Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
16-08-2013
· Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie XYZ
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17811
Witaj na stronie NAJ w prace dyplomowe i inne prace na studia dyplomowe!

30 najczęściej czytanych prac

· 1: Motywacja i jej znaczenie w funkcjonowaniu współczesnej firmy na przykł firmy N - (43405 odsłon)
· 2: Budżet, dochody i wydatki gminy - (42331 odsłon)
· 3: Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń - (37502 odsłon)
· 4: Resocjalizacja – metody i formy- współczesny dyskurs społeczny - (32600 odsłon)
· 5: Motywacja do pracy - analiza zagadnienia - (24982 odsłon)
· 6: Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym - (24871 odsłon)
· 7: Problem bezrobocia w Polsce - (24212 odsłon)
· 8: Sekty - (23688 odsłon)
· 9: Organizacja Bankietów i Przyjęć - (20871 odsłon)
· 10: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - (20528 odsłon)
· 11: Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa na podstawie Farm Food SA - (19851 odsłon)
· 12: Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - (18992 odsłon)
· 13: Stosunki emocjonalne dziecka w rodzinie alkoholowej - (18865 odsłon)
· 14: Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników w firmie - (18277 odsłon)
· 15: Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi - (18051 odsłon)
· 16: Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego - (17829 odsłon)
· 17: Fizjoterapia w endoprotezie stawu biodrowego - (17373 odsłon)
· 18: Problem alkoholizmu wśród młodzieży na przykładzie młodzieży z Sanoka - (16719 odsłon)
· 19: Model samorządu terytorialnego w Polsce - (16586 odsłon)
· 20: Problematyka bezrobocia w Polsce... - (16469 odsłon)
· 21: Kategoryzacja jako miernik usługi hotelarskiej - (15425 odsłon)
· 22: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach - (15255 odsłon)
· 23: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie xxx S.A. - (14835 odsłon)
· 24: Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ - (14007 odsłon)
· 25: Przemoc i Agresja wśród Młodzieży Szkół Podstawowych w Pile - (13577 odsłon)
· 26: Dotacje celowe gminy jako jednostek samorządu terytorialnego - (13289 odsłon)
· 27: Turystyka motorowa w Polsce - na przykładzie badań własnych - (13262 odsłon)
· 28: Spadek we współczesnych rozwiązaniach prawnych - (13081 odsłon)
· 29: Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdań finansowych - (13026 odsłon)
· 30: Bezrobocie - stan i przeciwdziałanie bezrobociu w województwie kieleckim - (12930 odsłon)

30 najczęściej ocenianych prac

· 1: Kategoryzacja jako miernik usługi hotelarskiej - (30 Głosów)
· 2: Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa na podstawie Farm Food SA - (19 Głosów)
· 3: Resocjalizacja – metody i formy- współczesny dyskurs społeczny - (19 Głosów)
· 4: Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń - (17 Głosów)
· 5: Bezrobocie w województwie łódzkim w latach dziewięćdziesiątych - (14 Głosów)
· 6: Organizacja Bankietów i Przyjęć - (13 Głosów)
· 7: Techniki Plastyczne w Architekturze - Witraże - (13 Głosów)
· 8: Problematyka bezrobocia w Polsce... - (12 Głosów)
· 9: Różnorodność gminy Warszawa-Białołęka - (11 Głosów)
· 10: Praca z uczniem zdolnym na podstawie kl II szkoły podstawowej - (11 Głosów)
· 11: Budżet, dochody i wydatki gminy - (10 Głosów)
· 12: Motywacja do pracy - analiza zagadnienia - (9 Głosów)
· 13: Posadzki - (9 Głosów)
· 14: Zarządzanie Gospodarką Odpadami - (9 Głosów)
· 15: Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników w firmie - (8 Głosów)
· 16: Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem - (8 Głosów)
· 17: Analiza ekonomicznej efektywności fuzji BZ I WBK - (8 Głosów)
· 18: The sociolinguistic background of English grammar errors on the primary school l - (8 Głosów)
· 19: Choroby i urazy w nurkowaniu - (7 Głosów)
· 20: Hotel jako podmiot na rynku turystycznym - (7 Głosów)
· 21: Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego - (7 Głosów)
· 22: Plan marketingowy hotelu - (7 Głosów)
· 23: Bankowość spółdzielcza w polskim systemie bankowym - (7 Głosów)
· 24: Analiza reformy systemu emerytalnego w Polsce, na przykładzie OFE PBK - (7 Głosów)
· 25: Model samorządu terytorialnego w Polsce - (7 Głosów)
· 26: Zastosowanie współrzędnościowej techniki pomiarowej w kontroli ... - (6 Głosów)
· 27: Formy i metody pracy nauczyciela i ich wpływ na rozwój intelektualny dzieci - (6 Głosów)
· 28: Reforma systemu ubezpieczeń społecznych - (6 Głosów)
· 29: Wpływ gier dydaktycznych na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym - (6 Głosów)
· 30: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie xxx S.A. - (6 Głosów)

30 najlepiej ocenianych prac (minimum 5 punktów)

· 1: Kategoryzacja jako miernik usługi hotelarskiej - (4 punktów)
· 2: Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa na podstawie Farm Food SA - (3.94 punktów)
· 3: Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń - (4.41 punktów)
· 4: Resocjalizacja – metody i formy- współczesny dyskurs społeczny - (3.47 punktów)
· 5: Organizacja Bankietów i Przyjęć - (4 punktów)
· 6: Różnorodność gminy Warszawa-Białołęka - (4.72 punktów)
· 7: Praca z uczniem zdolnym na podstawie kl II szkoły podstawowej - (4.63 punktów)
· 8: Problematyka bezrobocia w Polsce... - (3.5 punktów)
· 9: Techniki Plastyczne w Architekturze - Witraże - (3.07 punktów)
· 10: Budżet, dochody i wydatki gminy - (3.7 punktów)
· 11: Posadzki - (4.11 punktów)
· 12: Motywacja do pracy - analiza zagadnienia - (4.11 punktów)
· 13: The sociolinguistic background of English grammar errors on the primary school l - (4.5 punktów)
· 14: Choroby i urazy w nurkowaniu - (5 punktów)
· 15: Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników w firmie - (4.25 punktów)
· 16: Zarządzanie Gospodarką Odpadami - (3.55 punktów)
· 17: Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem - (4.12 punktów)
· 18: Analiza ekonomicznej efektywności fuzji BZ I WBK - (3.87 punktów)
· 19: Analiza reformy systemu emerytalnego w Polsce, na przykładzie OFE PBK - (4.42 punktów)
· 20: Hotel jako podmiot na rynku turystycznym - (4.28 punktów)
· 21: Bankowość spółdzielcza w polskim systemie bankowym - (4.14 punktów)
· 22: Bezrobocie w województwie łódzkim w latach dziewięćdziesiątych - (1.5 punktów)
· 23: Rodzinne determinanty niedostosowania społecznego - (4 punktów)
· 24: Zastosowanie współrzędnościowej techniki pomiarowej w kontroli ... - (4.66 punktów)
· 25: Reforma systemu ubezpieczeń społecznych - (4.66 punktów)
· 26: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie xxx S.A. - (4.66 punktów)
· 27: Problem alkoholizmu wśród młodzieży na przykładzie młodzieży z Sanoka - (4.5 punktów)
· 28: Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym - (4.33 punktów)
· 29: Sekty - (4.16 punktów)
· 30: Kompetencje społeczne a obraz siebie - (4.16 punktów)

30 najbardziej aktywnych dostarczycieli prac

· 1: Panterka1188 - (2 wysłanych prac)
· 2: PomocEdu - (1 wysłanych prac)
· 3: snoopy171 - (1 wysłanych prac)
· 4: Estetita - (1 wysłanych prac)

30 ankiet w których głosowano najczęściej

· 1: Jakie prace Cię interesują? - (17811 Głosów)

30 najaktywniejszych autorów

· 1: prace_dyplomowe - (193 opublikowanych prac)

 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved