Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Archiwum prac

prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe: Luty 2007

PracekomentarzeodsłonWynikDataAkcje
· Analiza i ocena jakości usług w firmie przewozowej0696802007-02-21Strona gotowa do druku
· Międzynarodowe organizacje i instytucje finansowe0619352007-02-21Strona gotowa do druku
· Szeregowanie zadań produkcyjnych0348602007-02-21Strona gotowa do druku
· Implementacja Stosu Pascala027051.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Kierownik doskonaly041654.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu motywacyjnego053693.832007-02-21Strona gotowa do druku
· Metody hamowania silników elektrycznych0529042007-02-21Strona gotowa do druku
· Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych – środki ochrony przed por0267832007-02-21Strona gotowa do druku
· Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników w firmie0182514.252007-02-21Strona gotowa do druku
· Teaching English Pronunciation-A Case Study0266912007-02-21Strona gotowa do druku
· Wykorzystywanie niektórych transakcji pochodnych w celu zarządzania ryzykiem0625242007-02-21Strona gotowa do druku
· Pozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach0117023.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Młodzież i nikotynizm na podstawie badań0759902007-02-21Strona gotowa do druku
· Giełda Papierów wartościowych w Warszawie0341152007-02-21Strona gotowa do druku
· Algorytmy sortowania danych. Implementacja w języku Pascal028652.62007-02-21Strona gotowa do druku
· Oracle i MySQL - studium porównawcze053833.42007-02-21Strona gotowa do druku
· Turcja w Unii Europejskiej. Spór o kształt i tożsamość zjednoczonej Europy0614232007-02-21Strona gotowa do druku
· Implementacja stosu w C++0452402007-02-21Strona gotowa do druku
· Bogowie plemion prapolskich0171802007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekrutacja jako element doboru pracowników0609202007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekultywacja terenów poprzemysłowych w przykładach0124163.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Turystyka motorowa w Polsce - na przykładzie badań własnych01323852007-02-21Strona gotowa do druku
· Ojcowski Park Narodowy – jako regionalny produkt turystyczny068923.332007-02-21Strona gotowa do druku
· Badanie reakcji 2-(2chloroetylo)-1-metylopirolidyny z fenolanami sodowymi0154002007-02-21Strona gotowa do druku
· Szkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przed.0985232007-02-21Strona gotowa do druku
· Działalność harcerska Jana Jędrachowicz w latach 1939-19800138402007-02-21Strona gotowa do druku
· Napoleon a sprawa polska0177502007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing bankowy na przykładzie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.0845952007-02-21Strona gotowa do druku
· Euroregiony na przykładzie Euroregionu Pomerania0231902007-02-21Strona gotowa do druku
· Komunikacja interpersonalna066871.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Miejsce promocji w systemie komunikacji przedsiębiorstwa0278302007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja na potrzeby przesyłania danych w sieciach rozległych0394602007-02-21Strona gotowa do druku
· Autonomia województwa śląskiego w latach 1918-19350206002007-02-21Strona gotowa do druku
· Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie opolskim094762.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza efektywnosci wybranych narzędzi analizy technicznej0358602007-02-21Strona gotowa do druku
· Zewnętrzne formy finansowania działalności gospodarczej0741122007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza finansowa firmy Polcard w latach 2000-20040791552007-02-21Strona gotowa do druku
· M-banking - nowa usługa w bankowości0417052007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena skuteczności walki sportowej zespołu ASK KS Siarka Tarnobrzeg0221902007-02-21Strona gotowa do druku
· Zawieszenie postępowania podatkowego0498252007-02-21Strona gotowa do druku
· Umowy bankowe0525712007-02-21Strona gotowa do druku
· Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony0158602007-02-21Strona gotowa do druku
· Rachunki Bankowe na przykładzie ING Banku Śląskiego0270002007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdań finansowych0130123.832007-02-21Strona gotowa do druku
· Dotacje celowe gminy jako jednostek samorządu terytorialnego01326902007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem YXZ0576332007-02-21Strona gotowa do druku
· Prawne formy zabezpieczeń kredytów i pożyczek bankowych0684212007-02-21Strona gotowa do druku
· Układy zasilania gazem propan- butan (LPG)0473502007-02-21Strona gotowa do druku
· Bójka i pobicie w Polskim prawie karnym0605952007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja plików wizyjnych0297202007-02-21Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ01397042007-02-21Strona gotowa do druku
· Długookresowe Źródła finansowania przedsiębiorstw0623002007-02-21Strona gotowa do druku
· Wpływ redukcji zatrudnienia na postawy pracowników w wybranym supermarkecie0406552007-02-21Strona gotowa do druku
· Produkty depozytowo-oszczednościowe Banku PKO BP0247902007-02-21Strona gotowa do druku
· Społeczność żydowska w Polsce 1918- 19680146302007-02-21Strona gotowa do druku
· Pojęcie rezerw w rachunkowości01159352007-02-21Strona gotowa do druku
· Powrót do przestępstwa w polskim prawie karnym0612502007-02-21Strona gotowa do druku
· Prądnice w pojazdach samochodowych, zabezpieczenia, regulatory0569752007-02-21Strona gotowa do druku
· Wielowarstwowe aplikacje internetowe z wykorzystaniem technologi PHP, MySQL,html0322402007-02-21Strona gotowa do druku
· Funkcje Narodowego Banku Polskiego0395952007-02-21Strona gotowa do druku
· Style kierowania pracownikami w firmie xxx0803302007-02-21Strona gotowa do druku
· Bieszczady jako produkt markowy w turystyce0312202007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie zasobami ludzkimi0701202007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X0942242007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze inwestycyjne0470552007-02-21Strona gotowa do druku
· Czynniki psychospołeczne charakteryzyjące przestępców0653302007-02-21Strona gotowa do druku
· Społeczno–wychowawcze wartości aktywności ruchowej w opiniach uczniów klas0547302007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)0622332007-02-21Strona gotowa do druku
· Zapewnienie jakości w procesach związanych z klientem na przykładzie0384542007-02-21Strona gotowa do druku
· Nieświadomość w psychologii C.G.Junga0163502007-02-21Strona gotowa do druku
· Produkt firmy Avon i jego wpływ na zachowanie konsumenta w procesie zakupu0599432007-02-21Strona gotowa do druku
· Elektryczne źródła światła0173402007-02-21Strona gotowa do druku
· Prokuratura i policja a przestępczość zorganizowana089083.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum0975502007-02-21Strona gotowa do druku
· Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna II Rzeczypospolitej0499402007-02-21Strona gotowa do druku
· Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego01780442007-02-21Strona gotowa do druku
· Dług publiczny0678532007-02-21Strona gotowa do druku
· System informatyczny wspomagający pracę hurtowni AGD0337102007-02-21Strona gotowa do druku
· Możliwości dostępnych kompilatorów języka C/C++0175002007-02-21Strona gotowa do druku
· Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi01802102007-02-21Strona gotowa do druku
· Okrągły Stół w Polsce i jego polityczne konsekwencje0537612007-02-21Strona gotowa do druku
· Przemoc i Agresja wśród Młodzieży Szkół Podstawowych w Pile0135623.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Systemy do zarządzania małą firmą0305002007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekreacja w wielkim mieście na przykładzie Bytomia0419502007-02-21Strona gotowa do druku
· Nowoczesne oświetlenie w pojazdach samochodowych0444052007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing A-Z (70 zagadnień)0775002007-02-21Strona gotowa do druku
· Wszechstronne wartości gier i zabaw ruchowych0839502007-02-21Strona gotowa do druku
· Budowa pozytywnego wizerunku w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa0315802007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza procesów budowlanych występujących przy robotach rozbiórkowych i wyburze0609802007-02-21Strona gotowa do druku
· Zastosowanie systemów ekspertowych w obsłudze klientów sklepów internetowych0450552007-02-21Strona gotowa do druku
· Dostęp do przedsiębiorstwa e-biznesowego od strony klienta0178402007-02-21Strona gotowa do druku
· Problematyka podkultury w zakładzie karnym0893752007-02-21Strona gotowa do druku
· Coaching w zarządzaniu kapitałem intelektualnym firmy0583702007-02-21Strona gotowa do druku
· Wybrane problemy ochrony środowiska i ich ocena na przykładzie Wydziału Elektrol0240802007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing w zarządzaniu firma xxx0416502007-02-21Strona gotowa do druku
· Jakość obsługi klienta na przykładzie banku Polska Kasa Opieki S.A.01033142007-02-21Strona gotowa do druku
· Reklama jako narzędzie promocji wpływające na zachowanie konsumenta0743802007-02-21Strona gotowa do druku
· Kredyt i leasing jako Źródło finansowania inwestycji - analiza porównawcza01127532007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza i ocena systemu bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węglowym0706412007-02-21Strona gotowa do druku
· Stan rycerski i jego geneza w poglądach polskiej historiografii0274812007-02-21Strona gotowa do druku
· Miejsce i rola pozaszkolnej aktywności ruchowej w życiu zawodników Szkolnego Klu0165802007-02-21Strona gotowa do druku
· Finansowanie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem leasingu jako formy01013032007-02-21Strona gotowa do druku
· Świadczenia rodzinne w Gminie Ziębice w okresie od 1994 do 20040297232007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena przydatności maszyn dwustronnie zasilanych0182002007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie strategiczne MSP0576702007-02-21Strona gotowa do druku
· Badanie rynku telefonii komórkowej0187212007-02-21Strona gotowa do druku
· Podstawowe zagadnienia dotyczące MSP w Polsce i Unii Europejskiej0594102007-02-21Strona gotowa do druku
· Omówienie poglądów politycznych Niccolo Machiavellego0137202007-02-21Strona gotowa do druku
· Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy0236102007-02-21Strona gotowa do druku
· Nurkowanie swobodne - granice adaptacji i zagrożenia0207602007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze strukturalne Unii Europejskiej02050642007-02-21Strona gotowa do druku
· Wpływ turystyki na środowisko naturalne0640732007-02-21Strona gotowa do druku
· Bezrobocie jako problem Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie029683.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce0189613.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Motywowanie do efektywnej pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź SA0239302007-02-21Strona gotowa do druku
· Projektowanie systemu zarządzania jakością w firmie BWR sp.z o.o.0233102007-02-21Strona gotowa do druku
· Roczne sprawozdanie finansowe jednostek w świetle znowelizowanej ustawy o rach.0744302007-02-21Strona gotowa do druku
· Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej055202.662007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach01522902007-02-21Strona gotowa do druku
· Kontroler magistrali USB 2.00159602007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza strategiczna organizacji non-profit na podstawie ZUS0239302007-02-21Strona gotowa do druku
· Rozwój przedsiębiorczości w regionie tarnowskim w latach 1990-20000183102007-02-21Strona gotowa do druku
· Sprzedaż osobista jako forma promocji produktów na przykładzie Amplico Life0513522007-02-21Strona gotowa do druku
· Koncepcja komputer. systemu wspomagającego zarządzanie w Centrum Rek.-Sportowym0165102007-02-21Strona gotowa do druku
· Marka i jej związek z produktem na wybranych przykładach0589102007-02-21Strona gotowa do druku
· Rodzina z problemem alkoholowym01149052007-02-21Strona gotowa do druku
· Atrakcyjność turystyczna Hiszpanii na podstawie danych zebranych w b.t.0718342007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja i dekompresja dźwięków audio0192702007-02-21Strona gotowa do druku
· Proces badania i oceny zdolności kredytowej osób fizycznych0290102007-02-21Strona gotowa do druku
· Znaczenie przemysłu turystycznego w Polsce i na świecie0459552007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza i segmentacja klientów rynku usług bankowych0472302007-02-21Strona gotowa do druku
· Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu01261842007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza wyników w pływaniu uczestników Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w wieku0155802007-02-21Strona gotowa do druku
· Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej0660352007-02-21Strona gotowa do druku
· Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywności szkoleń na przykładzie szkolenia0189802007-02-21Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacji inwestycji komunalnych gminy085782.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Ustrój i zadania powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego0108253.42007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym na podstawie funduszu inwestycyjnego0417002007-02-21Strona gotowa do druku
· Samobójstwo jako problem społeczny0115792.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Promocja w przedsiębiorstwie0328002007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu dystrybucji0575012007-02-20Strona gotowa do druku
· Analiza możliwości wdrożenia systemu ISO serii 9001:2000 w Biurze Doradztwa Poda0195402007-02-20Strona gotowa do druku
· Działalność transportowa kopalni piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A.0712002007-02-20Strona gotowa do druku
· Rachunek kosztów działań0258752007-02-20Strona gotowa do druku
· Senat w systemie politycznym II Rzeczypospolitej0172402007-02-20Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na przykładzie elektrowni0254642007-02-20Strona gotowa do druku
· Stan ochrony środowiska naturalnego w Polsce i jego perspektywy0476402007-02-20Strona gotowa do druku
· Profile okienne i drzwiowe0183552007-02-20Strona gotowa do druku
· Wykorzystanie technologii mobilnych w działalności gospodarczej0498802007-02-20Strona gotowa do druku
· Wirusy komputerowe i ochrona antywirusowa0255002007-02-20Strona gotowa do druku
· Spadek jako instytucja prawa cywilnego091041.52007-02-20Strona gotowa do druku
· Możliwości poznawania siebie przez dzieci w działaniach zespołowych0422102007-02-20Strona gotowa do druku
· Możliwości wdrażania metod i technik zarządzania jakością w sektorze usług np...0162602007-02-20Strona gotowa do druku
· Prasa jako nośnik reklamy w latach 90.0356802007-02-20Strona gotowa do druku
· Kultura obsługi klienta0422902007-02-20Strona gotowa do druku
· Uwarunkowania działalności MSP0194602007-02-20Strona gotowa do druku
· Spółka akcyjna na rynku publicznym0183502007-02-20Strona gotowa do druku
· Rola nauczyciela w kształtowaniu zachowań asertywnych u uczniów0350702007-02-20Strona gotowa do druku
· Funkcjonowanie normy ISO 9001:2001 w firmie Xxx Sp. z o.o.0648332007-02-20Strona gotowa do druku
· Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i walka z bezrobociem0224002007-02-20Strona gotowa do druku
· Środowisko wiejskie jako determinator rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci 7-12lat0423402007-02-20Strona gotowa do druku
· Podst. budowy, optymalnej konfig. i eksploat. sys. komp. z przykładow. filmami0191702007-02-20Strona gotowa do druku
· Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie TP S.A.0415602007-02-20Strona gotowa do druku
· Problem bezrobocia w Polsce061224.52007-02-20Strona gotowa do druku
· Badanie i ocena wytypowanych spoiw, utwardzaczy oraz mas stosowanych w procesie0325112007-02-20Strona gotowa do druku
· Marka jako kryterium wyboru produktu036543.332007-02-20Strona gotowa do druku
· Oczekiwania klientów a zarządzanie jakością usług bankowych na przykładzie Banku0217502007-02-20Strona gotowa do druku
· Zadania parków narodowych w dziedzinie edukacji przyrodniczo-ekologicznej0212502007-02-20Strona gotowa do druku
· Zarządzanie jakością usług hotelarskich i gastronomicznych na przykładzie Hotelu0762242007-02-20Strona gotowa do druku
· Międzybankowy system pieniężny w Polsce0462302007-02-20Strona gotowa do druku
· Charakterystyka działalności kredytowej banku np. kredytu samochodowego0895602007-02-20Strona gotowa do druku
· Problem bezrobocia w Polsce0241882.22007-02-19Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie Tarnów0880212007-02-19Strona gotowa do druku
· Zastosowanie systemów ekspertowych w obsłudze klientów sklepów internetowych0170902007-02-19Strona gotowa do druku
· Praca z uczniem zdolnym na podstawie kl. II szkoły podstawowej0475302007-02-19Strona gotowa do druku
· Kompresja i dekompresja dźwięków audio0174012007-02-19Strona gotowa do druku
· Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy0509942007-02-19Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)0746702007-02-19Strona gotowa do druku
· Centrum sportowo-rekreacyjne jako usługa towarzysząca w hotelu XYZ0396602007-02-19Strona gotowa do druku
· Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej0320302007-02-19Strona gotowa do druku
· Układ wtryskowy Common Rail0236452007-02-19Strona gotowa do druku
· Zapotrzebowanie na profilaktykę niedostosowania społecznego0608102007-02-19Strona gotowa do druku
· Komputerowe systemy FK w rachunkowości0837202007-02-19Strona gotowa do druku
· Możliwości wdrażania metod i technik zarządzania jakością0279802007-02-19Strona gotowa do druku
· Prawne i praktyczne aspekty podpisu elektronicznego0520302007-02-19Strona gotowa do druku
· Odnawialne źródła energii w województwie śląskim0460302007-02-19Strona gotowa do druku
· Metody zarządzania konfliktem w organizacji0491302007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ nieprawidłowych postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych na występowan01063702007-02-19Strona gotowa do druku
· Uklad dydaktyczny systemu alarmowego0201702007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ ceł na kształtowanie budżetu państwa0486002007-02-19Strona gotowa do druku
· Resocjalizacja w zakładach karnych na przykł. więzniów z Sanoka, Jasła i Uhercac0111234.52007-02-19Strona gotowa do druku
· Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum0196702007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ mass mediów na kształtowanie osobowości młodzieży0953952007-02-19Strona gotowa do druku
· Organizacja Bankietów i Przyjęć02083042007-02-16Strona gotowa do druku
· Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym0246374.332007-02-08Strona gotowa do druku
Proszę wybrać miesiąc który chcesz przejrzeć:


 
[ Wykaz archiwum prac | Pokaż WSZYSTKIE prace ]
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved