druku
· Kontroler magistrali USB 2.00164302007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza strategiczna organizacji non-profit na podstawie ZUS0243702007-02-21Strona gotowa do druku
· Rozwój przedsiębiorczości w regionie tarnowskim w latach 1990-20000187102007-02-21Strona gotowa do druku
· Sprzedaż osobista jako forma promocji produktów na przykładzie Amplico Life0519122007-02-21Strona gotowa do druku
· Koncepcja komputer. systemu wspomagającego zarządzanie w Centrum Rek.-Sportowym0170202007-02-21Strona gotowa do druku
· Marka i jej związek z produktem na wybranych przykładach0596102007-02-21Strona gotowa do druku
· Rodzina z problemem alkoholowym01155852007-02-21Strona gotowa do druku
· Atrakcyjność turystyczna Hiszpanii na podstawie danych zebranych w b.t.0724442007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja i dekompresja dźwięków audio0196702007-02-21Strona gotowa do druku
· Proces badania i oceny zdolności kredytowej osób fizycznych0301002007-02-21Strona gotowa do druku
· Znaczenie przemysłu turystycznego w Polsce i na świecie0464852007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza i segmentacja klientów rynku usług bankowych0482202007-02-21Strona gotowa do druku
· Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu01266642007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza wyników w pływaniu uczestników Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w wieku0160302007-02-21Strona gotowa do druku
· Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej0666252007-02-21Strona gotowa do druku
· Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywności szkoleń na przykładzie szkolenia0195902007-02-21Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacji inwestycji komunalnych gminy086762.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Ustrój i zadania powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego0108853.42007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym na podstawie funduszu inwestycyjnego0423302007-02-21Strona gotowa do druku
· Samobójstwo jako problem społeczny0119542.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Promocja w przedsiębiorstwie0332602007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu dystrybucji0582812007-02-20Strona gotowa do druku
· Analiza możliwości wdrożenia systemu ISO serii 9001:2000 w Biurze Doradztwa Poda0200302007-02-20Strona gotowa do druku
· Działalność transportowa kopalni piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A.0717202007-02-20Strona gotowa do druku
· Rachunek kosztów działań0263652007-02-20Strona gotowa do druku
· Senat w systemie politycznym II Rzeczypospolitej0177002007-02-20Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na przykładzie elektrowni0260642007-02-20Strona gotowa do druku
· Stan ochrony środowiska naturalnego w Polsce i jego perspektywy0481502007-02-20Strona gotowa do druku
· Profile okienne i drzwiowe0188652007-02-20Strona gotowa do druku
· Wykorzystanie technologii mobilnych w działalności gospodarczej0503602007-02-20Strona gotowa do druku
· Wirusy komputerowe i ochrona antywirusowa0259102007-02-20Strona gotowa do druku
· Spadek jako instytucja prawa cywilnego091861.52007-02-20Strona gotowa do druku
· Możliwości poznawania siebie przez dzieci w działaniach zespołowych0425202007-02-20Strona gotowa do druku
· Możliwości wdrażania metod i technik zarządzania jakością w sektorze usług np...0168002007-02-20Strona gotowa do druku
· Prasa jako nośnik reklamy w latach 90.0360502007-02-20Strona gotowa do druku
· Kultura obsługi klienta0428802007-02-20Strona gotowa do druku
· Uwarunkowania działalności MSP0199702007-02-20Strona gotowa do druku
· Spółka akcyjna na rynku publicznym0198052007-02-20Strona gotowa do druku
· Rola nauczyciela w kształtowaniu zachowań asertywnych u uczniów0355702007-02-20Strona gotowa do druku
· Funkcjonowanie normy ISO 9001:2001 w firmie Xxx Sp. z o.o.0657332007-02-20Strona gotowa do druku
· Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i walka z bezrobociem0228902007-02-20Strona gotowa do druku
· Środowisko wiejskie jako determinator rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci 7-12lat0426702007-02-20Strona gotowa do druku
· Podst. budowy, optymalnej konfig. i eksploat. sys. komp. z przykładow. filmami0195702007-02-20Strona gotowa do druku
· Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie TP S.A.0420802007-02-20Strona gotowa do druku
· Problem bezrobocia w Polsce061874.52007-02-20Strona gotowa do druku
· Badanie i ocena wytypowanych spoiw, utwardzaczy oraz mas stosowanych w procesie0329912007-02-20Strona gotowa do druku
· Marka jako kryterium wyboru produktu036983.332007-02-20Strona gotowa do druku
· Oczekiwania klientów a zarządzanie jakością usług bankowych na przykładzie Banku0221602007-02-20Strona gotowa do druku
· Zadania parków narodowych w dziedzinie edukacji przyrodniczo-ekologicznej0218202007-02-20Strona gotowa do druku
· Zarządzanie jakością usług hotelarskich i gastronomicznych na przykładzie Hotelu0774142007-02-20Strona gotowa do druku
· Międzybankowy system pieniężny w Polsce0465902007-02-20Strona gotowa do druku
· Charakterystyka działalności kredytowej banku np. kredytu samochodowego0900702007-02-20Strona gotowa do druku
· Problem bezrobocia w Polsce0242822.22007-02-19Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie Tarnów0886212007-02-19Strona gotowa do druku
· Zastosowanie systemów ekspertowych w obsłudze klientów sklepów internetowych0175302007-02-19Strona gotowa do druku
· Praca z uczniem zdolnym na podstawie kl. II szkoły podstawowej0480702007-02-19Strona gotowa do druku
· Kompresja i dekompresja dźwięków audio0178412007-02-19Strona gotowa do druku
· Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy0513942007-02-19Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)0764602007-02-19Strona gotowa do druku
· Centrum sportowo-rekreacyjne jako usługa towarzysząca w hotelu XYZ0400702007-02-19Strona gotowa do druku
· Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej0337802007-02-19Strona gotowa do druku
· Układ wtryskowy Common Rail0245252007-02-19Strona gotowa do druku
· Zapotrzebowanie na profilaktykę niedostosowania społecznego0613802007-02-19Strona gotowa do druku
· Komputerowe systemy FK w rachunkowości0844402007-02-19Strona gotowa do druku
· Możliwości wdrażania metod i technik zarządzania jakością0284102007-02-19Strona gotowa do druku
· Prawne i praktyczne aspekty podpisu elektronicznego0525102007-02-19Strona gotowa do druku
· Odnawialne źródła energii w województwie śląskim0464802007-02-19Strona gotowa do druku
· Metody zarządzania konfliktem w organizacji0496802007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ nieprawidłowych postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych na występowan01068302007-02-19Strona gotowa do druku
· Uklad dydaktyczny systemu alarmowego0205602007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ ceł na kształtowanie budżetu państwa0491102007-02-19Strona gotowa do druku
· Resocjalizacja w zakładach karnych na przykł. więzniów z Sanoka, Jasła i Uhercac0111784.52007-02-19Strona gotowa do druku
· Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum0200802007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ mass mediów na kształtowanie osobowości młodzieży0970352007-02-19Strona gotowa do druku
· Organizacja Bankietów i Przyjęć02096742007-02-16Strona gotowa do druku
· Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym02534142007-02-08Strona gotowa do druku
Proszę wybrać miesiąc który chcesz przejrzeć:


 
[ Wykaz archiwum prac | Pokaż WSZYSTKIE prace ]
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved