Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
20-09-2013
· Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków
17-09-2013
· Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej
16-08-2013
· Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17813
Archiwum prac

prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe: Luty 2007

PracekomentarzeodsłonWynikDataAkcje
· Analiza i ocena jakości usług w firmie przewozowej0699202007-02-21Strona gotowa do druku
· Międzynarodowe organizacje i instytucje finansowe0621952007-02-21Strona gotowa do druku
· Szeregowanie zadań produkcyjnych0350802007-02-21Strona gotowa do druku
· Implementacja Stosu Pascala027231.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Kierownik doskonaly041934.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu motywacyjnego054493.832007-02-21Strona gotowa do druku
· Metody hamowania silników elektrycznych0530842007-02-21Strona gotowa do druku
· Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych – środki ochrony przed por0272232007-02-21Strona gotowa do druku
· Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników w firmie0183014.252007-02-21Strona gotowa do druku
· Teaching English Pronunciation-A Case Study0270312007-02-21Strona gotowa do druku
· Wykorzystywanie niektórych transakcji pochodnych w celu zarządzania ryzykiem0628242007-02-21Strona gotowa do druku
· Pozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach0117433.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Młodzież i nikotynizm na podstawie badań0763002007-02-21Strona gotowa do druku
· Giełda Papierów wartościowych w Warszawie0344252007-02-21Strona gotowa do druku
· Algorytmy sortowania danych. Implementacja w języku Pascal028862.62007-02-21Strona gotowa do druku
· Oracle i MySQL - studium porównawcze054073.42007-02-21Strona gotowa do druku
· Turcja w Unii Europejskiej. Spór o kształt i tożsamość zjednoczonej Europy0617132007-02-21Strona gotowa do druku
· Implementacja stosu w C++0454002007-02-21Strona gotowa do druku
· Bogowie plemion prapolskich0173702007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekrutacja jako element doboru pracowników0612502007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekultywacja terenów poprzemysłowych w przykładach0124653.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Turystyka motorowa w Polsce - na przykładzie badań własnych01329052007-02-21Strona gotowa do druku
· Ojcowski Park Narodowy – jako regionalny produkt turystyczny069253.332007-02-21Strona gotowa do druku
· Badanie reakcji 2-(2chloroetylo)-1-metylopirolidyny z fenolanami sodowymi0156002007-02-21Strona gotowa do druku
· Szkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przed.0988932007-02-21Strona gotowa do druku
· Działalność harcerska Jana Jędrachowicz w latach 1939-19800140302007-02-21Strona gotowa do druku
· Napoleon a sprawa polska0179302007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing bankowy na przykładzie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.0849952007-02-21Strona gotowa do druku
· Euroregiony na przykładzie Euroregionu Pomerania0233702007-02-21Strona gotowa do druku
· Komunikacja interpersonalna067491.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Miejsce promocji w systemie komunikacji przedsiębiorstwa0280802007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja na potrzeby przesyłania danych w sieciach rozległych0397002007-02-21Strona gotowa do druku
· Autonomia województwa śląskiego w latach 1918-19350207902007-02-21Strona gotowa do druku
· Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie opolskim095002.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza efektywnosci wybranych narzędzi analizy technicznej0361902007-02-21Strona gotowa do druku
· Zewnętrzne formy finansowania działalności gospodarczej0743822007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza finansowa firmy Polcard w latach 2000-20040794452007-02-21Strona gotowa do druku
· M-banking - nowa usługa w bankowości0419052007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena skuteczności walki sportowej zespołu ASK KS Siarka Tarnobrzeg0224602007-02-21Strona gotowa do druku
· Zawieszenie postępowania podatkowego0502152007-02-21Strona gotowa do druku
· Umowy bankowe0527612007-02-21Strona gotowa do druku
· Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony0160702007-02-21Strona gotowa do druku
· Rachunki Bankowe na przykładzie ING Banku Śląskiego0273202007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdań finansowych0130483.832007-02-21Strona gotowa do druku
· Dotacje celowe gminy jako jednostek samorządu terytorialnego01330502007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem YXZ0578432007-02-21Strona gotowa do druku
· Prawne formy zabezpieczeń kredytów i pożyczek bankowych0686112007-02-21Strona gotowa do druku
· Układy zasilania gazem propan- butan (LPG)0475702007-02-21Strona gotowa do druku
· Bójka i pobicie w Polskim prawie karnym0607952007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja plików wizyjnych0299202007-02-21Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ01403342007-02-21Strona gotowa do druku
· Długookresowe Źródła finansowania przedsiębiorstw0624802007-02-21Strona gotowa do druku
· Wpływ redukcji zatrudnienia na postawy pracowników w wybranym supermarkecie0409152007-02-21Strona gotowa do druku
· Produkty depozytowo-oszczednościowe Banku PKO BP0249902007-02-21Strona gotowa do druku
· Społeczność żydowska w Polsce 1918- 19680148302007-02-21Strona gotowa do druku
· Pojęcie rezerw w rachunkowości01167052007-02-21Strona gotowa do druku
· Powrót do przestępstwa w polskim prawie karnym0619002007-02-21Strona gotowa do druku
· Prądnice w pojazdach samochodowych, zabezpieczenia, regulatory0571652007-02-21Strona gotowa do druku
· Wielowarstwowe aplikacje internetowe z wykorzystaniem technologi PHP, MySQL,html0324202007-02-21Strona gotowa do druku
· Funkcje Narodowego Banku Polskiego0397752007-02-21Strona gotowa do druku
· Style kierowania pracownikami w firmie xxx0805902007-02-21Strona gotowa do druku
· Bieszczady jako produkt markowy w turystyce0314402007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie zasobami ludzkimi0708602007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X0946142007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze inwestycyjne0473352007-02-21Strona gotowa do druku
· Czynniki psychospołeczne charakteryzyjące przestępców0655402007-02-21Strona gotowa do druku
· Społeczno–wychowawcze wartości aktywności ruchowej w opiniach uczniów klas0549502007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)0625532007-02-21Strona gotowa do druku
· Zapewnienie jakości w procesach związanych z klientem na przykładzie0386742007-02-21Strona gotowa do druku
· Nieświadomość w psychologii C.G.Junga0166002007-02-21Strona gotowa do druku
· Produkt firmy Avon i jego wpływ na zachowanie konsumenta w procesie zakupu0602832007-02-21Strona gotowa do druku
· Elektryczne źródła światła0175502007-02-21Strona gotowa do druku
· Prokuratura i policja a przestępczość zorganizowana089403.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum0981402007-02-21Strona gotowa do druku
· Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna II Rzeczypospolitej0501402007-02-21Strona gotowa do druku
· Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego01785242007-02-21Strona gotowa do druku
· Dług publiczny0681832007-02-21Strona gotowa do druku
· System informatyczny wspomagający pracę hurtowni AGD0339202007-02-21Strona gotowa do druku
· Możliwości dostępnych kompilatorów języka C/C++0177402007-02-21Strona gotowa do druku
· Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi01808102007-02-21Strona gotowa do druku
· Okrągły Stół w Polsce i jego polityczne konsekwencje0541612007-02-21Strona gotowa do druku
· Przemoc i Agresja wśród Młodzieży Szkół Podstawowych w Pile0135943.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Systemy do zarządzania małą firmą0307102007-02-21Strona gotowa do druku
· Rekreacja w wielkim mieście na przykładzie Bytomia0421902007-02-21Strona gotowa do druku
· Nowoczesne oświetlenie w pojazdach samochodowych0446552007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing A-Z (70 zagadnień)0778302007-02-21Strona gotowa do druku
· Wszechstronne wartości gier i zabaw ruchowych0841902007-02-21Strona gotowa do druku
· Budowa pozytywnego wizerunku w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa0318002007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza procesów budowlanych występujących przy robotach rozbiórkowych i wyburze0612202007-02-21Strona gotowa do druku
· Zastosowanie systemów ekspertowych w obsłudze klientów sklepów internetowych0453652007-02-21Strona gotowa do druku
· Dostęp do przedsiębiorstwa e-biznesowego od strony klienta0180402007-02-21Strona gotowa do druku
· Problematyka podkultury w zakładzie karnym0900752007-02-21Strona gotowa do druku
· Coaching w zarządzaniu kapitałem intelektualnym firmy0586202007-02-21Strona gotowa do druku
· Wybrane problemy ochrony środowiska i ich ocena na przykładzie Wydziału Elektrol0242502007-02-21Strona gotowa do druku
· Marketing w zarządzaniu firma xxx0420302007-02-21Strona gotowa do druku
· Jakość obsługi klienta na przykładzie banku Polska Kasa Opieki S.A.01045642007-02-21Strona gotowa do druku
· Reklama jako narzędzie promocji wpływające na zachowanie konsumenta0745002007-02-21Strona gotowa do druku
· Kredyt i leasing jako Źródło finansowania inwestycji - analiza porównawcza01130832007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza i ocena systemu bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węglowym0708112007-02-21Strona gotowa do druku
· Stan rycerski i jego geneza w poglądach polskiej historiografii0276612007-02-21Strona gotowa do druku
· Miejsce i rola pozaszkolnej aktywności ruchowej w życiu zawodników Szkolnego Klu0167202007-02-21Strona gotowa do druku
· Finansowanie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem leasingu jako formy01016032007-02-21Strona gotowa do druku
· Świadczenia rodzinne w Gminie Ziębice w okresie od 1994 do 20040300832007-02-21Strona gotowa do druku
· Ocena przydatności maszyn dwustronnie zasilanych0184002007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie strategiczne MSP0580202007-02-21Strona gotowa do druku
· Badanie rynku telefonii komórkowej0189812007-02-21Strona gotowa do druku
· Podstawowe zagadnienia dotyczące MSP w Polsce i Unii Europejskiej0598402007-02-21Strona gotowa do druku
· Omówienie poglądów politycznych Niccolo Machiavellego0139402007-02-21Strona gotowa do druku
· Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy0239002007-02-21Strona gotowa do druku
· Nurkowanie swobodne - granice adaptacji i zagrożenia0210102007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze strukturalne Unii Europejskiej02055442007-02-21Strona gotowa do druku
· Wpływ turystyki na środowisko naturalne0642732007-02-21Strona gotowa do druku
· Bezrobocie jako problem Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie030003.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce0190283.82007-02-21Strona gotowa do druku
· Motywowanie do efektywnej pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź SA0243202007-02-21Strona gotowa do druku
· Projektowanie systemu zarządzania jakością w firmie BWR sp.z o.o.0235502007-02-21Strona gotowa do druku
· Roczne sprawozdanie finansowe jednostek w świetle znowelizowanej ustawy o rach.0750802007-02-21Strona gotowa do druku
· Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej055572.662007-02-21Strona gotowa do druku
· Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach01527402007-02-21Strona gotowa do druku
· Kontroler magistrali USB 2.00162002007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza strategiczna organizacji non-profit na podstawie ZUS0242602007-02-21Strona gotowa do druku
· Rozwój przedsiębiorczości w regionie tarnowskim w latach 1990-20000185402007-02-21Strona gotowa do druku
· Sprzedaż osobista jako forma promocji produktów na przykładzie Amplico Life0516222007-02-21Strona gotowa do druku
· Koncepcja komputer. systemu wspomagającego zarządzanie w Centrum Rek.-Sportowym0167202007-02-21Strona gotowa do druku
· Marka i jej związek z produktem na wybranych przykładach0592902007-02-21Strona gotowa do druku
· Rodzina z problemem alkoholowym01153152007-02-21Strona gotowa do druku
· Atrakcyjność turystyczna Hiszpanii na podstawie danych zebranych w b.t.0721442007-02-21Strona gotowa do druku
· Kompresja i dekompresja dźwięków audio0194402007-02-21Strona gotowa do druku
· Proces badania i oceny zdolności kredytowej osób fizycznych0296602007-02-21Strona gotowa do druku
· Znaczenie przemysłu turystycznego w Polsce i na świecie0461752007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza i segmentacja klientów rynku usług bankowych0477502007-02-21Strona gotowa do druku
· Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu01265142007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza wyników w pływaniu uczestników Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w wieku0158002007-02-21Strona gotowa do druku
· Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej0663252007-02-21Strona gotowa do druku
· Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywności szkoleń na przykładzie szkolenia0192702007-02-21Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacji inwestycji komunalnych gminy086292.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Ustrój i zadania powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego0108623.42007-02-21Strona gotowa do druku
· Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym na podstawie funduszu inwestycyjnego0420002007-02-21Strona gotowa do druku
· Samobójstwo jako problem społeczny0117922.52007-02-21Strona gotowa do druku
· Promocja w przedsiębiorstwie0330102007-02-21Strona gotowa do druku
· Analiza systemu dystrybucji0580112007-02-20Strona gotowa do druku
· Analiza możliwości wdrożenia systemu ISO serii 9001:2000 w Biurze Doradztwa Poda0197802007-02-20Strona gotowa do druku
· Działalność transportowa kopalni piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A.0715002007-02-20Strona gotowa do druku
· Rachunek kosztów działań0262152007-02-20Strona gotowa do druku
· Senat w systemie politycznym II Rzeczypospolitej0174002007-02-20Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na przykładzie elektrowni0257742007-02-20Strona gotowa do druku
· Stan ochrony środowiska naturalnego w Polsce i jego perspektywy0479002007-02-20Strona gotowa do druku
· Profile okienne i drzwiowe0185252007-02-20Strona gotowa do druku
· Wykorzystanie technologii mobilnych w działalności gospodarczej0500402007-02-20Strona gotowa do druku
· Wirusy komputerowe i ochrona antywirusowa0256902007-02-20Strona gotowa do druku
· Spadek jako instytucja prawa cywilnego091321.52007-02-20Strona gotowa do druku
· Możliwości poznawania siebie przez dzieci w działaniach zespołowych0424002007-02-20Strona gotowa do druku
· Możliwości wdrażania metod i technik zarządzania jakością w sektorze usług np...0165002007-02-20Strona gotowa do druku
· Prasa jako nośnik reklamy w latach 90.0358102007-02-20Strona gotowa do druku
· Kultura obsługi klienta0425402007-02-20Strona gotowa do druku
· Uwarunkowania działalności MSP0196302007-02-20Strona gotowa do druku
· Spółka akcyjna na rynku publicznym0194052007-02-20Strona gotowa do druku
· Rola nauczyciela w kształtowaniu zachowań asertywnych u uczniów0353902007-02-20Strona gotowa do druku
· Funkcjonowanie normy ISO 9001:2001 w firmie Xxx Sp. z o.o.0652932007-02-20Strona gotowa do druku
· Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i walka z bezrobociem0226502007-02-20Strona gotowa do druku
· Środowisko wiejskie jako determinator rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci 7-12lat0425502007-02-20Strona gotowa do druku
· Podst. budowy, optymalnej konfig. i eksploat. sys. komp. z przykładow. filmami0193002007-02-20Strona gotowa do druku
· Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie TP S.A.0417702007-02-20Strona gotowa do druku
· Problem bezrobocia w Polsce061524.52007-02-20Strona gotowa do druku
· Badanie i ocena wytypowanych spoiw, utwardzaczy oraz mas stosowanych w procesie0326712007-02-20Strona gotowa do druku
· Marka jako kryterium wyboru produktu036723.332007-02-20Strona gotowa do druku
· Oczekiwania klientów a zarządzanie jakością usług bankowych na przykładzie Banku0219102007-02-20Strona gotowa do druku
· Zadania parków narodowych w dziedzinie edukacji przyrodniczo-ekologicznej0214602007-02-20Strona gotowa do druku
· Zarządzanie jakością usług hotelarskich i gastronomicznych na przykładzie Hotelu0768442007-02-20Strona gotowa do druku
· Międzybankowy system pieniężny w Polsce0464002007-02-20Strona gotowa do druku
· Charakterystyka działalności kredytowej banku np. kredytu samochodowego0897702007-02-20Strona gotowa do druku
· Problem bezrobocia w Polsce0242332.22007-02-19Strona gotowa do druku
· Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie Tarnów0884012007-02-19Strona gotowa do druku
· Zastosowanie systemów ekspertowych w obsłudze klientów sklepów internetowych0172402007-02-19Strona gotowa do druku
· Praca z uczniem zdolnym na podstawie kl. II szkoły podstawowej0477502007-02-19Strona gotowa do druku
· Kompresja i dekompresja dźwięków audio0175512007-02-19Strona gotowa do druku
· Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy0511542007-02-19Strona gotowa do druku
· Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)0754902007-02-19Strona gotowa do druku
· Centrum sportowo-rekreacyjne jako usługa towarzysząca w hotelu XYZ0398502007-02-19Strona gotowa do druku
· Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej0330502007-02-19Strona gotowa do druku
· Układ wtryskowy Common Rail0240852007-02-19Strona gotowa do druku
· Zapotrzebowanie na profilaktykę niedostosowania społecznego0610302007-02-19Strona gotowa do druku
· Komputerowe systemy FK w rachunkowości0841002007-02-19Strona gotowa do druku
· Możliwości wdrażania metod i technik zarządzania jakością0281402007-02-19Strona gotowa do druku
· Prawne i praktyczne aspekty podpisu elektronicznego0522802007-02-19Strona gotowa do druku
· Odnawialne źródła energii w województwie śląskim0462102007-02-19Strona gotowa do druku
· Metody zarządzania konfliktem w organizacji0493702007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ nieprawidłowych postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych na występowan01065602007-02-19Strona gotowa do druku
· Uklad dydaktyczny systemu alarmowego0202802007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ ceł na kształtowanie budżetu państwa0488102007-02-19Strona gotowa do druku
· Resocjalizacja w zakładach karnych na przykł. więzniów z Sanoka, Jasła i Uhercac0111484.52007-02-19Strona gotowa do druku
· Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum0198502007-02-19Strona gotowa do druku
· Wpływ mass mediów na kształtowanie osobowości młodzieży0964052007-02-19Strona gotowa do druku
· Organizacja Bankietów i Przyjęć02090742007-02-16Strona gotowa do druku
· Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym0250624.332007-02-08Strona gotowa do druku
Proszę wybrać miesiąc który chcesz przejrzeć:


 
[ Wykaz archiwum prac | Pokaż WSZYSTKIE prace ]
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved